Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Загрузка...

ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ / сторінка 4

Назва:
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
36,49 KB
Завантажень:
156
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Обґрунтовано доцільність застосу-вання ринково-функціонального принципу побудови організаційної структури маркетингу, включення до її складу низку відсутніх функцій (ціноутворення; планування підтримка та контроль збуту; планування, розробка та розвиток продукту тощо);
-
організаційну складову механізму забезпечення конкурентоспромож-ності продукції металургійної галузі шляхом розробки відповідних рекомендації щодо її підтримки на галузевому та державному рівнях, спрямованих на створення сприятливих економічних, правових та інших умов щодо українського експорту та підвищення його ефективності, а також створення надійних механізмів надання державної фінансової, податкової, інформаційно-консультаційної, дипломатичної та інших видів допомоги вітчизняним експортерам.
Дістало подальшого розвитку методи оцінки рівня конкуренто-спроможності продукції, зокрема, :
-
виявлення та формулювання теоретико-методичних проблем оцінки конкурентоспроможності продукції взагалі, та металургійної галузі, зокрема, в умовах, що змінюються;
-
склад чинників, що впливають на конкурентоспроможність продукції металургійної галузі – якість, ціну та сервісні функції, доповнено чинниками, які потенційно характеризують відповідність продукції та її виробників специфічним вимогам конкретного ринку, а також здатність виробників долати перешкоди проникнення на ці ринки;
-
методичні підходи до кількісної оцінки конкурентоспроможності продукції металургійної галузі, яка дає змогу враховувати можливість зміни складу чинників, що впливають на конкурентоспроможність, та їх вагомості.
Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їхнього використання в процесі планування виробництва та реалізації продукції галузі. Розроблена автором удосконалена методика оцінки конкурентоспроможності продукції, а також пропозиції щодо розширення складу чинників, що впливають на конкуренто-спроможність продукції металургійної галузі дають змогу підвищити рівень ефективності управлінських рішень у сфері збуту металопродукції.
Розроблені рекомендації і заходи щодо шляхів підвищення конкуренто-спроможності продукції металургійної галузі на державному та галузевому рівнях впроваджено в практику діяльності Української асоціації підприємств чорної металургії (Акт впровадження від 7.06.2006, №89/99 - 074). Рекомен-дації щодо удосконалення методичних підходів до оцінки рівня конкуренто-спроможності продукції металургійної галузі, удосконалення роботи підроз-ділів маркетингу, а також створення системи антидемпінгового моніторингу впроваджено в діяльність ВАТ “Донецький металопрокатний завод (Акт впровадження від 17. 05. 2006, № 61/1 – 2966), а також ВАТ “Азовмаш” (Довідка про впровадження від 10.11.2005, № А – 01/26). Матеріали дисертаційного дослідження використано також в навчальних курсах у системі підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямком “Менеджмент“ в Криворізькому технічному університеті (Акт впровадження від 07. 09. 2005).
Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати, викладені в дисертації отримано автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї та положення, які належать особисто здобувачу. Конкретний внесок здобувача в цих роботах зазначений в авторефераті в переліку публікацій за темою дисертації. В даній роботі матеріали і висновки кандидатської дисертації не використовувались.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались та обговорювались на: Республіканській науково-практичній конференції (НПК) “Совершенствование теории и практики экономического анализа в промышленности” (Донецьк, 1985); Всесоюзній НПК “Радикальная экономическая реформа: идеи и реальность” (Москва, 1989); III Всесоюзній НПК “Экономические проблемы ускорения научно-технического прогресса в промышленном производстве” (Одеса, 1990); Всеукраїнській НПК “Проблемы и опыт ускорения подготовки и освоения выпуска новых изделий в станкостроительном производстве” (Одеса, 1993); Бізнес-Форумі "Болгаро-української Господарської палати" (Варна,1995,1999); IV З'їзді арабського Союзу Чавуну і Сталі (Амман, 2002); IX Міжнародній НПК “Ринкові перет-ворення в Україні: проблеми регулювання” (Умань, 2005); YI Міжнародній НПК “Теорія і практика сучасної економіки” (Черкаси, 2005), Міжнародній НПК “Сучасний стан та проблеми розвитку підприємництва в регіоні” (Жовті Води, 2005), а також на наукових семінарах ІПРЕЕД НАН України.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Реферат на тему: ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок