Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Якою є роль держави у сучасному суспільстві?

Якою є роль держави у сучасному суспільстві?

Назва:
Якою є роль держави у сучасному суспільстві?
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,13 KB
Завантажень:
71
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Якою є роль держави у сучасному суспільстві?


Держава — суверенна політико-територіальна організація суспільства, що володіє владою, яка здійснюється державним апаратом на основі юридичних норм, що забезпечують захист і узгодження суспільних, групових, індивідуальних інтересів зі спиранням, у разі потреби, на легальний примус.
Сутність держави — це внутрішній зміст її діяльності, який виражає єдність загальносоціальних і вузькокласових (групових) інтересів громадян. Будь-яка держава, разом із вирішенням суто класових завдань, виконує й загальносоціальні завдання («спі-льні справи»), без яких не може функціонувати жодне суспіль-ство.у ряді цивілізованих держав Заходу в зв'язку із розвитком громадянського суспільства усе більшого значення набувають загальносоціальний аспект державної діяльності, завдання забезпечення суспільного блага. У наші дні цей аспект відіграє істотну роль у неокапіталістичних і неосоціалістинних державах, у тому числі в Україні.
Перевага загальносоціального аспекту сутності держави відбу-лася завдяки зниженню частки його класового змісту як певного результату розвитку громадянського суспільства, твердження прав і свобод особи. У сучасних цивілізованих державах не стало чітко виражених класів, соціальні суперечності втратили антагоністич-ний характер, зріс загальний життєвий рівень населення.
Зміст діяльності держави набув нових якостей:—
держава стала на шлях подолання суспільних суперечнос-тей не шляхом насильства і придушення, а за допомогою дося-гнення громадського компромісу, толерантності, створення умов для розвитку громадянського суспільства;—
держава у своїй діяльності широко використовує такі за-гальнодемократичні ідеї та інститути, як поділ влади, плюралізм думок, висока роль суду, гласність та ін.;—
держава застосовує засоби захисту людини праці, соціаль-ної захищеності всіх громадян;—
на міжнародній арені держава проводить політику, що потребує взаємних поступок, компромісів, домовленостей з ін-шими державами.
Така держава в сучасних західних теоріях трактується як над-класова, що представляє інтереси всіх верств суспільства. Вона називається соціальною правовою державою, державою соціаль-ної демократії. Сутність й цієї держави не позбавлена класового аспекту, проте він не настільки виражений, як в експлуататор-ських державах — рабовласницьких, феодальних, буржуазних. Більш того, у сучасних державах (внаслідок втрати антагоністи-чного характеру класових суперечностей) ці аспекти аж ніяк не обов'язково протилежні один одному. Соціальна правова дер-жава припускає наявність громадянського суспільства, де гро-мадянин — суб'єкт права — є вільною, автономною особою.
Функції держави — головні напрямки і види діяльності дер-жави, обумовлені її завданнями і цілями і такі, що характеризу-ють її сутність.
Функції держави не можна ототожнювати з функціями и окре-мих органів, які є частиною апарату держави і відбиваються у компетенції, у предметі ведення, у правах і обов'язках (повнова-женнях), закріплених за ними.
Наведені нижче функції держави відбивають реалізацію загальносоціальних, або «спільних справ» (а не класових), що забезпе-чують об'єктивне існування людей.
Можна класифікувати функції сучасної держави за різними критеріями: суб'єктами, об'єктами, способами, засобами та ін-шими елементами державної діяльності.
Функції держави за засобами її діяльності:—
законодавча;—
виконавча (управлінська);—
судова;—
правоохоронна;—
інформаційна.
Функції цивілізованої держави за сферами (об'єктами) її діяль-ності можна поділити на внутрішні і зовнішні.
Внутрішні функції — забезпечують внутрішню політику держави:
1) політична — вироблення внутрішньої політики держави, регулювання сфери політичних відносин, забезпечення народо-владдя;
2) економічна — регулювання сфери економічних відносин, створення умов для розвитку виробництва; організація вироб-ництва на основі визнання і захисту різних форм власності, під-приємницької діяльності; прогнозування розвитку економіки;
3) оподаткування і фінансового контролю — організація і за-безпечення системи оподаткування і контролю за легальністю прибутків громадян та їх об'єднань, а також за витратою подат-ків;
4) соціальна — забезпечення соціальної безпеки громадян, створення умов для повного здійснення їх права на працю, жит-тєвий достатній рівень; зняття і пом'якшення соціальних супереч-ностей шляхом гуманної та справедливої соціальної політики;
5) екологічна — забезпечення екологічної безпеки і підтри-мання екологічної рівноваги на території держави; охорона і раціональне використання природних ресурсів; збереження ге-нофонду народу;
6) культурна (духовна) — консолідація нації, розвиток націо-нальної самосвідомості; сприяння розвитку самобутності усіх корінних народів і національних меншин; організація освіти;
сприяння розвитку культури, науки; охорона культурної спадщи-ни;
7) інформаційна — організація і забезпечення системи одер-жання, використання, поширення і збереження інформації;
8) правоохоронна — забезпечення охорони конституційного ладу, прав і свобод громадян, законності і правопорядку, довкілля, встановлених і регульованих правом усіх суспільних відносин.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Якою є роль держави у сучасному суспільстві?

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок