Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> конкурентоспроможність людського капіталу україни в умовах міжнародної трудової міграції

конкурентоспроможність людського капіталу україни в умовах міжнародної трудової міграції

Назва:
конкурентоспроможність людського капіталу україни в умовах міжнародної трудової міграції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,09 KB
Завантажень:
258
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАціональна академія наук України
Інститут світової економіки і міжнародних відносин
КУРЕВІНА Ірина Олегівна
УДК 339.924: 339.137.2+331.554.4 (061.1 ЄС)
конкурентоспроможність людського капіталу україни в умовах міжнародної трудової міграції
08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ–2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії Центральної спілки споживчих товариств України
Науковий керівник | доктор економічних наук, професор
Мокій Анатолій Іванович,
Львівська комерційна академія,
проректор з міжнародних зв’язків
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Богиня Дем’ян Петрович,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, головний науковий співробітник відділу соціально-економічних проблем праці
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Біляцький Сергій Данилович,
Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник відділу зовнішньоекономічних досліджень
Захист відбудеться 6 травня 2008 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.176.01 Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України за адресою: 01030, Київ, вул. Леонтовича, 5.
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України за адресою: 01030, Київ, вул. Леонтовича, 5.
Автореферат розісланий «4» квітня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради |
А.М. Хахлюк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В сучасних умовах домінуючою тенденцією у міжнародних економічних відносинах України є інтеграція у світове господарство, однією з форм якої виступає міжнародна міграція робочої сили. У світі все більшого поширення набуває переміщення трудових ресурсів, зумовлене соціально-економічними, військовими, етнічними та релігійними чинниками. Істотне зростання масштабів міжнародної трудової міграції актуалізує дослідження процесу залучення України до міжнародної міграції робочої сили та її впливу на розвиток національної економіки.
Найвагомішою причиною, яка зумовлює трудову міграцію переважно в економічно розвинені країни, є зростаючий попит на дешеву робочу силу, кращі умови праці та якість життя, економічні кризи в країнах походження мігрантів. У світі близько 200 мільйонів осіб та членів їх сімей беруть участь у міжнародній міграції трудових ресурсів. За різними оцінками, від 2 до 5 мільйо-нів українців постійно чи тимчасово перебувають за кордоном, причому еміграція відбувається на тлі критичного загострення демографічної кризи, яка, на відміну від інших пост-соціалістичних країн, супроводжує трансформаційну кризу і посилюється нею. Саме тому проблема трудової міграції з України набу-ває особливої актуальності, особливо в контексті конкурентоспроможності вітчизняного людського капіталу та економіки загалом.
Вагомий внесок у дослідження теорії і практики міжнародної трудової міграції, нормативно-правових аспектів регулювання міграційних процесів в умовах перехідної економіки зробили провідні вітчизняні вчені Д.Богиня, В.Будкін, О.Власюк, В.Геєць, М.До-ліш-ній, І.Крав-чен-ко, Е.Ліба-но-ва, О.Мали-нов-ська, С.Пирож-ков, А.Поручник, А.Румянцев, Л.Семів, С.Сіденко, А.Філіпенко, О.Хомра. Серед зарубіж-них вчених, які присвятили свої наукові праці проблемам міжнародної трудової міграції, слід виокремити таких науковців, як Р.Адамс, Г.Бекер, Г.Брюкер, А.Вертуріні, В.Лопез, П.Мартін, А.Реджістер, П.Сталкер, О.Старк, Дж.Тейлор, Г.Фаіні, К.Хансен, А.Шарп. Активно пра-цю-ють над дос-лід-жен-ням теоретичних і практичних аспектів міжнародної міграції робочої сили в пострадянських країнах російські вчені С.Глінкіна, В.Івантер, А.Кірєєв, Н.Кулікова, Л.Макса-ков, Г.Овчінніков, С.Панарін, К.Семьонов.
Проте, теоретичні положення досліджень економістів розвинених країн концентруються переважно на оцінці позитивних і негативних ефектів іммігра-ції та обґрунтуванні селективної міграційної політики з позицій країн-реципієнтів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: конкурентоспроможність людського капіталу україни в умовах міжнародної трудової міграції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок