Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

ФОРМУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Назва:
ФОРМУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,23 KB
Завантажень:
5
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Фіщук Олександр Леонідович |
УДК 334.72:338.24
ФОРМУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
В УМОВАХ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
08.06.01–економіка, організація і управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ–2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Житомирському державному технологічному університеті
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник– | кандидат економічних наук, доцент
Осовська Галина Володимирівна,
Житомирський державний технологічний університет,
завідувач кафедри менеджменту та маркетингу
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Войнаренко Михайло Петрович,
Технологічний університет Поділля,
проректор з навчальної роботи
кандидат економічних наук
Гудзь Олена Євгенівна,
Міністерство аграрної політики України,
начальник управління фінансово-кредитних механізмів, страхування та боргових зобов'язань
Провідна установа– | Тернопільська академія народного господарства,
кафедра менеджменту, Міністерство освіти і науки України,
м. Тернопіль.
Захист відбудеться “30” жовтня 2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.01 в Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус 4, к.41.
Автореферат розісланий “24“ вересня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради |
Барановська Т.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Суттєву роль у позитивних зрушеннях останніх років відіграло поширення підприємництва, що завдяки виконанню низки економічних та соціальних функцій надає вітчизняній економіці гнучкості, мобільності, маневреності та інших конкурентних переваг. Незважаючи на значну роль малого підприємництва в економіці, результати його функціонування в державі значно нижчі, аніж в інших країнах світу, і навіть тих, які, як і Україна, реформують адміністративно-командну економіку в ринкову систему господарювання. Зокрема, за рівнем зайнятості населення мале підприємництво більш ніж втричі відстає від європейського рівня, а частка у ВВП складає близько 10% для України, тоді як у розвинених країнах це значення перевищує 50 відсотків.
Питаннями змісту, ролі та функцій підприємництва в ринковій економіці займалися класики зарубіжної науки П.Друкер, Р.Катильон, Дж.Б.Кларк, К.Маркс, Л.Мізес, Ж.-Б.Сей, А.Сміт, Ф.Хайек, Й.Шумпетер.
Значних результатів у дослідженнях принципів, функцій та методів управління сектором малого підприємництва домоглися вітчизняні вчені-сучасники Г.А.Беліменко, З.С.Варналій, Л.А.Воробйова, О.Є.Ґудзь, А.С.Даниленко, Л.І.Донець, М.А.Козоріз, С.В.Ксьондз, Н.Є.Кубай, Н.А.Максимова, В.П.Мікловда, П.А.Мягков, С.К.Реверчук. Одночасно концепції кластерної моделі економічного розвитку присвячені праці зарубіжних вчених М.Портера, В.Прайса, а також вітчизняних дослідників М.П.Войнаренка, С.І.Соколенка.
Мало розробленими залишаються питання формування засад та створення моделей регіонального управління малим підприємництвом, особливо із застосуванням ефективних форм організації територіального поділу праці та формування територіальних виробничих систем (кластерів) з метою підвищення конкурентоспроможності продукції малих підприємств та сприяння економічному розвиткові регіону. Недостатня розробка проблеми в умовах формування ринкових відносин визначили вибір теми дисертації та обумовили її актуальність.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилося у відповідності з науковою тематикою кафедри менеджменту та маркетингу Житомирського державного технологічного університету (Житомирський інженерно-технологічний інститут) за темою: “Розробка стратегії соціально-економічного розвитку регіону” (номер державної реєстрації 0102V006355; 2002–2005 рр.).
Мета і задачі дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок