Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення.

Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення.

Назва:
Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,90 KB
Завантажень:
507
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
РЕФЕРАТ
на тему:
Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення.


Правова поведінка — це соціальна поведінка особи (дія або бездіяльність) свідомо вольового характеру, яка є врегульова-ною нормами права і спричиняє юридичні наслідки.
Юридичне нейтральна поведінка не є правовою. Правова поведінка — форма вияву свободи особи.
Правовій поведінці властиві такі ознаки:
1) має соціальне значення як соціальне корисна (правомірна поведінка) або як соціальне шкідлива (правопорушення), що позначається на стані суспільних відносин у ході соціального розвитку;
2) має зовні виражений характер у вигляді дії або бездіяльнос-ті. Дія безпосередньо впливає на відносини між суб'єктами. Бездіяльність, як правило, є вербальною (словесною), склада-ється із різних висловлень, суджень і оцінок, які виражають вну-трішній стан суб'єкта;
3) має свідомо вольовий характер, тобто припускає усвідом-лення обставин і можливість здійснювати волю: спрямовувати свою поведінку і керувати своїми вчинками;
4) регулюється правовими нормами, що містяться в текстах правових актів, які або прямо описують умови і ознаки право-вих вчинків, або передбачають будь-які заходи моделювання правової поведінки. Це відрізняє правову поведінку від інших типів соціальної поведінки;
5) має властивість спричиняти юридичні наслідки, оскільки пов'язана з: а) реалізацією суб'єктом своїх інтересів (досягнення особистих цілей, задоволення потреб, зазнання певних втрат;
6) реакцією держави на результати правової поведінки (стиму-лювання, охорона соціальне корисних дій або вжиття заходів юридичної відповідальності за соціальне шкідливі дії).Види правової поведінки:
правомірна | неправомірна (протиправна) — правопорушення | зловживання правом
- соціальне корис-на, відповідає нор-мам права | - соціальне шкід-лива, суперечить нормам права | - відповідає нормам права, але є соціаль-но-шкідливою
Всі інші дії можна назвати юридичне байдужими, індифе-рентними до права, такими, що не потребують якого-небудь пра-вового виправдання.
Правова поведінка складається з елементів — правових вчинків.
Елементи правового вчинку (суб'єкт, суб'єктивна сторона, об'єкт, об'єктивна сторона) називають складом правової пове-дінка.
За формою зовнішнього вияву правова поведінка може бути:—
фізичною (діяльність);—
усною (вербальною);—
письмовою (документальною).
Правомірна поведінка. Причини нестабільності правомірної поведінки
Правомірна поведінка — це суспільно корисна правова пове-дінка особи (дія або бездіяльність), яка відповідає розпоряджен-ням юридичних норм і охороняється державою.
Ознаки правомірної поведінки:
1) є суспільне корисною соціальною поведінкою, забезпечує орга-нізованість і гармонійність громадського життя, стійкий правопо-рядок, є найважливішим чинником вирішення завдань і функцій держави і суспільства, задоволення інтересів суб'єктів права;
2) втілена в юридичну форму — відповідає нормам і принци-пам права;
3) має свідомо вольовий характер, який виражається зовні у вигляді дії або бездіяльності, здійснюється у формах реалізації норм права — додержання, виконання, використання (громадя-нами), правозастосування (посадовими особами), спричиняє юридичні наслідки — юридичні акти, юридичні вчинки;
4) гарантується, охороняється державою.
Правомірна поведінка завжди містить два моменти:—
інформаційний, тобто поінформованість громадянина про свої юридичні права і обов'язки. Важливою є не тільки наяв-ність розвинутого юридичного механізму захисту права на до-ступ до правової інформації, а й активне практичне використання його громадянами;—
поведінковий, тобто уявлення про законні способи здійс-нення своїх юридичних прав і обов'язків.
Слід зважити на те, що правомірна поведінка складається із елементів — правомірних вчинків, тобто таких, що мають суспіль-не корисний характер.
В основі правомірної поведінки лежить розуміння справед-ливості і корисності розпоряджень правових норм, відповідаль-ності перед суспільством і державою за вчинки, що є показни-ком соціальної зрілості і юридичної грамотності особи.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок