Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Розвиток Креативності студентів в умовах дозвілля засобами туристських ігор

Розвиток Креативності студентів в умовах дозвілля засобами туристських ігор

Назва:
Розвиток Креативності студентів в умовах дозвілля засобами туристських ігор
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,21 KB
Завантажень:
146
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Київський національний університет
Культури і мистецтв
Дмитрук Світлана Вікторівна
УДК 37.036+796.5
Розвиток Креативності студентів в умовах дозвілля
засобами туристських ігор
13.00.06 – теорія, методика і організація
культурно-просвітньої діяльності
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв, Міністерство культури і туризму України, м. Київ.
Науковий керівник | кандидат педагогічних наук, професор
Кірсанов Володимир Володимирович
Київський національний університет культури і мистецтв, завідувач кафедри прикладної культурології | Офіційні опоненти: | доктор педагогічних наук, професор
Вербець Владислав Володимирович
Рівненський державний гуманітарний університет, декан художньо-педагогічного факультету; | кандидат педагогічних наук, доцент
Петрова Ірина Владиславівна
Київський національний університет культури і мистецтв, доцент кафедри зв’язків з громадськістю | Провідна установа: | Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України, кафедра теорії, історії і практики культури |
Захист відбудеться “18” травня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.807.01 у Київському національному університеті культури і мистецтв за адресою: м. Київ 01601, вул. Щорса, 36, ауд. .
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв за адресою: м. Київ 01601, вул. Щорса, 36.
Автореферат розісланий “17” квітня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради | Н.В. Коваленко |
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Проблема розвитку креативності студентів є однією з центральних в педагогіці, оскільки сучасне суспільство потребує від майбутніх фахівців нових нестандартних ідей, пошуку оригінальних шляхів їх втілення, долання шаблонів і стереотипів мислення. В Національній доктрині розвитку вищої освіти в Україні наголошується на необхідності застосовувати нові педагогічні технології, зорієнтовані на розвиток творчої особистості, готової до наукового й творчого пошуку. Завдання педагогіки – обґрунтувати шляхи, форми і методи розвитку у студентів “постійної та впевненої готовності до самостійної пошукової діяльності, до прийняття самостійних рішень у складних невизначених ситуаціях” (Е. Торренс).
Сказане повною мірою стосується й дозвілля як особливої сфери соціалізації особистості, зокрема такої популярної серед студентської молоді його галузі, як туризм. Хоча за останнє десятиліття туристична інфраструктура значно розширилася, з’явилися нові цікаві форми дозвілля туристів, однак у процесі комерціалізації цієї сфери питання реалізації виховних, культурно-просвітніх можливостей туризму відійшли на другий план. Простежується орієнтація організаторів переважно на пасивно-споживацькі, а не творчі види дозвілля. Така ситуація актуалізує розробку педагогічних технологій розвитку креативності студентів адекватних сучасним соціокультурним умовам функціонування туризму.
В науці досліджено різні аспекти порушеної проблеми, є різні підходи до феномену креативності: як до здатності створювати щось нове та оригінальне (Ф. Бартон); як до особливого різновиду творчого дивергентного мислення, високорозвиненої уяви, естетичного світосприйняття (E.орренс); як до системи особистісних якостей (К. Платонов); як до специфічного діяльнісно-когнітивного явища (Дж. Гілфорд, E.орренс). В роботах вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячених проблемам творчості і розвитку творчої особистості (Ф. Бартон, Д.Богоявленська, Дж. Гілфорд, С. Мельникова, E.орренс, Д. Харрінгтон, В.Цимбал, В.Чигринов), осмислюється креативність як складний, багатогранний предмет педагогічного дослідження і доводиться, що процес розвитку креативності потребує відповідних умов, він може бути ефективнішим завдяки спеціальним ігровим вправам, технікам і методам.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: Розвиток Креативності студентів в умовах дозвілля засобами туристських ігор

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок