Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Поняття і структура правосвідомості

Поняття і структура правосвідомості

Назва:
Поняття і структура правосвідомості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,66 KB
Завантажень:
161
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Поняття і структура правосвідомості
Правосвідомість — одна із форм суспільної свідомості.
Свідомість людини, відображаючи об'єктивні потреби сус-пільного розвитку, є передумовою і регулятором поведінки лю-дини. Свідомість додає цілеспрямованого характеру людській діяльності.
Свідомість як система включає різні форми відображення суспільних відносин: політичні, правові, етичні, філософські, релігійні. Всі форми суспільної свідомості є взаємозалежними і справляють взаємний вплив одна на одну.
Правосвідомість становить відносно самостійну сферу (ділян-ку) свідомості:*
суспільної;*
групової;*
індивідуальної.
В ній відображена правова дійсність у вигляді знань про пра-во, осмислення того, що є правом, яким воно було (ставлення до права минулих років) і яким має бути (ставлення до майбут-нього права), а також у вигляді правових настанов поведінки як реакції на оцінку чинного права, роботу правозастосовних орга-нів. Правосвідомість має бути властива не тільки творцям юри-дичних норм, законодавцям, а й усім громадянам держави.
Правосвідомість — це система ідей, уявлень, емоцій і почут-тів, які виражають ставлення індивіда, групи, суспільства до чинного, минулого та бажаного права, а також до діяльності, пов’язаної з правом.
Ключовий пункт правосвідомості — усвідомлення людьми цінностей природного права, прав і свобод людини і оцінка чин-ного права з погляду його відповідності загальнолюдським цін-ностям, що знайшли закріплення в міжнародних документах про права людини. Правосвідомість не тільки виражає ставлення індивіда до правової дійсності, а й спрямовує її на певні зміни в правовому середовищі, прогнозує і моделює їх.
У структурі правосвідомості суспільства виділяють такі еле-менти:
правова психологія | правова ідеологія | правова поведінка
психологічний | ідеологічний | поведінковий
Правова психологія — це сукупність почуттів і емоцій, що виражають ставлення індивіда, групи, суспільства до права, пра-вових явищ. Це неусвідомлене або не до кінця продумане став-лення до права, правових явищ, що й є правосвідомістю, яка походить з повсякденної практики у процесі зіткнення з конк-ретними юридичними ситуаціями, а тому формується здебіль-шого стихійно, спорадично, безсистемне, тобто правова психо-логія не осмислена теоретично, не упорядкована логічно. В ній провідним елементом є емоції, а не понятійні форми відобра-ження правової дійсності.
Наприклад, у дореволюційній Росії робітники, виражаючи своє негативне ставлення до фабрично-заводського законодав-ства, ламали машини, громили заводське обладнання. Вони емо-ційно реагували на зовнішні стосовно них правові явища, у да-ному разі — на законодавство. В наші дні формування інституту приватної власності і всього, що пов'язано з існуванням приватного права, емоційно не сприймається певними верствами сус-пільства, які виховані на психології колективізму і продовжують керуватися її пріоритетами.
Правова психологія
правові почуття, правові настрої, правові переживання | правові практичні знання, правові уявлення,правові погляди | правові звички, правові традиції, правові звичаї
рухомі, емоційні | пізнавальні, передбачають самооцінку, тобто вміння критично оцінити свою поведінку з погляду її відповідності праву | нерухомі, стійкі, виступають як регулятори поведінки
Правова ідеологія — це система правових принципів, ідей, теорій, концепцій, що відображають теоретичне (наукове) осми-слення правової дійсності, усвідомлене проникнення в сутність правових явиш.
Це концептуально оформлена, логічно систематизована, те-оретично і науково осмислена правосвідомість. Інтелект є про-відним елементом правової ідеології. Сучасна правова ідеологія ґрунтується на системі теорій, ідей і принципів: теорії соціаль-ної правової держави, принципу поділу влади, теорії народного суверенітету, визнання пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими, принципу верховенства права, переваги загаль-новизнаних норм міжнародного права над нормами національ-ного права та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Поняття і структура правосвідомості

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок