Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Виникнення держави і права

Виникнення держави і права

Назва:
Виникнення держави і права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,19 KB
Завантажень:
437
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Контрольна робота
на тему:
1. Основні закономірності виникнення держави і права. 2. Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів. 3. Різноманітні теорії виникнення держави


1. Основні закономірності виникнення держави і права
Існує декілька поглядів на політичну органі-зацію суспільства і право в аспекті їх виникнення:
* соціальний розвиток суспільства почався без по-літичної організації та права;
* соціальний розвиток не тільки почався, а й за-кінчиться без політичної організації та права;
* політична організація та право виникли й розви-валися разом із виникненням і розвитком люд-ського суспільства. Держава при цьому роз-глядається як частина політичної організації суспільства.
Аби з'ясувати істину, необхідно проаналізувати визначення політичної організації суспільства і пра-ва та відслідкувати, на якому саме етапі розвитку суспільства вони з'являються.
Однією з теорій виникнення держави і права є історико-матеріалістична, прихильниками якої були Л.-Г. Морган, К. Маркс, Ф. Енгельс та ін. Сутність цієї теорії полягає в тому, що держава виникає вна-слідок розвитку й занепаду первісного ладу, розвит-ку способу виробництва, що й визначає соціальні зміни в суспільстві. Ця теорія криє в собі два аспек-ти: а) підхід радянської науки, пов'язаний з виник-ненням класів і класових антагонізмів; б) підхід дослідників західної філософської та юридичної нау-ки, пов'язаний з ускладненням структури суспіль-ства і суспільних відносин, виникненням "загальних справ" і необхідності вдосконалення управління суспільством. Обидва підходи рівною мірою мали місце під час виникнення держави і права.
Згідно з цією теорією, впродовж тривалого часу люди жили, не знаючи держави і права. Це була епоха первісного суспільства. Та вже тоді люди праг-нули до колективних форм життя. Вони разом ви-робляли примітивну зброю, разом полювали, разом добували їжу, виготовляли одяг із шкур тварин. Жили люди в той період розвитку суспільства, об'єд-нуючись у невеликі групи — первісне стадо чи орду.
Поступово люди навчилися виробляти досконалі-ші знаряддя праці, будувати житло, добувати й готу-вати різноманітну їжу, одомашнювати диких тва-рин, обробляти землю та вирощувати необхідні для харчування рослини. У статевих зносинах між людьми з'явилися заборони по вертикалі — між батьками й дітьми, дідами, бабами та онуками. Це привело до появи кровноспорідненої сім'ї, що спону-кало іншу форму організації об'єднання людей.
Первісне стадо заступало досконаліше об'єднання людей — первісна родова община (рід), тобто колек-тив людей, що походили від одного пращура і вели спільне господарство.
Поступовий перехід від кровноспорідненої сім'ї до екзогамної (сім'ї паналуа), перехід від колектив-ного до парних шлюбів, заборона шлюбів усередині роду приводили до активного спілкування між окре-мими родами, внаслідок чого вони об'єднувались у фратрії та племена. Такі об'єднання здійснювалися на основі мовної, економічної, територіальної та шлюбної спільності.
Колективна власність на засоби виробництва, со-ціальна єдність членів роду (племені) визначили й відповідні форми організації суспільної влади. В ро-довій обіцині управління здійснювали всі дорослі члени роду (чоловіки й жінки). Всі важливі справи вони вирішували спільно на зборах членів роду (пле-мені). На таких зборах обиралися старшини, вожді, керівники й ловчі. Ці обрані особи були першими серед рівних, їхня влада базувалася виключно на авто-ритеті, їх поважали всі члени роду, схилялися перед їхньою мудрістю, хоробрістю, кмітливістю, сприт-ністю тощо.
Влада в первісному суспільстві:*
базувалася на родових відносинах (рід об'єднував людей за дійсною чи припустимою кровною спорідненістю, був власником засобів вироб-ництва, об'єднував членів роду для колективної праці, виступав господарським осередком для : виробництва матеріальних благ);*
у соціальному розумінні була безпосередньо сус-пільною (не існувало спеціального апарату уп-равління і примусу);*
мала такі якості, як єдність, взаємодопомога, співробітництво (члени роду виконували свої функції на засадах переконання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Виникнення держави і права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок