Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Правоохоронні та контрольно-наглядові органи

Правоохоронні та контрольно-наглядові органи

Назва:
Правоохоронні та контрольно-наглядові органи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,56 KB
Завантажень:
305
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Правоохоронні та контрольно-наглядові органи
Правоохоронні органи — органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, митні органи, органи охорони держав-ного кордону, органи державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, що здійснюють правозастосовні та право-охоронні функції.
Правоохоронна діяльність визначається правоохоронною функцією держави, здійснюється в рамках правоохоронних від-носин, повинна відповідати їх принципам.
Державно-владна діяльність правоохоронних органів вира-жається в тому, що вони як частина механізму держави мають компетенцію розглядати різного роду юридичних справ і спира-ються на можливість застосування державного примусу.
Правоохоронна діяльність за своєю структурою поділяється на:*
запобігання виникненню умов і причин суспільне небез-печного явища;*
припинення процесу їх розвитку;*
ліквідацію наслідків.
Прокуратура — специфічний орган державного управління, наділений правоохоронними і контрольно-наглядовими функ-ціями.
На прокуратуру України покладаються завдання.—
підтримання державного обвинувачення в суді;—
представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;—
нагляд за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;—
нагляд за додержанням законів при виконанні судових рі-шень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням осо-бистої свободи громадян.
Прокуратура України здійснює нагляд за додержанням зако-нів у діяльності Служби безпеки України та органів внутрішніх справ (центральний орган — Міністерство внутрішніх справ України).
Відповідно до Конституції України розроблена Концепція ре-формування прокуратури. Конституція залишає за прокуратурою функції:—
підтримання державного обвинувачення і представництво інтересів громадянина і держави в суді;—
нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю, слідством, дізнанням, додержанням кримінально-виконавчого законодав-ства.
Структура прокуратури: Генеральна прокуратура України, прокуратура Автономної Республіки Крим, прокуратура облас-тей і районів (міст). Є окремі підрозділи прокуратури — на транс-порті, у водних басейнах, виправно-трудових закладах; військо-ва прокуратура — у Збройних Силах і Військове-Морському флоті України.
Генеральний прокурор, який очолює прокуратуру, призна-чається Президентом за згодою Верховної Ради строком на 5 років і звільняється з посади Президентом. Верховна Рада може висловити недовіру прокурору України, що має наслідком його відставку з посади.
Всі нижчестоячі прокурори призначаються Генеральним про-курором також строком на 5 років. Прокурорами і слідчими прокуратури можуть бути призначені тільки громадяни Украї-ни, що мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові і моральні якості і досягай встановленого законом віку (для прокурорів району міста — не менше ніж 25 років).
Служба безпеки України — державний правоохоронний орган спеціального призначення. Його завдання — захист незалежно-сті України, її конституційного ладу, територіальної цілісності та обороноздатності від розвідувально-підривної діяльності служб іноземних держав, а усередині країни — від підривної діяльності з боку злочинних організацій, груп людей або навіть окремих осіб;
боротьба з організованою злочинністю, мафією, корупцією, що створюють загрозу життєво важливим інтересам України.
Систему Служби безпеки України становлять Центральне управління, підпорядковані йому регіональні органи. Служба безпеки Автономної Республіки Крим, органи військової контр-розвідки, військові формування, а також навчальні науково-до-слідні та інші установи. Центральне управління Служби безпеки України видає положення, накази, розпорядження, інструкції, дає вказівки, обов'язкові для виконання в системі Служби безпеки України.
Найчисленніша ланка правоохоронних органів — органи МВС України (див.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Правоохоронні та контрольно-наглядові органи

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок