Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ НАУКИ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)

ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ НАУКИ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)

Назва:
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ НАУКИ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,62 KB
Завантажень:
173
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ЗУЄВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 141.32:001.35
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ НАУКИ
(СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)
Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському національному торговельно-економічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор філософських наук, професор
Ільїн Володимир Васильович,
професор кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
Новіков Борис Володимирович,
декан соціологічного факультету Національного технічного університету України “КПІ”;
кандидат філософських наук, доцент
Чекаль Леонід Андрійович,
завідувач кафедри філософії
Національного аграрного університету
Провідна установа – Центр гуманітарної освіти, кафедра філософії, Національна академія наук України, м. Київ
Захист відбудеться “28” жовтня 2004 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.01 в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України, м. Київ, вул. Бастіонна, 9.
Автореферат розісланий “21” вересня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Горбунова Л.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Філософські теорії розвитку раціонально-епістемного знання і технологічного середовища відзначаються особливою суперечливістю по висвітленню питань внутрішніх та зовнішніх факторів конструювання феноменологічної структури і соціальної значущості науки. Одним з основних напрямів, що продовжує традиції класичної філософії науки, залишається фундаментальний блок, в рамках якого відстоюється автономність виникнення та розвитку наукових ідей, процесу побудови наукових концепцій, формування наукових парадигм. Паралельно з ним активно розвиваються теоретичні розробки “соціокультурного релятивізму”, котрі надзвичайно актуалізують характерну особливість сучасної, постнекласичної науки: неможливість її відокремлення від суспільно-економічного середовища, в якому знаходиться людина суб’єкт творчого освоєння світу.
Актуалізація соціокультурної ролі науки стала реакцією на епістемне знання, яке, спираючись на власні гносеологічні можливості, методологічну базу, внутрішні аксіологічні орієнтири, не виправдало сподівань по реалізації смисложиттєвих проблем суспільства і людини. Дана обставина детермінувала перехід від некласичної до постнекласичної науки. Основу її структурної матриці утворюють соціальні цінності та цілі, сформовані в контексті людиновимірних орієнтирів соціуму.
Сьогодні гостро ставиться питання гуманізації наукового знання, визначення його місця у формуванні свідомості сучасної людини. Дослідження, які підкреслюють незаперечну важливість науки як соціального феномену, відстоюють позиції соціокультурного релятивізму, згідно якого тенденція входження суспільних ціннісних орієнтирів в структуру наукового розвитку є чинником його гуманізації. Разом з тим необхідно відзначити дегуманізаційну сутність сучасних соціально-політичних та фінансово-економічних процесів, які набувають глобальних властивостей. Основною дегуманізаційною властивістю даних явищ і тенденцій є їх визначальна роль в знеособленні соціально-комунікативного середовища, в якому змушена існувати людина.
В силу цього актуалізується звернення до філософсько-антропологічних концептів, в теоретичних положеннях яких обґрунтовується глибоко особистісна сутність гуманізації будь-якого суспільного явища. Основною гносеологічною проблемою в даному випадку виступає необхідність виявлення принципів з’ясування внутрішньометодологічних основ розвитку наукового знання у філософських теоріях екзистенціально-персоналістського спрямування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ НАУКИ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок