Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Поняття тлумачення норм права

Поняття тлумачення норм права

Назва:
Поняття тлумачення норм права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,20 KB
Завантажень:
385
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Поняття тлумачення норм права
Тлумачення норм права (інакше: інтерпретація норм права) — це розумова інтелектуальна діяльність суб'єкта, пов'язана зі вста-новленням їх точного значення (змісту).
Тлумачення норм складається з двох елементів:
з'ясування | роз'яснення
- розкриття значення юридич-них норм «для себе» | - розкриття значення юридич-них норм «для інших»
Якщо з'ясування не виходить за рамки свідомості самого ін-терпретатора, то роз'яснення є викладом змісту державної волі і вираження її зовні.
Мета діяльності, пов'язаної з тлумаченням норм права:
- правильне і однакове розуміння;
- правильне і однакове застосування.
Офіційне тлумачення норм права є обов'язковим для тих актів, які з погляду компетентного органу мають потребу в додатково-му роз'ясненні в зв'язку з ускладненнями, що виникли, або не-правильною практикою їх застосування.
Необхідність тлумачення обумовлена такими причинами.
1. Неповним охопленням юридичними нормами фактичних умов життя (наприклад, відсутність статті стосовно такого різ-новиду хуліганства, як радіохуліганство, дає можливість у результаті тлумачення поширити на радіохуліганів дію ст. 206 КК України).
2. Невизначеним характером норми права, наявністю спеці-альних, насамперед оціночних, понять і визначень, у яких нелег-ко розібратися юридичне непідготовленій людині без спеціаль-ного тлумачення (наприклад, слід роз'яснити, що означають такі поняття, як «тяжкі наслідки», «малозначущі діяння» та ін.).
3. Нечіткістю, схематизмом, помилковістю нормативних по-ложень як результат у недогляду, недбалості правотворчих орга-нів (наприклад, у зв'язку з недостатнім переліченням усіх ознак вини їх можна встановити лише через тлумачення).
4. Необхідність тлумачення норм права іноді випливає із змі-сту самого нормативного акта, коли в ньому зустрічаються ви-раження «і т.д.», «тощо», «інші» тощо. Встановити їх дійсне зна-чення можна лише за допомогою тлумачення.
Тлумачення норм права не містить (і не повинно містити) самостійних норм права. Воно лише встановлює зміст і сферу дії акта, що тлумачиться, права і обов'язки суб'єктів права, вка-зує, як зміна умов, поява нових фактів впливають на застосу-вання норми права, та ін.
Тлумачення норм права, як правило, не має самостійного значення у відриві від акта, що тлумачиться, і цілком поділяє його долю: з його скасуванням (зміною) скасовується (зміню-ється) нормативне тлумачення.
Важливим конструктивним правилом особи, яка здійснює тлумачення, (інтерпретатора), є таке: чим недосконаліше закон, тим досконаліше, точніше, тонше має бути його роз'яснення. Тлумачення охоплює всі рівні (ступені) юридичного аналізу:
1) аналіз буквального тексту, тобто «літери закону»;
2) догматичний аналіз, тобто аналіз юридичних особливостей норм, 'їх техніко-юридичної своєрідності, конструювання їх логіч-ної структури на підставі правових розпоряджень (догма права);
3) соціально-історичний аналіз моральних, економічних та інших передумов закону, які дозволяють пізнати волю нормо-творчого органу («дух закону»).
Думка інтерпретатора йде від аналізу буквального, мовного тексту («літери закону») до аналізу «догми права», юридичних особливостей правових норм, а також до моральних, соціаль-них та іншим підстав, передумов правових розпоряджень («духу права»).


Способи (методи) тлумачення норм права
Способи (методи) тлумачення — це сукупність прийомів ана-лізу правових норм, розкриття їх змісту (значення) з метою прак-тичної реалізації.
Розрізняють такі способи (методи) тлумачення:
1) філологічне (граматичне, текстове, мовне) тлумачення — це з'ясування змісту норми права через граматичний аналіз її сло-весного формулювання з використанням законів філології; ґрунтується на даних граматики, лексики і припускає аналіз слів, пропозицій, словесних формулювань юридичних норм. Переду-сім установлюють значення кожного слова і виразу, вжитих у нормативному розпорядженні. Потім переходять до аналізу гра-матичної форми іменників і прикметників, способів дієслів, виду дієприкметників і т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Поняття тлумачення норм права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок