Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Добовий профІль артерІального тиску та гуморальні зміни у хворих на гіпертонічну хворобу

Добовий профІль артерІального тиску та гуморальні зміни у хворих на гіпертонічну хворобу

Назва:
Добовий профІль артерІального тиску та гуморальні зміни у хворих на гіпертонічну хворобу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,43 KB
Завантажень:
174
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Пенькова Марина Юріївна
УДК 616.12 - 008.331.1 – 08
Добовий профІль артерІального тиску та гуморальні зміни у хворих
на гіпертонічну хворобу
14.01.11 - кардіологія
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
диссертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харків
2000
Дисертацією і рукопис.
Роботу виконано в Інституті терапії АМН України, м. Харків.
Науковий керівник - доктор медичних наук, професор
Коваль Сергій Миколайович,
Інститут терапії АМН України, м. Харків,
зав. відділом артеріальної гіпертонії.
Офіційні опоненти - доктор мед. наук, професор
Ковальова Ольга Миколаївна,
Харківський державний медичний університет
МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтики
внутрішніх хвороб №1.
- доктор мед. наук, професор
Свіщенко Євгенія Петрівна,
Інститут кардіології ім.акад. М.Д.Стражеска
АМН України (м. Київ), завідувач відділом
есенціальної гіпертензії.
Провідна установа - Дніпропетровська державна медична академія
МОЗ України, кафедра госпітальної терапії № 1
та профпатології.
Захист відбудеться “ 25 ” січня 2001 р. о 1330 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському
державному медичному університеті за адресою: 61022, м. Харків,
проспект Леніна, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського державного
медичного університету (м. Харків, пр. Леніна, 4).
Автореферат розісланий “ 6 ” грудня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат медичних наук, доцент Л.І. Овчаренко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Гіпертонічна хвороба (ГХ) є однією з найактуальніших проблем клінічної медицини, що пояснюється не лише її значною поширеністю (у промислово розвинених країнах вона спостерігається у 25-30% дорослого населення), але й тяжкими серцево-судинними та нирковими ускладненнями захворювання [Дзяк Г.В., 1998; Свіщенко є.П. та співавт.,1998]. Відповідно до сучасних уявлень головна мета антигіпертензивного лікування хворих на ГХ полягає не тільки у нормалізації рівня артеріального тиску (АТ), але й у зменшенні ризику уражень життєво важливих органів, зниженні смертності хворих [ВООЗ,1999; Амосова К.М., 1998].
Впровадження у 90-х роках методу добового моніторування АТ (ДМАТ) дало змогу істотно поглибити уявлення про клініко-гемодинамічні та патогенетичні особливості ГХ, про прогностично несприятливі фактори перебігу захворювання. Показано, що характеристики добового профілю АТ, у більшій мірі, ніж традиційні “випадкові” виміри АТ, корелюють з підвищеною частотою серцево-судинних ускладнень, вираженістю гіпертрофії лівого шлуночка, церебро-судинними порушеннями, структурно-функціональним станом нирок, ураженням судин очного дна [Mancia G.,1989; Горбунов В.М. та співавт.,1996; Леонова М.В. та співавт., 1997; Кобалава Ж.Д. та співавт., 1997]. Описана можливість підбору найбільш оптимальних схем лікування ГХ на основі врахування параметрів ДМАТ [Kronig B.,1994; Myers M.G., 1996; Parati G. та співавт., 1994; Staessen J.A. та співавт., 1994]. Однак задача формування повного комплексу показників, які об’єктивно і всебічно характеризують добовий профіль АТ, далеко не вирішена.
Закономірності зміни показників добового профілю АТ у хворих на ГХ у залежності від клінічних особливостей захворювання, взаємозв’язок параметрів добового ритму АТ з показниками системної гемодинаміки та структурно-функціональними параметрами лівого шлуночка залишаються мало вивченими. Практично не досліджувалися взаємовідносини між показниками ДМАТ і патогенетично важливими вазоактивними гуморальними й ендотеліальними факторами при ГХ.
Актуальним залишається підбір терапії, яка б найбільш повною мірою корегувала не лише окремі величини АТ, а й увесь комплекс показників добового профілю АТ.
Останніми роками у клінічній практиці все більш поширеними стають нові класи лікарських препаратів – інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) та антагоністи рецепторів ангіотензину II (АII).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Добовий профІль артерІального тиску та гуморальні зміни у хворих на гіпертонічну хворобу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок