Головна Головна -> Реферати українською -> Військова кафедра -> Морально-психологічна підготовка особового складу підрозділів в бойових умовах

Морально-психологічна підготовка особового складу підрозділів в бойових умовах

Назва:
Морально-психологічна підготовка особового складу підрозділів в бойових умовах
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,37 KB
Завантажень:
357
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ЛЕКЦІЯ
із “Загальновійськової підготовки”
“МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛІВ В БОЙОВИХ УМОВАХ"
а) Література
Журнал “Новини НАТО”, № 3, 2003 р..
Журнал “Військо України”, № 9. 2003 р.
Посібник “Радіаційна обстановка та її соціально-психологічні аспекти”.
Газета “Народна армія” від 25 листопада 2003 р.
Методичний посібник “Морально-психологічне забезпечення особового складу України”, 1999 р.
Вступне слово
Основна частина
Сутність, форми і завдання морально-психологічної підготовки особового складу в бойових умовах
Форми і методи морально-психологічного забезпечення оборонних завдань в сучасній війні
Соціально-психологічні наслідки використання ядерної, хімічної та бактеріологічної (біологічної) зброї, аварій на РНО, ХНО чи загрози їх застосування або виникнення
Заключна частина
Зміст лекції
ВСТУПНЕ СЛОВО
У сучасній війні вирішальна роль належить морально-психологічно-му чиннику, від якого значно залежить не тільки готовність до війни, але й її хід і кінцевий результат – поразка чи перемога. Не знижуючи значення інших факторів, можна стверджувати, що питання морально-психологічно-го забезпечення військ до дій в умовах застосування сучасних засобів бо-ротьби набуває особливого значення.
Морально-психологічна здатність військ ви-нести найбільш складні випробування сучас-ної війни і не втратити волі до перемоги зале-жить від багатьох причин. Саме це створює безсумнівну морально-психологічну пе-ревагу над будь-яким противником.
Відомо, що історія проблем людського фактора на війні невід'ємна від історії самих війн. Але після другої світової війни людський фактор і, перш за все, його морально-психологічна складова, набули нового змісту, що було обумовлено розвитком сил і засо-бів збройної боротьби. Різко зросла роль і значення закону залежності ходу та наслідків війни від співвідношення морально-психологічних сил протиборствуючих сторін і, в цілому, від їх морально-політичних потенціалів.
У науковій та військовій практиці став використовуватися термін "морально-психологічне забезпечення", який визначав осно-вну форму морально-психологічної підготовки. З 1995 р. він набув статусу офіційного поняття у Збройних Силах України, став ознакою нового виду забезпечення – морально-психологічного.
1. СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ЗАВДАННЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ У БОЙОВИХ УМОВАХ
Моральні принципи і норми, якими керується окрема особистість чи група, – це стійкі мотиви їх вчинків і поведінки. Кожен такий моральний мотив має змістовну і динамічну сторони. Разом вони формують відповідну соціально-психологічну установку. Рівень її актуалізації, сила прояву зале-жать від енергетичного заряду в ній. Отож, прояв морального завжди має й психологічний компонент.
Щодо Збройних Сил, бойової діяльності військ дія всього «морального» визначається як «мораль-ний фактор». Що включає в себе цей фактор? Він включає моральну свідомість, моральні принципи, ідеї, норми, оцінки, установки, почуття, погляди, відносини, ставлення і якості.
Психологічний фактор включає психологічні особ-ливості військовос-лужбовців, їх психічні процеси, ста-ни, властивості і утворення, прояв пси-хології різних військових колективів, військово-соціальних груп і військових формувань, соціально-психологічну атмосферу, соціально-психологічні стани та ін., а також всю сукупність соціально-психологічних і психо-логічних явищ в їх взаємодії і взаємовпливі. Але й у функціонуванні значної сукупно-сті пси-хологічних і соціально-психологічних явищ без-посередньо чи опосе-редковано проявляється моральне, особливо в тих, які пов'язані зі став-ленням до світу, до людей, до колективу, до товаришів, до себе, до обов'я-зку, а також з їх вчинками і поведінкою.
Моральний і психологічний фактори виділені достат-ньо умовно, бо вони реально проявляються як певне ціле морально-психологічне. Мора-льне ніби пронизує соціальну психіку людських (в т.ч. військових) спільнот та психіку кожного військовослужбовця, при цьому саме набуває психологі-чного вираження в емоціях, почуттях, переживаннях, настроях, соціально-психологічних і психологічних установках, волі та іншому, так що на виході утворюється цілісне морально-психологічне явище.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Морально-психологічна підготовка особового складу підрозділів в бойових умовах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок