Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ СВІТОВІДНОШЕННЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

ФОРМУВАННЯ СВІТОВІДНОШЕННЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

Назва:
ФОРМУВАННЯ СВІТОВІДНОШЕННЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,60 KB
Завантажень:
107
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІВУШКІНА Олена Володимирівна
УДК 378. 094.032 : 7.01
ФОРМУВАННЯ СВІТОВІДНОШЕННЯ
СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА
 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Луганськ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Луганському державному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – | заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор Шевченко Галина Павлівна, Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри педагогіки.
Офіційні опоненти – | доктор педагогічних наук, професор Глузман Олександр Володимирович, Кримський державний гуманітарний інститут, ректор;
– | кандидат педагогічних наук, доцент Танько Тетяна Петрівна, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, завідувач кафедри естетичного виховання.
Провідна установа – | Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України (м. Київ).
Захист відбудеться 13 грудня 2002 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К.29.053.01 у Луганському державному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (91011, Луганськ, вул. Оборонна, 2).
Автореферат розісланий 12 листопада 2002 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.Л.Бутенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Актуальність теми. На етапі трансформування будь-якого суспільства загострюються питання, пов’язані з увагою до людини як основного ресурсу перетворення суспільства на нових економічних, політичних та соціокультурних засадах. Невипадково у сучасній світовій гуманітарній науці проблеми людини, її буття, екології життя, ціннісних орієнтацій і вибору смислу життя займають чільне місце. Світові тенденції глобалізації суспільно-економічних процесів значною мірою впливають на педагогічне осмислення проблеми еволюційного духовного становлення дитини – людини – особистості. Духовність є дійсною сутністю людини, яка вбирає в себе багатовіковий культурно-естетичний досвід людства, його уявлення про цінності життя, внутрішній світ особистості.
У системі духовних характеристик особистості одне з центральних місць займає світовідношення як індивідуалізований прояв властивостей, що характеризують її ставлення до життя як цінності, до світу природи і світу людей. Світовідношення містить у собі не тільки усвідомлену оцінку буття, але й інтуїтивні форми його пізнання.
У ситуації відчуження особистості від духовних цінностей, яка характерна для епохи ХХ ст. і пов’язана із ентропійним зростанням інформаційного потоку, поширенням індустрії формування кліше масової свідомості, що продукує готові образи, оцінки, смаки, виникає духовно-світоглядна небезпека для підростаючих поколінь. Ця небезпека ставить під загрозу гармонію взаємодії Людини і Світу, приводить до нігілізму, конформізму, пасивності, агресивності, девальвації цінностей, зневаги до морально-естетичних ідеалів, до спотвореного сприймання образу людини у конкретний історичний період.
Світовідношення органічне пов’язане із світоглядом особистості молодої людини, вони взаємообумовлені і взаємозалежні. Світоглядні установки особистості особливої значущості набувають у період професійного і ціннісно-смислового становлення учнівської молоді. Студенти навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації мають суто специфічні професійно та особистісно орієнтовані завдання.
Ідеальним взірцем образу світу і людини є мистецтво. Саме в ньому сконцентровані гармонія етико-естетичних переживань, вибору ціннісних орієнтацій, які є смислоутворюючими компонентами у виборі життєвих цілей і перспектив майбутніх фахівців.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ СВІТОВІДНОШЕННЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок