Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Підстави і стадії юридичної відповідальності

Підстави і стадії юридичної відповідальності

Назва:
Підстави і стадії юридичної відповідальності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,91 KB
Завантажень:
69
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Підстави і стадії юридичної відповідальності
Підстави юридичної відповідальності — це сукупність обста-вин, наявність яких робить юридичну відповідальність можли-вою та повинною. Відсутність сукупності таких обставин виклю-чає її.
Слід розрізняти підстави притягнення до юридичної відпо-відальності і підстави настання юридичної відповідальності.
Підстави притягнення до юридичної відповідальності — це су-купність обставин, наявність яких робить юридичну відпові-дальність можливою.
Фактичною підставою притягнення до юридичної відповідаль-ності є склад правопорушення.
Правопорушення не приводить автоматично до настання від-повідальності, а служить лише підставою для притягнення до неї.
Підстави настання юридичної відповідальності — це сукупність обставин, наявність яких робить юридичну відповідальність по-винною.
Підставами настання юридичної відповідальності є такі обставини:
1) факт здійснення соціальне) небезпечної поведінки (право-порушення) — фактична підстава;
2) наявність норми права, яка забороняє таку поведінку і встановлює відповідні санкції (за її допомогою відбувається ви-значення складу правопорушення) — нормативна підстава. На-приклад, у диспозиціях багатьох статей КК факт вчинення зло-чину організованою групою розцінюється як кваліфікуюча ознака, яка істотно обтяжує відповідальність за вчинене;
3) відсутність підстав для звільнення від відповідальності. Мож-ливість звільнення від відповідальності зафіксована нормами права (наприклад, передача неповнолітнього під нагляд батьків). У законах можуть міститися вказівки про обставини, які виклю-чають відповідальність (стан крайньої необхідності, необхідної оборони або перебування в стані неосудності);
4) наявність правозастосовного акта — рішення компетент-ного органу, яким покладається юридична відповідальність, ви-значаються її вид і засіб (наказ адміністрації, вирок суду та ін.) — процесуальна підстава.
Як юридичні факти можуть виступати правові презумпції'.
презумпції неспростовні — припущення, що не підлягають сумніву і доведенню (закріплені в законі) про наявність або від-сутності певних фактів. Це положення, які є принципами;
презумпції спростовні — припущення, що не підлягають сум-ніву (закріплені в законі) про наявність або відсутність певних фактів, доки щодо них не буде доведено інше. Це положення, які допустимо заперечувати.
Настання юридичної відповідальності особи, яка вчинила правопорушення, відбувається в результаті її (відповідальності) покладення уповноваженими на те посадовими особами держа-вних органів.
Юридичній відповідальності властива чітка нормативна рег-ламентація здійснення, яка встановлюється нормами процесуаль-ного права. Відсутність в окремих випадках процесуальної регла-ментації, механізму покладення відповідальності ускладнює роз-гляд обставин справи, складу правопорушення, забезпечення прав усіх учасників процесу.
В механізмі покладення юридичної відповідальності можна виділити певні стадії. Вони подібні стадіям правозастосовної ді-яльності, однак мають свою специфіку.
Стадії юридичної відповідальності охоронного характеру:
1 | Стадія загального стану (попереджувальна відпові-дальність)— | виникнення підстав для при-тягнення до відповідальності настає з моменту правопору-шення, тобто юридичного фак-ту, що спричинив конкретні правовідносини
2 | Стадія притягнення до від-повідальності (суб'єктивна сторона)–– | встановлення компетент-ними органами суб'єкта пра-вопорушення (фізичної або юридичної особи) і досліджен-ня обставин справи про право-порушення
3 | Стадія встановлення юри-дичної відповідальності (об'єктивна сторона) | ухвалення рішення про за-стосування (незастосування) санкції, вибір у її межах виду та заходу відповідальності
4 | Стадія настання юридичної відповідальності— | реалізація конкретних заходів юридичної відповідальнос-ті — на підставі певних норм правозастосовного акта: вико-нання стягнення (наприклад, в адміністративному праві) або покарання (у кримінальному праві)
Правопорушення і юридична відповідальність співробітника органів внутрішніх справ
Правопорушення, вчинені співробітниками органів внутрі-шніх справ, можна поділити на такі види:
1) вчинені на службі;
2) вчинені у зв'язку зі службою;
3) вчинені поза службою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Підстави і стадії юридичної відповідальності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок