Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ СТЕПОВОГО ПОБУЖЖЯ КІНЦЯ XVIIІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ СТЕПОВОГО ПОБУЖЖЯ КІНЦЯ XVIIІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Назва:
СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ СТЕПОВОГО ПОБУЖЖЯ КІНЦЯ XVIIІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,96 KB
Завантажень:
331
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
МАРЧЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
УДК 94(477.7) – 058.232.6“17/19”(043.3)
СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ СТЕПОВОГО ПОБУЖЖЯ
КІНЦЯ XVIIІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
07. 00. 01 – історія України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Чернівці – 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі археології та етнології України Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
Прігарін Олександр Анатолійович,
Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, кафедра археології та етнології України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Ботушанський Василь Мефодійович,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
завідувач кафедри історії України
доктор історичних наук, професор
Станко Володимир Никифорович,
Миколаївський державний університет імені
Василя Сухомлинського, кафедра історії України
Провідна установа: Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет, кафедра новітньої історії України, м. Львів
Захист відбудеться 24.11.2005 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.06 в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на факультеті історії, політології та міжнародних відносин за адресою: 58012, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23.
Автореферат розісланий 19.10. 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.Я. Лупул


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сьогодні національне будівництво Української держави ставить перед історичною наукою багато теоретичних і практичних завдань. Вивчення досвіду пристосування носіїв певної традиції до нових умов існування, розвитку у контексті багатоетнічного середовища є необхідним для розуміння сучасних міжетнічних стосунків, витоки яких нерідко сягають у попередні етапи минувшини. Важливою тенденцією історії України на сучасному етапі є активізація досліджень у галузях історичного краєзнавства та регіоналістики. Це пов’язано з процесом формування національної самосвідомості, що має місцеві особливості, а також з усвідомленням значення окремих регіонів у розвитку країни. Проявом цієї загальної тенденції є активізація історико-етнографічних досліджень, присвячених Південній Україні.
Процес формування населення Півдня України, його господарча діяльність, культура – все це виявляє чимало своєрідних рис, що було зумовлене особливостями природно-географічних, соціально-економічних та політико-адміністративних обставин регіону. Обрання Степового Побужжя для розгляду даної проблематики визначається тим, що на цій території протягом значного проміжку часу взаємодіяли спільноти як слов’янського, так і неслов’янського походження. Актуальним також є можливість дослідити проблему впливу політико-адміністративних факторів на сільське населення як основного носія традиційної культури.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалася як складова частина науково-дослідних тем кафедри археології та етнології України Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова № “Історія етнонаціональних процесів в Степовій Україні з найдавніших часів до сьогодення” (державної реєстрації № 0199U003114), № “Культурно-побутові процеси на Одещині в ХІХ-ХХ ст.” (державна реєстрація № U003116).
Мета та завдання дослідження. На основі аналізу широкого комплексу джерел розкрити основні тенденції колонізації Степового Побужжя та їх вплив на формування й соціально-культурний розвиток його сільського населення протягом кінця ХVIII – початку ХХ ст. Для досягнення цієї мети дослідження в дисертації ставляться такі конкретні завдання:
- визначити природно-географічні особливості розвитку Степового Побужжя як визначальні фактори у процесі заселення регіону;
-
проаналізувати вплив політико-адміністративних чинників на формування сільського населення Степового Побужжя;
-
реконструювати колонізаційні процеси на побузьких землях та розкрити їх вплив на формування специфіки населення району;
-
простежити особливості соціально-економічного розвитку окремих груп населення регіону, їх вплив на культуру та окремі її складові елементи і комплекси;
-
показати тенденції в еволюції звичаєвого права та сільського управління в краї;
-
дослідити зміни культурно-побутових реалій різних етнічних груп населення протягом кінця XVIII – початку ХХ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ СТЕПОВОГО ПОБУЖЖЯ КІНЦЯ XVIIІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок