Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ РОЗРОБКИ БАЗ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦІЛЬОВОГО ПРОГРАМУВАННЯ

МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ РОЗРОБКИ БАЗ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦІЛЬОВОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Назва:
МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ РОЗРОБКИ БАЗ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦІЛЬОВОГО ПРОГРАМУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,69 KB
Завантажень:
435
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Харківський національний університет радіоелектроніки
Петриченко Олександр Вячеславович
УДК 004.65
МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ РОЗРОБКИ БАЗ ДАНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ
ЦІЛЬОВОГО ПРОГРАМУВАННЯ
05.13.06 – автоматизовані системи управління
та прогресивні інформаційні технології
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському національному університеті радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Левикін Віктор Макарович, Харківський національний університет радіоелектроніки, завідувач кафедрою інформаційних управляючих систем.
Офіційні опоненти:–
доктор технічних наук, професор Мороз Борис Іванович, радник митної служби 1-го рангу, начальник факультету організації та технології митного контролю, начальник кафедри інформаційних систем та технологій Дніпропетровської академії митної служби України;–
кандидат технічних наук доцент Губка Сергій Олексійович, доцент кафедри інформаційних управляючих систем Харківського національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського „ХАІ”.
Провідна установа:–
Харківський національний університет “Харківський політехнічний інститут”, кафедра автоматизованих систем управління, м. Харків.
Захист відбудеться „18”грудня 2003 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .052.01 в Харківському національному університеті радіоелектроніки за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, , тел: (057) .
Із дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського національного університету радіоелектроніки за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, .
Автореферат розіслано “17”грудня 2003 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради В. І. Саєнко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сьогодні проектування інформаційних систем (ІС) лишається однією з найскладніших для вирішення проблем. Для полегшення праці проектувальників ІС наприкінці ХХ сторіччя були запропоновані технології та деякі інструментальні засоби автоматизації проектування ІС та їх окремих елементів.
Найпоширенішими на сьогодні методами проектування баз даних (БД) є реляційні методи, що ґрунтуються на формальному апараті реляційної алгебри і функціональних залежностей.
Вагомий внесок у теорію і практику моделювання та оптимізації подібних систем внесли видатні вітчизняні вчені: Маміконов А. Г., Кульба В. В., Косяченко С. А., а також закордонні дослідники К. Дейт, Дж. Ульман та інші. Але у цьому напрямку існують деякі невирішені проблеми, а саме: застосування цих методів у рамках традиційних підходів до проектування ІС (структурного або об'єктного) зводиться до того, що проектувальники БД розробляють їх самостійно, практично без участі експертів предметної області (ПрО). При цьому передбачається, що користувачі забезпечують розроблювачів необхідною інформацією для рішення поставленої задачі, погоджують запропоновані розроблювачем варіанти рішення і т.д., що стає причиною виникнення багатьох помилок, викликаних різним розумінням понять ПрО розроблювачами та експертами ПрО та підвищує витрати часу на розробку ІС.
У зв’язку з цим тема дисертації має важливе наукове та прикладне значення, оскільки направлена на вирішення актуальної наукової задачі розробки методів та моделей синтезу раціональної структури БД за багатьма критеріями, що поповнить базу нових інформаційних технологій України, а реалізація запропонованого підходу у вигляді засобів автоматизації та успішне впровадження на відповідних підприємствах дозволить підвищити ефективність управління в нових економічних умовах.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Розроблювані в дисертаційній роботі результати застосовані в межах держбюджетних науково-дослідних робіт № (номер держреєстрації 0102U003727) “Дослідження методології розробки інформаційних технологій, методів та моделей створення основних компонентів типової розподіленої логістичної інформаційної управляючої системи” і № (номер держреєстрації 0101U001763) “Розробка інформаційно-аналітичної системи з розподіленим штучним інтелектом (“Університет”)” у Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ РОЗРОБКИ БАЗ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦІЛЬОВОГО ПРОГРАМУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок