Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Суб'єкти правовідносин

Суб'єкти правовідносин

Назва:
Суб'єкти правовідносин
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,13 KB
Завантажень:
473
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Суб'єкти правовідносин
Суб'єкти правовідносин — це суб'єкти права, тобто особи, що мають правосуб'єктність. Вирази «суб'єкт права» і «особа, що має правосуб'єктність» збігаються. Правосуб'єктність — одна з обов'язкових передумов правовідносин.
Щоб стати учасником правовідносин, суб'єкти повинні прой-ти два етапи наділення їх юридичними властивостями:*
набути властивостей суб'єктів права як потенційних суб'єктів (учасників) правовідносин — через відповідність певним право-вим вимогам щодо правосуб'єктності;*
набути додаткових властивостей юридичного характеру в конкретній юридичне значущій ситуації — суб'єктивних юри-дичних прав і обов'язків, що надаються їм правовими нормами. Саме вони визначають власне правові зв'язки, відносини між суб'єктами.
Суб'єкти правовідносин — це індивідуальні чи колективні су-б'єкти права, які використовують свою правосуб'єктність у кон-кретних правовідносинах, виступаючи реалізаторами суб'єктив-них юридичних прав і обов'язків, повноважень і юридичної від-повідальності.
Види суб'єктів правовідносин:
1) індивідуальні суб'єкти (фізичні особи):—
громадяни, тобто індивіди, що мають громадянство даної країни;—
іноземні громадяни;—
особи без громадянства (апатриди);—
особи з подвійним громадянством (біпатриди);
2) колективні суб'єкти (юридичні особи):—
державні органи, організації, установи, підприємства;—
органи місцевого самоврядування;—
комерційні організації (акціонерні товариства, приват-ні фірми тощо — вітчизняні, іноземні, міжнародні);—
громадські об'єднання (партії, профспілкові організа-ції тощо);—
релігійні організації;
3) держава та її структурні одиниці:—
держава;—
державні утворення (суб'єкти федерації — штати, зем-лі, автономії; в Україні — Автономна Республіка Крим);—
адміністративно-територіальні одиниці (область, міс-то, селище та ін.);
4) соціальні спільноти — народ, нація, етнічні групи, грома-дяни виборчого округу тощо.
Правосуб'єктність фізичних осіб
Правосуб'єктність фізичних осіб (індивідуальних суб'єктів пра-вовідносин) — це передбачена нормами права здатність (можли-вість) бути учасниками правовідносин.
У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст. 16 Міжнародного пакту про громадян-ські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.
В основі визначення природи правосуб'єктності (праводієздат-ності) фізичної особи лежать два критерії:—
вікова характеристика (певний вік);—
зрілість психіки, відсутність психологічних дефектів. Склад правосуб'єктності фізичної особи:*
правоздатність;*
дієздатність;*
деліктоздатність.
Правоздатність — це передбачена нормами права здатність (можливість) індивіда мати суб'єктивні юридичні права і вико-нувати суб'єктивні юридичні обов'язки. Правоздатність вини-кає з моменту народження і припиняється зі смертю особи.
Правоздатність — не кількісне вираження прав суб'єкта, а постійний громадянський стан особи; не саме володіння права-ми, а здатність мати права, набувати суб'єктивних прав.
Вік, психічний і фізичний стан громадянина не впливають на його правоздатність. Правоздатність є рівною для всіх грома-дян незалежно від статі, національності, походження, майново-го стану, місця проживання, причетності до релігії, належності до громадських організацій та ін.
Дієздатність — це передбачена нормами права здатність ін-дивіда самостійно, своїми усвідомленими діями здійснювати (ви-користовувати і виконувати) суб'єктивні юридичні права, обо-в'язки і нести відповідальність.
Дієздатність, на відміну від правоздатності, залежить від віку, фізичного стану особи, а також інших особистих якостей люди-ни, що з'являються у неї в міру розумового, фізичного, соціаль-ного розвитку.
Повна дієздатність настає з моменту громадянського повно-ліття.
Як правило, у більшості галузей права дієздатність і право-здатність збігаються в одній особі, вони нероздільні, крім ци-вільного (і частково сімейного) права, де недієздатна людина може бути суб'єктом конкретних правовідносин.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Суб'єкти правовідносин

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок