Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗАКОНОМIРНОСТI ФОРМОУТВОРЕННЯ ПРИ ГIБРИДИЗАЦIЇ ГЕКСАПЛОЇДНИХ ФОРМ ТРИТИКАЛЕ З М'ЯКОЮ ПШЕНИЦЕЮ

ЗАКОНОМIРНОСТI ФОРМОУТВОРЕННЯ ПРИ ГIБРИДИЗАЦIЇ ГЕКСАПЛОЇДНИХ ФОРМ ТРИТИКАЛЕ З М'ЯКОЮ ПШЕНИЦЕЮ

Назва:
ЗАКОНОМIРНОСТI ФОРМОУТВОРЕННЯ ПРИ ГIБРИДИЗАЦIЇ ГЕКСАПЛОЇДНИХ ФОРМ ТРИТИКАЛЕ З М'ЯКОЮ ПШЕНИЦЕЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,96 KB
Завантажень:
75
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ
СУВОРОВА КАТЕРИНА ЮРІЇВНА
УДК 633.1:575
ЗАКОНОМIРНОСТI ФОРМОУТВОРЕННЯ ПРИ ГIБРИДИЗАЦIЇ ГЕКСАПЛОЇДНИХ ФОРМ ТРИТИКАЛЕ З М'ЯКОЮ ПШЕНИЦЕЮ
03.00.15 – генетика
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в лабораторії біотехнології рослин Інституту рослинництва
ім. В.Я.Юр'єва УААН, м. Харків
Науковий керівник: кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Чередниченко Віктор Миколайович,
Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН,
старший науковий співробітник
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
Ларченко Катерина Андріївна,
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України,
провідний науковий співробітник
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Корчинський Антон Антонович,
Українська Академія Аграрних наук,
провідний науковий співробітник
Провідна установа: Селекційно-генетичний інститут – Національний Центр нассінєзнавства та сортовивчення УААН, м. Одеса
Захист дисертації відбудеться 19.09.2002 р. о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.212.01 в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17, тел. 263-51-50
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту фізіології рослин і генетики НАН України за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17
Автореферат розісланий 15.08.2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Мордерер Є.Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Багатьма вченими висловлюється думка про виснаження генетичного різноманiття та досягнення межi генетичного поліпшення пшеничної рослини класичними методами селекцiї (Моргун В.В., Логвиненко В.Ф., 1995). Генофонд озимої пшеницi за такими ознаками як iмуннiсть до рiзних хвороб, стiйкiсть до несприятливих умов довкiлля, продуктивнiсть практично вичерпаний. Генетична спорiдненiсть бiлкових маркерiв районованих в Українi сортiв озимої пшеницi сягає 85-90% (Собко Т.А, Созинов А.А., 1999), що зумовлено переважанням у селекцiйних програмах мiжсортових схрещувань обмеженого числа сортiв.
Успiшне вирiшення цих проблем можливе, зокрема, шляхом iнтрогресiї нових комплексiв генiв, хромосомних замiщень, транслокацiй, що може забезпечити одержання генотипiв з необхiдним поєднанням господарсько-цiнних ознак, пiдвищеними урожайними та адаптивними властивостями. Досягнення цього можливе завдяки активному використанню в схрещуваннях спецiально отриманих пшенично-житнiх форм, оскільки вони мають iндукований складний гiбридний тритикале-пшеничний геном, здатний забезпечити формування цiнних новоутворень типу пшеницi i тритикале.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукова робота проводилась у рамках бюджетних тем лабораторiї бiотехнологiї рослин Iнтитуту рослинництва iм.В.Я.Юр'єва УААН "Створити принципово новi форми рослин зернових культур з використанням методiв бiотехнологiї доповнюючих та полiпшуючих генетико-селекцiйнi" (N державної реєстрацiї IА 01003579Р).
Мета i завдання дослiджень. Мета дослiджень - встановити закономiрностi генотипової мiнливостi ознак та формоутворення при гiбридизацiї гексаплоїдного (6х) тритикале з м'якою пшеницею. Одержати бiльш досконалi форми рослин типу тритикале i м'якої пшеницi як якiсно новий вихiдний матерiал для традицiйної селекцiї цих культур.
Завдання дослiджень полягали у вивченнi:
- схрещування форм гексаплоїдного тритикале рiзної геномної будови з сортами i лiнiями м'якої пшеницi, та життєздатностi одержаних гiбридiв;
- характеру успадкування i мiнливостi кiлькiсних i якiсних ознак у гiбридiв;
- особливостi поведiнки хромосом в мейозi F1, F2 в одержаних тритикале-пшеничних гiбридiв;
- електрофоретичного складу запасних бiлкiв зерна як маркерiв перенесення генiв жита в м'яку пшеницю;
- добору цiнних для селекцiї пшенично-житнiх форм тритикале i м'якої пшеницi i надання їм генетико-селекцiйної характеристики.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЗАКОНОМIРНОСТI ФОРМОУТВОРЕННЯ ПРИ ГIБРИДИЗАЦIЇ ГЕКСАПЛОЇДНИХ ФОРМ ТРИТИКАЛЕ З М'ЯКОЮ ПШЕНИЦЕЮ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок