Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Гарантії місцевого самоврядування

Гарантії місцевого самоврядування

Назва:
Гарантії місцевого самоврядування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,77 KB
Завантажень:
11
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втру-чатися у законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Консти-туцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами до повноважень органів та поса-дових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання Делегованих їм радами повноважень та в інших випадках, перед-бачених законом.
У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, вона повинна повідомити про це відповідні органи та посадових осіб місцевого самоврядування. Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів міс-цевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого само-врядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад, повноваження органів та посадо-вих осіб місцевого самоврядування.
Місцеві державні адміністрації є підзвітними відповідним ра-йонним, обласним радам у виконанні програм соціально-еконо-мічного і культурного розвитку, районних, обласних бюджетів, підзвітними і підконтрольними у частині повноважень, делегова-них їм відповідними районними, обласними радами, а також у виконанні рішень рад з цих питань.
Районна, обласна рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адмі-ністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає відповідній раді обгрунтовану відповідь.
Якщо недовіру голові районної, обласної державної адмініст-рації висловили не менш як дві третини депутатів від загального складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації
Акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті у межах наданих, їм повноважень, є обов'язковими для виконання усіма розташованими на відповідній території органами виконав-чої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.
На вимогу відповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній території підприємств, установ та організацій неза-лежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповіді на запити депутатів.
Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також громадяни несуть встановлену законом від-повідальність перед органами місцевого самоврядування за запо-діяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також внаслідок невиконання рішень органів та посадо-вих осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих їм повноважень. Органи та посадові особи місцевого самовряду-вання відповідають за свою діяльність перед територіальною гро-мадою, юридичними і фізичними особами. Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Конституцією та законодав-ством України.
Органи та посадові особи місцевого самоврядування є під-звітними, підконтрольними і відповідальними перед територіаль-ними громадами. Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з ін-ших питань місцевого значення, звітують перед територіальними громадами про свою діяльність. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом пов-новажень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Гарантії місцевого самоврядування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок