Головна Головна -> Реферати українською -> Військова кафедра -> Морально-психологічна підготовка особового складу

Морально-психологічна підготовка особового складу

Назва:
Морально-психологічна підготовка особового складу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,69 KB
Завантажень:
166
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЛЕКЦІЯ
із “Загальновійськової підготовки”
“МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ОСОБОВОГО СКЛАДУ"
а) Література
Газета “Народна армія” від 126.04.2002 р.
Методичний посібник “Морально-психологічне забезпечення особового складу ЗС України” – 1999 року.
Указ Президента України № 981/98 від 4.09.98 р. “Про Концепцію виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України”
Вступне слово
Основна частина
Сутність, форми і завдання морально-психологічної підготовки особового складу в умовах переводу у вищі ступені бойової готовності
Форми і методи морально-психологічного забезпечення оборонних завдань, період проведення заходів бойового злагодження підрозділів
Заключна частина
Зміст лекції
ВСТУПНЕ СЛОВО
У сучасній війні вирішальна роль належить морально-психологічно-му чиннику, від якого значно залежить не тільки готовність до війни, але й її хід і кінцевий результат – поразка чи перемога. Не знижуючи значення інших факторів, можна стверджувати, що питання морально-психологічно-го забезпечення військ до дій в умовах застосування сучасних засобів бо-ротьби набуває особливого значення.
Морально-психологічна здатність військ ви-нести найбільш складні випробування сучас-ної війни і не втратити волі до перемоги зале-жить від багатьох причин. Саме це створює безсумнівну морально-психологічну пе-ревагу над будь-яким противником, а в мирний час забезпечує високу ефе-ктивність бойової підготовки, стан бойової готовності, дисци-плінованості, організованості та порядку.
Згідно з Концепцією виховної роботи у Збройних Силах та інших вій-ськових фор-муваннях України, затвердженою Указом Президента України № 981/98 від 04.09.1998 року, морально-психологічне забезпечення вклю-чає комплекс організаційних, виховних та соціально-психологічних заходів, спрямованих на підтримання постійної бойової готовності органів управ-ління, об'єднань, з'єднань, ча-стин і підрозділів, установ і закладів, реаліза-цію духовного та професійного потен-ціалу особового складу під час вико-нання на-вчально-бойових завдань.
Тому морально-психологічне забезпечення є важливою проблемою, яка потребує свого як теоретичного, так і практичного розкриття.
Згідно з вимогами Воєнної доктрини України (затверджена Постановою Верховної Ради України від 19 жовтня 1993 р.) одним із основних принципів будівництва Зброй-них Сил України є проведення оперативно-тактичної, мобілізаційної, бойової та мора-льно-психологічної підготовки особового складу, а також військово-патріотичне вихо-вання допризовної та призовної молоді, особового складу на наці-онально-історичних традиціях.
Закон України "Про Збройні Сили України" (від 6 грудня 1991 р.) зобов'язав Мініс-терство оборони України здійснювати керівництво бойовою, оперативно-тактичною та морально-психологічною підготовкою військ, а також організацію та забезпечення вій-ськово-патріотичного виховання особового складу Збройних Сил України.
Увага до проблем морально-психологічної підготовки у Збройних Силах України не випадкова. Адже ще К. Клаузевіц довів, що морально-психологічною суттю війни є акт зіткнення значних інтересів, які вирішуються кровопролиттям з фізичними втра-тами, моральними зворушеннями, психічними надломами. Такої ж думки дотримується і Н.Коупленд, який у книзі "Психологія і солдат" пише: "Високий моральний стан військ - це засіб, який здатний перетворити поразку в перемогу. Армія не розбита, доки вона не відчула свою поразку, поразка - це висновок розуму, а не фізичний стан".
Відомо, що історія проблем людського фактора на війні невід'ємна від історії самих війн. Але після другої світової війни людський фактор і, перш за все, його морально-психологічна складова, набув нового змісту, що було обумовлено розвитком сил і засо-бів збройної боротьби. Різко зросла роль і значення закону залежності ходу та наслідків війни від співвідношення морально-психологічних сил протиборствуючих сторін і, в цілому, від їх морально-політичних потенціалів. У науковій та військовій практиці став використовуватися термін "морально-психологічне забезпечення", який визначав осно-вну форму морально-психологічної підготовки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Морально-психологічна підготовка особового складу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок