Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Календарна обрядовість болгар та гагаузів Південної України

Календарна обрядовість болгар та гагаузів Південної України

Назва:
Календарна обрядовість болгар та гагаузів Південної України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,44 KB
Завантажень:
293
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Диханов Вячеслав Якович
УДК 394.4:398.332
Календарна обрядовість болгар
та гагаузів Південної України
Спеціальність 07.00.05 – Етнологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ - 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі археології та етнології України історичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Станко Володимир Никифорович,
декан історичного факультету Одеського національного
університету імені І.І.Мечникова.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор, член-кореспондент
НАН України Наулко Всеволод Іванович, завідувач
відділом пам’яток духовної
культури Інституту української археографії та джерелознавства
імені М.С.Грушевського НАН України;
кандидат історичних наук Калакура Олег Ярославович,
старший науковий співробітник відділу національних меншин
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.
Провідна установа:
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
імені М.Т.Рильського НАН України, відділ “Український
етнографічний центр”.
Захист відбудеться 19 березня 2001р. о 10-й годині на засіданні спеціалізованої
вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка (01033, м.Київ, вул.Володимирська, 60, ауд.349).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (01033, м.Київ, вул.Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “17” лютого 2001 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент О.І.Божко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Її обсяг – 196 сторінок. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури (19 сторінок, 211 найменувань), а також трьох додатків (18 сторінок, 6 таблиць).
Вступ. Актуальність теми дослідження. Дослідження календарної обрядовості болгар і гагаузів Південної України не тільки заповнює одну з прогалин у вивченні традиційної культури народів нашої країни, а й у кінцевому підсумку сприяє розв’язанню теоретичних проблем міжетнічних зв’язків та етнокультурних контактів, які набули глибокої розробки в українській етнології Наулко В.И. Развитие межэтнических связей на Украине. – К., 1975; його ж. Хто і відколи живе в Україні. – К., 1998..
Тривалі етнокультурні зв’язки болгар і гагаузів з українцями й іншими народами цього регіону спричинили численні взаємні запозичання. Крім того, двостолітнє спільне освоєння однієї екологічної ніші, що відрізняється з-поміж інших своїми природнокліматичними особливостями, – степів Південної України – сприяло виникненню спільних рис культури народів цього поліетнічного регіону. Отже, розгляд календарної обрядовості цих балканських етнічних спільнот може бути корисним для етнологічного вивчення всього південноукраїнського населення, яке й досі є найменш дослідженим.
Розробка цієї теми має також евристичну цінність, оскільки духовна культура переселенців із Балкан характеризується архаїчністю, консерватизмом та сталістю обрядових компонентів. Ці особливості пояснюються слабким впливом православної церкви на дохристиянську обрядовість болгар і гагаузів протягом 500-річного османського панування в Болгарії, частковою етнічною ізоляцією задунайських переселенців унаслідок їхнього привілейованого колоністського статусу, яким вони користувались до 1871–1875 років, а також їх розселенням у великих майже ендогамних сільських поселеннях, де були сприятливі умови для відтворення традиційної культури.
Об’єктом дослідження є болгари й гагаузи Південної України, які переселились у другій половині XVIII – першій половині XIX ст. на територію Російської імперії. На початку 60-х рр. XIX ст. болгари й гагаузи розселились у трьох основних регіонах України: Південній Бессарабії, Буго-Дністровському межиріччі і Північному Приазов’ї.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Календарна обрядовість болгар та гагаузів Південної України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок