Головна Головна -> Реферати українською -> Військова кафедра -> СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ПІЛЬГИ, ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВІ, ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ПІЛЬГИ, ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВІ, ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ

Назва:
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ПІЛЬГИ, ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВІ, ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,94 KB
Завантажень:
46
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ПІЛЬГИ, ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВІ,
ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ


Військовослужбовцям і членам їх сімей держава забезпечує соціальний і правовий захист, надає цілий ряд пільг. Відповідно до закону України «Про соціаль-ний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей» їм надаються соціальні гарантії з питань праце-влаштування, житла, освіти, відпочинку, гарантується свобода наукової, технічної, художньої творчості.
Пільги військовослужбовцям, передбачені трудовим законодавством. Час перебування на військовій службі зараховується до загального і безперервного трудового стажу, а також до стажу роботи за спеціальністю. Війсь-ковослужбовці не мають права займатися підприємниць-кою діяльністю.
За військовослужбовцями строкової служби, які до призову працювали на підприємствах, в установах, орга-нізаціях, незалежно від форм власності і господарюван-ня, зберігається при звільненні з військової служби пра-во на працевлаштування їх у тримісячний строк на тому самому підприємстві (в установі чи організації) або його правонаступникові (підприємстві, що утворилося на базі попереднього) на посаду, не нижчу за ту, яку вони зай-мали до призову на військову службу. Звільненим з вій-ськової служби надається матеріальна допомога в розмі-рі місячної заробітної плати за рахунок коштів дер-жавного бюджету. Вони користуються за інших .рівних умов переважним правом на залишення на роботі під час скорочення чисельності або штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці протягом двох років з дня звільнення з військової служби.
Воїни строкової служби, сім'ї яких втратили годува-льника (батька, матір, сестру, брата, дружину) і не ма-ють інших працездатних членів сім'ї, звільняються з вій-ськової служби достроково.
Держава забезпечує соціальну і професійну адапта-цію звільненим військовослужбовцям строкової служби, які до призову не встигли працевлаштуватися. Громадя-нам, призваним на строкову військову службу чи прий-нятим на службу за контрактом, виплачується вихідна допомога в розмірі двомісячної заробітної плати.
Члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право на прийняття на роботу і на залишення на роботі під час скорочення чисельності або штату працівників, а також на першочергове направлен-ня для професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки з відривом від виробництва та виплату на період навчання середньої місячної заробітної плати. Органи місцевої влади повинні у першочерговому по-рядку працевлаштовувати дружин військовослужбовців строкової служби в разі їх звільнення при скороченні чисельності або штату працівників, при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, уста-нови, а також влаштовувати їхніх дітей у дошкільні зак-лади, незалежно від їх відомчої приналежності.
Матеріальне забезпечення та відпочинок військово-службовців строкової служби. Держава гарантує військо-вослужбовцям матеріальне та інше забезпечення в розмі-рах, що стимулюють зацікавленість громадян України у військовій службі. Військовослужбовці одержують за державний рахунок, відповідно до посади і звання, гро-шове забезпечення, а також майно, житло, харчування.
Військовослужбовці та члени їх сімей, які постраж-дали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, користу-ються всіма пільгами, передбаченими законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраж-дали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Час служби, відпочинку, нарядів, чергування війсь-ковослужбовцям строкової служби встановлюється від-повідно до статутів Збройних Сил України. При виконан-ні ними обов'язків військової служби у вихідні, святко-ві і неробочі дні час відпочинку встановлюється коман-диром (начальником).
Військовослужбовцям строкової служби за весь період військової служби надаються відпустки триваліс-тю: солдатам і матросам — 20 діб, старшинам і сержан-там — 25 діб, без урахування часу, потрібного для пере-їзду до місця проведення відпустки і назад.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ПІЛЬГИ, ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВІ, ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок