Головна Головна -> Реферати українською -> Військова кафедра -> Дотримання військовослужбовцями статутних стосунків. правила військової ввічливості

Дотримання військовослужбовцями статутних стосунків. правила військової ввічливості

Назва:
Дотримання військовослужбовцями статутних стосунків. правила військової ввічливості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,90 KB
Завантажень:
16
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Дотримання військовослужбовцями статутних стосунків. правила військової ввічливості


Стосунки між військовослужбовцями ґрунтуються на взаємній повазі. Усі військовослужбовці під час зус-трічі (обгону) вітають один одного, дотримуючись пра-вил, визначених статутом. З питань служби звертаються один до одного на «ви».
Начальники і старші, звертаючись із питань служби до підлеглих і молодших, називають їх за військовим званням і прізвищем або тільки за званням, додаючи в останньому випадку перед званням слово «товариш» або «пан». Наприклад: «Рядовий Коваленко» або «Пане ря-довий»; «Сержант Шевчук» або «Товаришу сержант»; «Прапорщик Іваненко» або «Пане прапорщик»; «Лейте-нант Петренко» або «Пане (товаришу) лейтенант».
У вільний від служби час військовослужбовці можуть звертатись один до одного на ім'я, а до начальників і стар-ших — на ім'я та по батькові.
Військовослужбовці мають постійно бути зразком високої культури, скромності і витримки, берегти вій-ськову честь, захищати свою й поважати чужу гідність, пам'ятати, що за їхньою поведінкою судять не лише про них, а й про Збройні Сили України в цілому.
Військовослужбовці повинні бути ввічливими у став-ленні до цивільного населення, виявляти особливу ува-гу до літніх осіб, жінок і дітей, поступатися місцем у гро-мадському транспорті, захищати честь і гідність грома-дян, сприяти дотриманню громадського порядку, нада-вати допомогу постраждалим під час нещасних випад-ків, стихійного лиха.
У громадських місцях, у міському транспорті та приміських поїздах військовослужбовець мусить запро-понувати начальникові '(старшому) своє місце, якщо не-має вільних місць.
Коли під час зустрічі немає можливості вільно роз-минутися з начальником (старшим), підлеглий (молод-ший) повинен зійти з дороги і, вітаючи, пропустити йо-го. В разі потреби обігнати начальника (старшого) вій-ськовослужбовець просить у нього дозволу на це.
Правила військової ввічливості, поведінки і військового привітання обов'язкові також для прапорщиків, мічманів, офіцерів, генералів та адміралів, які перебувають у запасі й у відставці, якщо вони носять військову форму.
Звертаючись один до одного поза строєм, а також віддаючи чи вислуховуючи наказ, військовослужбовці мають стати у стройове положення «струнко», піднести руку до головного убору (в разі його наявності) й опус-тити її. Віддаючи або вислуховуючи рапорт, військово-службовець опускає руку від головного убору після закінчення рапорту.
Військовослужбовець завжди, за всіх умов зверта-ється до командира згідно з вимогами статуту. Це сто-сується і таких, наприклад, випадків, коли солдат слу-жить під командою земляка, товариша по цивільній ро-боті або навіть родича.
ПОРЯДОК ВІДДАННЯ І ВИКОНАННЯ НАКАЗІВ
Начальники мають право віддавати підлеглим нака-зи і повинні перевіряти їх виконання. Підлеглі повинні виконувати накази начальників (командирів).
Накази віддаються, як правило, в порядку підлег-лості. В разі крайньої потреби старший начальник мо-же віддати наказ підлеглому, минаючи його безпо-середнього начальника, про що повідомляє безпосе-реднього начальника підлеглого чи наказує підлеглому особисто доповісти своєму безпосередньому началь-никові.
Вислухавши наказ, військовослужбовець відповідає «Так» і виконує його. Про виконання наказу військово-службовець зобов'язаний доповісти начальникові, який віддав наказ, і своєму безпосередньому начальникові. Наказ має бути сформульований виразно, чітко, щоб не допустити його подвійного тлумачення і не викликати сумнівів у підлеглого щодо його змісту.
Начальник (командир), який віддав наказ, повинен забезпечити його виконання. Він несе відповідальність за наслідки та відповідність наказу чинному законодав-ству, а також за невжиття заходів щодо його виконання. Якщо військовослужбовець, котрий виконує наказ, одержав від іншого начальника, старшого за службо-вим становищем чи військовим званням, новий наказ, який стає перешкодою для виконання попереднього, він доповідає про це начальникові, який віддав другий наказ, і за його згоди виконує останній.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Дотримання військовослужбовцями статутних стосунків. правила військової ввічливості

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок