Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Реалізація норм права

Реалізація норм права

Назва:
Реалізація норм права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,88 KB
Завантажень:
32
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Поняття і основні форми реалізації норм права
Реалізація норм права — це втілення розпоряджень правових норм у правомірній поведінці суб'єктів права, в їх практичній діяльності, її можна розглядати як процес і як кінцевий резуль-тат.
Реалізувати нормативні розпорядження, що містяться в за-конах та інших нормативно-правових актах, означає втілити в життя — у суспільні відносини, поведінку громадян — волю за-конодавця й інших суб'єктів правотворчості, спрямовану на вста-новлення правопорядку. Без такої реалізації право втрачає своє соціальне значення і призначення.
Поняття реалізації права охоплює декілька способів і форм впливу на поведінку суб'єктів права.
За рівнем (глибиною) реалізації розпоряджень, що містяться в нормативних актах, можливі:
Реалізація загальних установлень | Реалізація загальних правових норм поза правовідносинами:
активна, пасивна | Реалізація правових норм у конкретних правовідносинах
Реалізація загальних установлень — це втілення в життя загальних установлень, які містяться в преамбулах законів, статтях, що фіксують загальні завдання і принципи права та правової діяльності. Вплив права на суспіль-ні відносини в результаті реалізації його загальних установлень, завдань і принципів може бути чималим, але вона позбавлена юридичної специфіки і скоріше має ідейний, моральний харак-тер, виражає «дух» права, а не його «літеру».
Реалізація загальних правових норм поза правовідносинами*
це втілення в життя загальних норм, які встановлюють правовий статус і компетенцію суб'єктів права, тобто безпереш-кодне використання суб'єктивних юридичних прав і свідоме ви-конання суб'єктивних юридичних обов'язків — без конкретних зв'язків або відносин між суб'єктами права.
Є дві форми такої реалізації:*
активна — припускає реалізацію загальних правових норм, якими користуються суб'єкти права щодо всіх інших суб'єктів. Цим правам відповідають обов'язки всіх інших суб'єктів не ро-бити дій, які б могли перешкодити їх здійсненню;*
пасивна — припускає реалізацію норм, що містять заборо-ни, через утримання суб'єкта віддій, за які встановлюється юри-дична відповідальність. Вона полягає в додержанні обов'язків, не порушенні заборонних норм, узгодженні своєї поведінки зі змістом норм права, які встановлюють юридичну відповідаль-ність.
Реалізація конкретних правових норм у конкретних правовід-носинах—
це втілення в реальні відносини конкретних норм права (див. главу «Правовідносини. Юридичні факти»).
Форми реалізації права за суб'єктами такі:—
індивідуальна;—
колективна.
Форми реалізації права за складністю і характером дій суб'єк-та (за участю чи без участі держави) такі:
Проста, безпосередня
(без участі держави) | Складна, опосередкована
(за участю держави)
- додержання
- виконання
- використання | - застосування
Схематично представимо три форми безпосередньої реаліза-ції права:
Додержання
- полягає в утриманні від дій, заборонених юридичними нормами, суворому додержанні встановлених заборон (напри-клад, дотримання швидкості руху автомобіля у місті 60 км на годину).
Припускає пасивну поведінку суб'єкта — незалежно від його власного бажання
Виконання
- полягає в обов'язковому вчиненні активних дій, що на-казуються нормами права в інтересах правомочної сторони, у виконанні обов'язків (наприклад, своєчасне заповнення та по-дання до податкової інспекції декларації про доходи).
Припускає активну поведінку суб'єкта — незалежно від його власного бажання
Використання—
полягає у використанні можливостей, наданих правовими нормами, у здійсненні суб'єктивних прав для задоволення влас-ного інтересу (наприклад, реалізація права на вищу освіту).
Припускає як активну, так і пасивну поведінку
Поняття і ознаки правозастосування
Правозастосування — це здійснювана в процедурно-процесу-альному порядку владна-організуюча діяльність компетентних державних органів і посадових осіб, яка полягає в індивідуалізації юридичних норм стосовно конкретних суб’єктів і конкретних життєвих випадків в акті застосування норм права.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Реалізація норм права

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок