Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> реферат: Зміни в суспільно-політичному ладі Південно-Західних земель у період поглиблення феодальної роздробленості

Зміни в суспільно-політичному ладі Південно-Західних земель у період поглиблення феодальної роздробленості / сторінка 2

Назва:
Зміни в суспільно-політичному ладі Південно-Західних земель у період поглиблення феодальної роздробленості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,42 KB
Завантажень:
396
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 

В умовах золотоординського іга частина феодалів в особі деяких місцевих князів та великих бояр, керуючись такими класо-вими корисливими інтересами, як можливість збереження феодаль-них повинностей на основі експлуатації залежного населення і свого привілейованого політичного, а також правового становища, знайшла спільну мову з ординськими феодалами і стала здійснюва-ти проординську політику.
Звичайно, далеко не всі представники класу феодалів переходи-ли на службу до ординців. Серед них також були патріоти. Але й при цьому головною та послідовною силою в боротьбі з золотоординсь-кими феодалами виступали широкі народні маси усіх земель Русі.
Значним феодалом в цей період залишалася церква. Частина ієрархічної верхівки православного духовенства перейшла на служ-бу до золотоординців, закликаючи народні маси до покірності. Така поведінка деяких церковників Давньої Русі щодо народу була про диктована виключно корисливими міркуваннями. Золотоординсь-кі хани надавали їм всілякі привілеї. Але й серед церковних ієрархів були і такі полум'яні борці за свободу Русі, як Сергій Радонежський та інші організатори боротьби з ордою. Церква і в цей період збільшувала свої земельні володіння головним чином за рахунок князівських пожалувань. Так, на початку XIV ст. князь галицький Лев Данилович пожалував церкві Святого Спаса село Страшевичі, а перемишльському єпископу — село Рушевичі. У 1322 p. князь Любарт Редимонович подарував декілька сіл Соборній церкві Іоана Богослова в Луцьку.
Встановлення тяжкого іноземного іга призвело до посилення феодального гноблення. Сплачуючи золотоординським ханам да-нину, феодали Русі немилосердно експлуатували залежне селянст-во.
Кількість експлуататорів в Південно-Західних землях попов-нювала верхівка міського населення — лихварі, великі та середні купці, власники майстерень. Експлуатація трудових мас в Півден-но-Західній Русі посилювалась внаслідок участі в ній колоністів — вихідців з інших країн, які інтенсивно заселяли її міста. Отримуючи великі привілеї порівняно з місцевими мешканцями, колоністи захоплювали головні галузі торгівлі та ремісництва, ставали орен-дарями, наглядачами над землями феодалів, виноторговцями. Ос-новним експлуатованим класом було селянство, окремі верстви якого знаходились на різному ступені феодальної залежності. Із збільшенням феодального землеволодіння світських та духовних феодалів було тісно пов'язане селянське обезземелювання, зростан-ня їхньої заборгованості феодалам і в цілому посилення закабален-ня широких мас селянського населення. З'явилися нові категорії залежного селянства: кріпаки (закабалені селяни), неповноправні члени общини, наймити, підсусідки, які змушені були через відсу-тність засобів виробництва виконувати різні повинності на користь багатих сусідів, халупники, які не мали навіть своїх господарських будівель і тулилися по дворищах тих же багатих сусідів, дольники, яким залишалася лише частка виробленого ними продукту, поло-ненники та данники, чиє правове становище зрозуміле з самої їх назви. Повноправні члени общини, які прийшли з інших місць, звалися "сябрами", "товаришами", "поплічниками", "потужника-ми" та ін. Наступ феодалів-землевласників на селянські общини продовжувався. Це призводило до подальшого руйнування їх дав-ньої економічної основи і появи усе нових категорій залежного селянства.
Перебуваючи у тій чи іншій феодальній залежності, селяни зазнавали подвійного гніту: місцевих феодалів та феодалів Золотої Орди. Основним видом податків було збирання грошової ренти ("подимщини"). Збиралася і дань натурою (медом, воском, хутра-ми, зерном, сіном, худобою, птицею та ін.). На плечі трудового народу лягло також 14 видів ординських "даней" та повинностей. Основними з них були: "вихід" або "царева дань"; податок безпо-середньо для ординського хана; торгові збори ("мит", "тамка"); візничі повинності ("ям", "підводи"); утримання ханських послів ("корм"); різні "дари" та "почесті" хану, його родичам і наближе-ним. Кожного року з руських земель виходило у вигляді данини багато срібла.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Зміни в суспільно-політичному ладі Південно-Західних земель у період поглиблення феодальної роздробленості

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок