Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Джерела і основні риси права в Україні першої половини 19 століття та початок 20 століття

Джерела і основні риси права в Україні першої половини 19 століття та початок 20 століття

Назва:
Джерела і основні риси права в Україні першої половини 19 століття та початок 20 століття
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,43 KB
Завантажень:
282
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
 
 
Реферат на тему:
“ДЖЕРЕЛА І ОСНОВНІ РИСИ ПРАВА В УКРАЇНІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 19 ВІКУ, ТА ПОЧАТОК 20 В.”
 
ПЛАН:
1. КОДИФІКАЦІЯ ПРАВА.
2. СУД І ПРОЦЕС
2.1 СУДИ В УКРАЇНІ ПІСЛЯ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 1864 РОКУ.
3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО.
4. КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО.
5. АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО.
6. ВИСНОВОК.
7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.


1. КОДИФІКАЦІЯ ПРАВА.
Правовим актам України поталанило більше, ніж дер-жавним інститутам. Якщо останні були повністю Ліквідо-вані в кінці XVIII ст., то III Статут Великого князівства Литовського, магдебурзьке і місцеве звичаєве право про-довжували діяти в Полтавській, Волинській, Київській і Подільській губерніях. У той же час царизм намагається поширити на українській землі загальноросійське законодавство. Для цього була використана кодифікація права, що розпочалася в Російській імперії на початку XIX ст.
Загальне керівництво кодифікаційними роботами здій-снював тоді М.Сперанський. Українську кодифікаційну комісію очолив граф П.Завадський. Використання III Ста-туту 1588 року було підтримано виданням у Петербурзі в 1810 році на російській моді покажчика до нього під на-звою "Ручной словарь, или краткое содержание польских й литовских законов, служащих руководством в судебньых тяжбах всякого рода, собранных для употребления в присутственных местах и литовских провинций". В 1811 році було над-руковано текст III Статуту на російській і польській мо-вах. Той факт, що переклад здійснювався по польському виданню 1786 року, говорив, що в Російській імперії не знали або не хотіли знати походження Статуту як пам'ят-ки права литовського, українського і білоруського народів і аж ніяк не польського. Цей текст Статуту і був діючим джерелом права до розповсюдження на Україну законів російської імперії. Що ж до джерел магдебурзького пра-ва, то їхня доля була вирішена указами Сенату про припи-нення дії цього права в Україні, за винятком Києва, в 1827 році, а через вісім років і в Києві.
Визначена урядом програма роботи кодифікаційної ко-місії ("Комиссии составления законов") передбачала коди-фікацію загальноімперського і місцевого права. Офіційним приводом для кодифікації місцевого права була необхід-ність систематизації норм, що діяли в Україні.
Рішення цієї проблеми було покладено на три експе-диції кодифікаційної комісії. Перша експедиція працю-вала над кодифікацією основ права Російської імперії в цілому; друга — над кодифікацією права окремих місце-востей; третя — редагувала розроблені проекти кодексів.
Над кодифікацією права України в складі другої екс-педиції з 1804 по 1808 рік працювали дві групи. Перша, яку очолював А. Повстанський, розробляла право Право-бережжя (Волинської, Київської і Подільської губерній) друга, під керівництвом Ф. Давидовича, — Лівобережжя (Полтавської і Чернігівської губерній). Задачами кодифі-кації було приведення місцевих норм у відповідність із загальвоімперським законодавством, а також складання зводів (статутів) для лівобережних і правобережних гу-берній, в яких зберігались би тільки ті відмінності, небхід-ність яких визначалась місцевими особливостями.
Підсумком роботи групи А. Повстанського був проект під назвою "Свод местных законов губерний й областей, присоединенных от Польши". Група Ф. Давидовича підготувала "Собрание гражданских законов, действующих в Малороссии" ("Собрание малороссийских прав").
Ці проекти буди результатом першого етапу роботи експедиції. Вони містили діючі в Україні норми. Майже все "Собрание малороссяйских прав" споряджено покаж-чиком джерел. Із 1255 статей 515 мають посилання на III Статут, 457— на Саксонське зерцало, 224 -- на хельмс
ьке, 58— на магдебурзьке право, всі інші на правовий зви-чай. Фактично "Собрание малороссийских прав" —де перший проект цивільного кодексу України. В ньому ми бачимо норми Права, які діяли в Полтавській і Чернігівській губерніях на початку XIX ст. Проект складався з 3 частин, 5 книг, 42 розділів, 1377 параграфів (статей). Його не було офіційно затверджено, але він широко використовувався практиками.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Джерела і основні риси права в Україні першої половини 19 століття та початок 20 століття

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок