Головна Головна -> Реферати українською -> Військова кафедра -> Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії

Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії

Назва:
Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,31 KB
Завантажень:
386
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії


Кожна людина повинна вміти аналізувати свою пове-дінку, вчинки, передбачати наслідки власної діяльності, працювати над самовдосконаленням.
Дуже важливим його етапом у плані готовності до служби у Збройних Силах України є самоаналіз такої го-товності на основі результатів тестування, анкетування. Для самоаналізу потрібно вміти проникати у власний внутрішній світ, правильно оцінювати рівень розвитку в себе кожної зі складових готовності до військової діяль-ності. Самоаналіз готовності до служби в армії повинен стати у кожного юнака стійкою звичкою, спрямованою на усвідомлення того, який із компонентів готовності сформований у нього краще, який — гірше або недостат-ньо. До процесу самоаналізу входять самоспостережен-ня, самоконтроль, тобто вміння людини дивитися на се-бе, на свої дії ніби чужими очима, виявляти позитивні й негативні моменти.
Наступний етап самовдосконалення — постановка мети, розробка програми, складання плану. Успіх же в досягненні поставленої мети залежить від багатьох чинни-ків. Пропонуємо враховувати такі поради:
1) оцінити свої плюси і мінуси в готовності до служ-би в Збройних Силах України;
2) проаналізувати причини, що призвели до низької готовності, несформованості окремих якостей, рис ха-рактеру, необхідних воїнові;
3) обдумати мету, шляхи, засоби самовдосконалення окремих якостей, властивостей особистості, встановити терміни досягнення задуманого;
4) в плані чітко визначити всі цілі, зокрема ті, що мають першочергове значення, встановити час їх вико-нання, послідовність процесу самовдосконалення, виб-рати методи та способи досягнення мети;
5) якнайшвидше приступити до виконання плану са-мовдосконалення;
6) постійно контролювати строки виконання окре-мих пунктів плану самовдосконалення;
7) стежити за тим, щоб ваші власні цілі самовдоско-налення співвідносилися з потребами суспільства;
8) вірити в свій успіх, у свої сили; вчитися на своїх помилках і на своїх успіхах;
9) виробити у себе звичку реагувати на невдачі й не-приємності оптимістично;
10) у будь-якій складній життєвій ситуації, в нав-чанні, в роботі шукати щось цікаве, добре (його можна знайти!) і мотивувати ним свою самопідготовку до служ-би в армії;
11) підтримувати добрі навички та вміння, сформо-вані в попередні роки: особистої гігієни, щоденної заряд-ки, раціонального використання вільного часу тощо;
12) формувати у себе навички самовладання, саморе-гуляції психічних станів і поведінки; пам'ятати слова філософа Сенеки: «Найсильніший той, хто має владу над собою».
Позбутися негативних якостей, сформувати потрібні для військової служби риси характеру, знання, навички, звички можна лише усвідомивши необхідність цього для себе і суспільства, ціною великих вольових зусиль. Тому детальніше зупинимося на шляхах і способах форму-вання волі людини.
САМОВИХОВАННЯ ВОЛІ
Воля — це здатність людини свідомо ставити мету і досягати її, долаючи перешкоди, труднощі.
Для саморегуляції поведінки, психічних станів, фор-мування знань, навичок, якостей, необхідних воїнові, потрібні вольові якості. Щоб сформувати їх у себе, слід свідомо брати участь у таких ситуаціях, що вимагають' самостійності, організованості, витримки, рішучості, сміливості. Треба змалку привчатися долати життєві труднощі. Варто інколи навіть штучно їх створювати, аби, долаючи перешкоди, перевірити свої сили, сформу-вати вольові якості. Цього можна досягти тільки в дія-льності (навчальній, трудовій, спортивній, військовій), тільки вправлянням, тобто багаторазовими повторення-ми вольових дій. У процесі долання перешкод ситуацій-ні вольові стани закріплюються і перетворюються у стій-кі вольові якості особистості.
Для формування вольових якостей радимо дотриму-ватися таких правил:
1. Долайте перешкоди, труднощі, намагайтеся вирі-шувати свої проблеми самостійно.
2. Не бійтеся перешкод і труднощів на своєму шля-ху, навпаки, радійте їм, бо вони дають змогу багато чого
навчитись, здобути впевненість у собі, сформувати риси справжнього чоловічого характеру.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок