Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> N-(ТРИФТОРОМЕТИЛСУЛЬФОНІЛІМІНО)ПОХІДНІ СІРЧИСТОЇ, ТРИФТОРОМЕТАНСУЛЬФІНОВОЇ- І СУЛЬФОКИСЛОТ

N-(ТРИФТОРОМЕТИЛСУЛЬФОНІЛІМІНО)ПОХІДНІ СІРЧИСТОЇ, ТРИФТОРОМЕТАНСУЛЬФІНОВОЇ- І СУЛЬФОКИСЛОТ

Назва:
N-(ТРИФТОРОМЕТИЛСУЛЬФОНІЛІМІНО)ПОХІДНІ СІРЧИСТОЇ, ТРИФТОРОМЕТАНСУЛЬФІНОВОЇ- І СУЛЬФОКИСЛОТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,92 KB
Завантажень:
53
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
БЕЗДУДНИЙ
Андрій Васильович
УДК 547.739.2+547.781.4
N-(ТРИФТОРОМЕТИЛСУЛЬФОНІЛІМІНО)ПОХІДНІ СІРЧИСТОЇ, ТРИФТОРОМЕТАНСУЛЬФІНОВОЇ- І СУЛЬФОКИСЛОТ
02.00.08 ? хімія елементоорганічних сполук
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ ? 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі хімії фтороорганічних сполук Інституту органічної хімії НАН України
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
Ягупольський Лев Мусійович
Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ,
головний науковий співробітник
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук
Пашинник Валерій Юхимович
Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ,
провідний науковий співробітник
доктор хімічних наук, професор
Брусиловець Анатолій Іванович
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ
Провідна установа: Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, м. Київ.
Захист дисертації відбудеться „ 25 ” січня 2007 р. о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України (02094, Київ-94, вул. Мурманська, 5). Факс (044)573-26-43.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат розісланий „ 13 ” грудня 2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
доктор хімічних наук Вовк М.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним з найважливіших напрямків в сучасній фтороорганічній хімії є одержання сполук, що містять сильні електроноакцеп-торні замісники, зокрема – надкислот. Завдяки високій електронегативності атома фтору з’явилася можливість створення замісників з високими значеннями -констант Гамметта. В поєднанні з сульфонільним фрагментом це дозволяє синтезувати сполуки, які перевищують за значеннями кислотності всі відомі мінеральні кислоти. Але, як виявилось, значне нагромадження атомів фтору в перфтороалкілсульфонільному фрагменті не приводить до зростання значень р вище 1.1.
Раніше Ягупольським Л.М. з співробітниками був сформульований та підтверджений на багатьох прикладах принцип підвищення електроноакцептор-ності гетероатомних замісників, що містять кисень, шляхом заміни атомів кисню в цих сполуках на =NSO2CF3 групу. Це привело до появи нових замісників із значеннями р–констант Гамметта, що знаходяться в межах 1.4-1.78.
Разом з тим, методи синтезу N-(трифторометилсульфоніл)імінопохідних сірчистої кислоти, а також найбільш сильних органічних кислот – трифторо-метансульфінової та трифторометансульфонової кислот не були розроблені, а їх властивості не вивчені.
Синтез таких сполук та дослідження їх властивостей є актуальним завданням фтороорганічної хімії.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась у відділі хімії фтороорганічних сполук Інституту органічної хімії НАН України у рамках бюджетних тем “Розробка методів поліфтороалкілюван-ня органічних сполук по гетероатомах ? кисню, сірки, азоту, фосфору та вив-чення їх фізико-хімічних і біологічних властивостей” (№ держреєстрації 0102U000799), “Розробка нових методів синтезу фторовмісних сполук елемен-тів ІV-VI груп та вивчення їх фізико-хімічних і біологічних властивостей” (№ держреєстрації 0102U000049), „Синтез органічних і елементоорганічних сполук з фторовмісними алкільними і алкенільними угрупуваннями біля атомів вуглецю та інших елементів” (№ держреєстрації 0105U000158).
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка методів одержання похідних сірчистої, трифторометансульфінової та трифторометансульфонової кислот, у яких один або два атоми кисню заміщені на групи =NSO2CF3, а також дослідження їх реакційної здатності. В зв’язку з цим виникла потреба в розв’язанні наступних завдань:–
розробити зручні методи одержання N-(трифторометилсульфоніл)-імінопохідних сірчистого ангідриду та оксогалогенідів сірки;–
одержати трифторометилсульфінові кислоти та їх похідні, у яких один або два атоми кисню заміщені на NSO2CF3 групи;–
синтезувати трифторометилсульфонілгалогеніди, в яких атом кисню заміщено на =NSO2CF3 групу; –
дослідити властивості одержаних сполук.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: N-(ТРИФТОРОМЕТИЛСУЛЬФОНІЛІМІНО)ПОХІДНІ СІРЧИСТОЇ, ТРИФТОРОМЕТАНСУЛЬФІНОВОЇ- І СУЛЬФОКИСЛОТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок