Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВПЛИВ ПЕПТИДОГЛІКАНІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ МОНОЦИТІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

ВПЛИВ ПЕПТИДОГЛІКАНІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ МОНОЦИТІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Назва:
ВПЛИВ ПЕПТИДОГЛІКАНІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ МОНОЦИТІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,64 KB
Завантажень:
457
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Міністерство охорони здоров’я України
Одеський державний медичний університет
ВІТРІЩАК СВІТЛАНА ВАЛЕНТИНІВНА
УДК 579:616.112.95:616-092.4
ВПЛИВ ПЕПТИДОГЛІКАНІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ МОНОЦИТІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
14.03.04 - патологічна фізіологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата медичних наук
Одеса - 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України.
Науковий керівник: | доктор медичних наук, професор Казимірко Ніла Казимирівна, Луганський державний медичний університет, завідувач кафедри патологічної фізіології
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Гоженко Анатолій Іванович, завідувач кафедри патологічної фізіології Одеського державного медичного університету МОЗ України
доктор медичних наук, професор Клименко Микола Олексійович, завідувач кафедри патологічної фізіології Харківського державного медичного університету МОЗ України
Провідна установа:
Донецький державний медичний університет ім. М. Горького, кафедра патологічної фізіології, МОЗ України, м. Донецьк
Захист дисертації відбудеться “6” грудня 2001 р. о____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01 при Одеському державному медичному університеті МОЗ України (65026, м. Одеса, провулок Валіховський, 2).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Одеського державного медичного університету МОЗ України (65026, м. Одеса, провулок Валіховський, 3).
Автореферат розісланий “6” листопада 2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої Вченої ради к.м.н. Соболев Р.В.
Підписано до друку “3” листопада 2001 р. Формат 60*90/16. Папір друкарський.
Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 0,8. Тираж 100 прим. Замовлення № 27.
ТОВ "Riso", 91000, Луганськ, вул. Коцюбинського, 2.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Загальновідомо, що розвиток патологічних процесів, в тому числі гнійно-запальних, неможливо розглядати, не маючи уяви про механізми, які забезпечують загальну резистентність організму. Так, навіть умовно-патогенні бактерії, які за звичай не виявляють своєї агресивності, при зниженні загальної резистентності організму здатні викликати той чи інший інфекційно-запальний процес (Бухарін О.В., 1999). Найчастіше роль збудника належить стафілококам, проти яких не розвивається в повній мірі гуморальний імунітет (Сидоренко С.В., 1999). Мікроорганізми під час свого еволюційного розвитку виробили спеціальну систему пристосувань, спрямовану на пригнічення резистентності організму. Так, пептидоглікан (ПГ), який є основним полімером клітинної стінки грампозитивних бактерій, очолює список найважливіших бактеріальних молекул з імуномодулюючою активністю як in vivo, так і in vitro (Маянський А.Н. та співавт., 1997). Внутрішньошкірне введення здоровим та хворим особам ПГ в якості чужорідного фактора викликало певні патологічні зміни із загальними рисами (набряк, еритему і переважно гранулоцитарну інфільтрацію) (Beranova-Giorgianni S., et al., 1998). Поряд з активацією ПГ системи комплементу, вченими обговорюються експериментальні дані про активацію поліморфноядерних лейкоцитів, індукцію запальних процесів шкіри (Liu C. et al., 2000). ПГ можуть також діяти імуносупресивно, при відповідних умовах вони пригнічують специфічні реакції з участю антитіл (Mattsson E. et al., 1994).
З іншого боку, в формуванні захисних, компенсаторних і адаптивних реакцій організму суттєва роль належить багатофункціональній системі мононуклеарних фагоцитів (СМФ), завдяки їх неспецифічному фагоцитозу, здатності руйнувати деякі білки, знешкоджувати сторонні молекули і клітини, утворювати макромолекули, які специфічно реагують з чужорідними сполуками (Белобородова Н.В., Бачинская Е.Н., 2000). Одержані переконливі дані про участь клітин СМФ в боротьбі зі спонтанно виникаючими пухлинами, в загоєнні ран, обміні кісткової тканини, секреції ферментів та інших біологічно активних речовин (Клебанов Г.И., Владимиров Ю.А., 1999). Зокрема, макрофаги утворюють та виділяють С2-, С3-, С4- та С5-компоненти комплементу, лізоцим, інтерферони, мітогенний фактор для лімфоцитів, фактори некрозу пухлин (ФНП), медіатори імунної відповіді (монокіни): фактор, прискорюючий дозрівання тимоцитів, фактор, який може заміняти макрофаги при індукції антитілогенезу, пособляючий появі Т-хелперів, а також фактори, які пригнічують гуморальні та клітинні імунні реакції (Ломакин М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ВПЛИВ ПЕПТИДОГЛІКАНІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ МОНОЦИТІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок