Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> реферат: Соціальна політика держави: цілі, пріоритети, принципи

Загрузка...

Соціальна політика держави: цілі, пріоритети, принципи / сторінка 2

Назва:
Соціальна політика держави: цілі, пріоритети, принципи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,24 KB
Завантажень:
273
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 

> Японська модель соціальної політики передбачає проведен-ня політики вирівнювання доходів, особливу політику використан-ня робочої сили (система довічного найму з певними сучасними модифікаціями), домінування психології колективізму, солідарності в доходах, досягнення консенсусу між різними суб'єктами у вирі-шенні соціально-економічних проблем, виділення питань підвищен-ня життєвого рівня населення в ранг національних пріоритетів.
> Англосаксонська модель (Велика Британія, Ірландія, Кана-да) виступає як проміжна між лібералізованою американською і соціальне орієтованою шведською та німецькою моделями. Для неї характерним є активніше, ніж для першої моделі, регулювання соціальних процесів з боку держави, проте нижчий, ніж в останніх двох моделях, рівень оподаткування і перерозподіл ВВП через держбюджет (не більше 40%). Крім того, має місце приблизно рівний розподіл витрат на соціальне забезпечення між державою та при-ватним сектором, пасивна державна політика на ринку праці.
Модель соціальної політики Української держави має пред-ставляти собою симбіоз лібералізму та соціальної орієнтації. Пер-ший дає можливість в умовах відсутності достатніх фінансових коштів у держави створити умови для самореалізації і самозабез-печення економічних суб'єктів. Друга складова передбачає фор-мування раціональної системи соціального захисту населення.
В умовах соціально-ринкової трансформації держава має виступити соціальним амортизатором перетворень і одночасно проводити активну соціальну політику на нових, адекватних рин-ковим вимогам засадах.
> Соціальні амортизатори — це механізми соціального захисту.
Підвищення ролі соціальних амортизаторів має місце на етапах:—
системної, соціально-економічної трансформації;—
структурної перебудови;—
виходу на новий щабель економічного розвитку;—
переходу до нового рівня цивілізації.
Цілі соціальної політики перехідного періоду
Стратегічного характеру:—
наповнення реформ соціальним змістом;—
розвиток демократії, забезпечення прав і свобод, формуван-ня громадянського суспільства;—
активізація соціальної ролі держави, відпрацювання меха-нізму взаємодії держави і суспільства в соціальній сфері;—
забезпечення гідних і безпечних умов життя та праці, зро-стання добробуту громадян;—
створення кожній людині можливостей реалізувати її здібності, одержувати доход відповідно до результатів праці, ком-петентності, таланту;—
стимулювання мотивації до трудової та підприємницької діяльності, становлення середнього класу;—
забезпечення відтворення населення, оптимізація ситуації на ринку праці;—
гармонізація відносин між різними соціальними групами, формування почуття соціальної солідарності;—
формування ефективної системи соціального захисту насе-лення;—
реформування пенсійної системи;—
розвиток соціальної інфраструктури, створення умов для виховання, освіти, духовного розвитку дітей, молоді;
зміцнення сім'ї, підвищення її ролі у суспільстві.
Поточного характеру:—
погашення заборгованості з заробітної плати та соціальних виплат;—
забезпечення прожиткового мінімуму;—
боротьба з бідністю, надання адресної допомоги;—
захист громадян від інфляції за допомогою своєчасної індек-сації доходів;—
обмеження безробіття та стимулювання зайнятості населення;—
створення екологічно та соціальне безпечних умов життя;
запобігання соціальній деградації тощо.
Методи впливу держави на розвиток соціальної сфери:—
правове забезпечення соціального захисту населення, прий-няття відповідних законодавчих та нормативних актів;—
прямі державні витрати із бюджетів різних рівнів на фінан-сування соціальної сфери (розвиток освіти, науки, медичне обслу-говування, охорона навколишнього середовища тощо);—
соціальні трансферти у вигляді різного роду соціальних субсидій;—
впровадження ефективної прогресивної системи оподатку-вання індивідуальних грошових доходів населення;—
прогнозування стану загальнонаціональних і регіональних ринків праці; створення мережі центрів служб зайнятості й бірж праці;—
встановлення соціальних і екологічних нормативів і стан-дартів; контроль за їх дотриманням;—
державні програми з вирішення конкретних соціальних проблем (боротьба з бідністю, освітні, медичні, екологічні та інші);—
державний вплив на ціни та цінотворення;—
обов'язкове соціальне страхування в різних формах;—
пенсійне забезпечення;—
розвиток державного сектору економіки та виробництво суспільних товарів і послуг;
підготовка та перепідготовка кадрів;
організація оплачуваних громадських робіт;—
соціальне партнерство.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Соціальна політика держави: цілі, пріоритети, принципи

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок