Головна Головна -> Реферати українською -> Туризм -> Формування ринку продовольства

Формування ринку продовольства

Назва:
Формування ринку продовольства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,35 KB
Завантажень:
391
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
На ринку продовольства України продовжує зменшуватися попит у зв'язку з погіршенням купівельної здатності населення і різко збільшується пропозиція імпортних продуктів. Тому значна частина вирощеної сільськигоспо-дарської продукції не знаходить збуту, згодо-вується худобі або псується а сіпьськогоспо-дарські підприємства зазнають збитків
Ринок — це система товарного обороту, де виробництво й переміщення товарів до спопоживачів. Основними категоріями є попит і пропозиція, які реалізуються через купівлю-продаж товарів через оптово-роздрібну торгівлю . Саме значення попиту і пропозиції зумовлює і зміни виробництва, впливає на динаміку цін, викликає переливання та переміщення ресурсів виробництва між галузями і регіонами. Попит формується під пливом демографічних якісних і вартісних факторів, тобто він залежить від кількості населення, розміру його доходів, якості товарів, реклами тощо. Пропозиція і вартість товарів, поданих до реалізації залежить від природних, організаційний і технологічних факторів. Основними сегментами системи пропозиції є: вітчизняне сільськогосподарське виробництво, імпорт, переробка, зберігання, товарна обробка й па-кування продукції, транспорт і зв'язок. Цент-ральне місце в ринку належить оптовій і роздрібній торгівлі, ринковій інфраструктурі. Саме ці елементи ринку здійснюють товарний оборот продуктів.
Нині Україна переходить від державної (централізованої) до багатоукладної (ринко-вої) економіки. Перша грунтувалася на дер-жавній формі власності на основні засоби ви-робництва. Друга — переважно на трьох фор-мах власності (приватній, колективній, дер-жавній). Модель ринку централізованої еконо-міки характеризувалася такими особливостя-ми: первинним була пропозиція і вважалося, що головне — це виробити продукт, а він знайде споживача; регулювався ринок пере-важно адміністративними методами через ціновий механізм і планово-цільовий розподіл ресурсів; господарями ринку були державні чиновники і партійна номенклатура; інвестиції у сільське господарство здійснювалися без достатнього врахування економічної ефектив-ності виробництва, мінімізації собівартості, співвідношення попиту і пропозиції на внут-рішньому і зовнішньому ринках. Зовсім інша модель ринкової економіки. Ринкові відноси-ни повинні формуватися за так званою збу-товою концепцією. Вона виходить із необхід-ності максимізації доходів через збут товарів, пріоритетне значення відводиться попиту, «королем» ринку стає споживач. Підприєм-ства вироблятимуть товари тільки в тому разі, якщо їх можна вигідно продати. Регулювати-муться ринкові відносини переважно еконо-мічними методами. Оскільки капітал буде пе-рерозподілений по різних формах власності, то плани і проекти власників капіталу направ-лятимуть і регулюватимуть ринкові відносини. Адже хоч би яку частину своїх запасів люди-на витратила як капітал, вона завжди чекає, що їй не тільки буде повністю повернена її сума, а ще й надійде з прибутком. Кожний власник капіталу намагатиметься максимізу-вати доход шляхом вкладання своїх ресурсів у ті технологічні процеси, де він очікує най-вищий сумарний доход, і ні в якому разі не буде продовжувати вкладати їх в ті галузі, які більше не забезпечують отримання прибутку. Однак провідна роль у регулюванні ринкових відносин усе ж таки має належати державі, яка може це здійснювати через цінову та кре-дитно-податкову політику і створення відпо-відних умов для зміцнення матеріально-тех-нічної бази господарств, удосконалюючи податкову систему й систему інших аспектів ре-гулювання ринку таким чином, щоб посилити стимули до інвестування й прискорення нау-ково-технічного прогресу.
Чому ж потрібне державне регулювання ринку? Перш за все це треба для ліквідації суперечностей в інтересах товаровиробників і споживачів. Товаровиробники заінтересовані в тому, щоб кількість товару, яка надходить на ринок, не перевищувала справжній попит, тобто щоб можна було виробити якнайменше товару і продати якнайдорожче. Споживачі, навпаки, заінтересовані в тому, щоб кількість товару, яка надходить на ринок, перевищува-ла справжній попит, щоб можна було купити якнайбільше товару й якнайдешевше.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Формування ринку продовольства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок