Головна Головна -> Реферати українською -> Історія всесвітня -> Розвиток культури у 60-90-і рр. ХХ ст. в Україні і світі

Розвиток культури у 60-90-і рр. ХХ ст. в Україні і світі

Назва:
Розвиток культури у 60-90-і рр. ХХ ст. в Україні і світі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,37 KB
Завантажень:
370
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат
на тему:
„Розвиток культури у 60-90-і рр. ХХ ст. в Україні і світі”


План.
1. Феномен культури.
2. Культурна ситуація XX ст.
а) концептуальне мистецтво;
б) архітектура;
в)музика;
г) масова культура;
д) література;
є) кінематограф;
ж) "сексуальна революція";
з) освіта і наука;
і) проголошення незалежності України;
Висновок.
1. Феномен культури.
Термін "культура" вперше зустрічається в одному з творів зна-менитого римського оратора Цицерона (45 р. до н.е.). Первісне він означав обробку ґрунту, його "культивування", тобто зміни у приро-ді під впливом людини, на відміну від змін, викликаних природними причинами. Вже у цьому первісному змісті терміна було підкреслено важливу особливість культури - її людський фактор, висловлено ідею впливу людини та її діяльності на оточуючий світ. Як самостійна науко-ва категорія "культура" фіксується вперше у працях німецького юриста С.Пуфендорфа (1632-1694). Він застосував цей термін для визначення різноманітних результатів діяльності людини.
У подальшому слово "культура" отримало ще більш узагальне-не значення, яке охоплювало собою сукупність створених людськи-ми спільнотами традиційних благ і цінностей. У такому розумінні куль-тура постає як створена людиною "друга природа", надбудована над природою первісною, як до певної міри окремий світ, створений люди-ною додатково до світу природного.
Таким чином, у найзагальнішому вигляді культура - це сукуп-ний результат продуктивної діяльності людей. У вузькому, особистісному розумінні культура - це певні цінності та норми по-ведінки людини в соціальному і природному оточенні.
Культура є складним суспільним феноменом, який відігравав і продовжує відігравати величезну роль у життєдіяльності людини. Вона впливає на працю, побут, дозвілля, менталітет, спосіб життя як всього суспільства, так і окремої особистості. Багато пов'язаних з культурою проблем мають глобальний, міжнародний характер. Роз-виток культури щільно пов'язаний з прогресом людства, його пер-спективами. Засвоєння культури — важлива запорука розвитку людської цивілізації, збереження загальнолюдських цінностей. Та-ким чином, культура - це не тільки досягнення минулого, - вона багато в чому визначає сьогодення і майбутнє не лише окремої осо-бистості, а й усього людства. Наше майбутнє значною мірою зале-жить від напрямків подальшого розвитку культури, а вони, в свою чергу, щільно пов'язані з напрямками політичного розвитку світу, вирішенням глобальних проблем людства.
2. Культурна ситуація XX ст.
а) концептуальне мистецтво;
3 60-х рр. XX ст. з'являються нові форми авангардизму, які можна об'єднати в поняття "концептуальне мистецтво" (від англ. "поняття", "ідея"). Концептуалісти бачать завдання художника в чистому поєднанні ідей і концепцій. Для ілюстрації своїх ідей кон-цептуалісти застосовують різні матеріали: друкований текст, схеми, фотографії, людське тіло, відеозаписи, промислові вироби, природні елементи і матеріали. Залежно від використання того чи іншого ма-теріалу можна вирізнити безліч течій: поп-арт (комбінації з побуто-вих речей); поп-арт (композиції, створені за допомогою кольору і сві-тла, проведених через оптичні пристрої на складні геометричні кон-струкції); кінетичне мистецтво (механічні винаходи); боді-арт (кар-тини на людському тілі); ленд-арт (використання художником при-родних елементів: снігу, землі, води, вогню, трави, повітря) тощо.
Виникають у цей час і течії, які повертаються до традиційних спо-собів і засобів образотворчого мистецтва, пародіюючи їх. Прикладом такого напряму став гіперреалізм (фотореалізм). Як модель беруться фотографії, копіюється зображення, збільшуючись до розмірів великої картини. Щоб зробити копію, гіперреалісти використовують масштабну сітку і потім заповнюють кожний квадрат фарбою. В скульптурі гіпер-реалізм звернувся до створення статуй-манекенів.
б) архітектура;
В архітектурі XX ст. тривалий час переважала еклектика, тобто комбінація елементів різних стилів. Чимало архітекторів запе-речували як еклектику, так і архаїзацію, наслідування давніх витво-рів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Розвиток культури у 60-90-і рр. ХХ ст. в Україні і світі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок