Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Судочинство на захоплених Польщею українських землях

Судочинство на захоплених Польщею українських землях

Назва:
Судочинство на захоплених Польщею українських землях
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,36 KB
Завантажень:
186
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Судочинство на захоплених Польщею українських землях”


ПЛАН
1. Право на захоплених Польщею українських землях
2. Судочинство на українських землях під Польщею
Висновки
Список використаної літератури
1. Право на захоплених Польщею українських землях
В умовах своєрідного політичного становища українських зе-мель, що опинились у складі кількох сусідніх держав, в Україні утворилася досить строката система правових джерел.
Її первісною базою стало розвинуте право Київської Русі. Особливу роль серед джерел права в Україні відіграла Руська Правда, яка мала значний вплив на розвиток правових систем Великого князівства Литовського і Польського королівства, у складі яких перебувало більшість українських земель.
У кінцевому підсумку в українських землях правова система сформувалася на основі синтезу місцевого звичаєвого права і нор-мативних актів у вигляді судебників, статутів, сеймових постанов, привілеїв Польського королівства і Великого князівства Литовсько-го. При цьому роль звичаєвого права в регулюванні суспільних відносин була досить значною. Тривалий час воно діяло поряд з нормами писаного права.
Особливо помітно це було у Польському королівстві, де зви-чаєве право широко застосовувалося навіть в умовах шляхетської Речі Посполитої.
Польське право не було з'єднане однією системою. Спроби кодифікації робилися неодноразово, однак, вона так і не була здійснена. Замість цього у Польському королівстві створювались збірки, які охоплювали видані раніше статути і конституції, а також норми звичаєвого права. Серед законодавчих актів особливого зна-чення набули Генрікові артикули 1572 p.
Після Люблінської унії 1569 p. з'явилась потреба у приведенні литовського законодавства, що діяло і в українських землях, у відповідність з польськими законами. За дорученням польського короля Стефана Баторія цю роботу успішно виконав литовський підканцлер Лев Сапега. Допомагала йому в розробці статуту комі-сія, до складу якої входили визначні правознавці того часу. Так з'явився Литовський статут, який був остаточно затверджений при-вілеєм Сигізмунда III у 1588 p. "Ми, государ, — було сказано у цьому акті, — той статут права Великого князівства Литовського, виправлений цим привілеєм нашим, затверджуємо і усім станам" Великого князівства Литовського для застосування на увесь майбу-тній час видаємо".
У Статуті 1588 p. визначалися права і привілеї шляхти, деталь-но регламентувався порядок судочинства, оформлялося закріпачен-ня основної частини сільського населення. Чинність III або, як його стали називати, "Нового" Литовського статуту, одного з найзначнішйх джерел права феодальної Європи, поширювалась не тільки на українські землі, а й на Корону. Складався він з 14 розділів і 488 артикулів.
Характерно, що і після прийняття у Великому князівстві Ли-товському статуту 1588 р. у приєднаних до Польської корони Київ-ському, Волинському і Брацлавському воєводствах продовжував діяти статут 1566 p.
Видання Литовських статутів, певна річ, обмежувало сферу застосування норм звичаєвого права. Однак воно, як і раніше, продовжувало діяти поряд з писаним правом. І Литовський статут, наприклад, прямо дозволяв суддям при відсутності "писаної" нор-ми вирішувати справу "на основі старого звичаю". Можливість діяти "згідно з старим звичаєм, способом звичая стародавнього" визначалася і наступними статутами. Великий князь, сказано у III Литовському статуті, зобов'язувався додержуватися давніх звичаїв, "усі привілеї земської старовини і нові від нас дані, вільності і звичаї добрі стародавні зберегти і ні в чому не порушувати".
Значне поширення в українських землях одержало магдебур-зьке право, згідно з яким окремі міста України отримували самов-рядування і право "між собою судитися і радитися". Відомо воно у вигляді збірників німецького права у польському перекладі. Най-більш авторитетним серед них був збірник під назвою "Статі маг-дебурзького права", виданий у 1556 р. Бартоломеєм Троїцьким. Слідом за цим збірником він підготував і видав ще п'ять книг, присвячених різним розділам міського права.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Судочинство на захоплених Польщею українських землях

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок