Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕЛЕКТОРАЛЬНА КУЛЬТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

ЕЛЕКТОРАЛЬНА КУЛЬТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Назва:
ЕЛЕКТОРАЛЬНА КУЛЬТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,21 KB
Завантажень:
426
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Національна академія наук України
Інститут соціології
Ідрісов Бахтійор
УДК 316.93/99
ЕЛЕКТОРАЛЬНА КУЛЬТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата соціологічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті соціології Національної академії наук України.
Науковий керівник доктор соціологічних наук
Вишняк Олександр Іванович,
Інститут соціології НАН України,
провідний науковий співробітник
Офіційні опоненти: д.філос.н., проф., член-кореспондент
НАН України
Михальченко Микола Іванович
Інституту політичних і етносоціальних досліджень НАН України,
головний науковий співробітник
к.соц.н. Резнік Олександр Станіславович Інститут соціології НАН України,
науковий співробітник
Провідна установа: Харківський національний університет
ім. В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки України, м.Харків
Захист відбудеться "24" лютого 2006 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.229.01 в Інституті соціології НАН України за адресою: 01021, вул. Шовковична, 12, м. Київ.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту соціології НАН України за адресою: 01021 вул. Шовковична, 12, м. Київ.
Автореферат розіслано "13" січня 2006 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Стукало С.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Становлення України як суверенної, демократичної, соціальної, правової держави багато в чому залежить від того, наскільки ефективно розвиватиметься політична система суспільства в усіх її компонентах, наскільки швидко і радикально вона позбавлятиметься застарілих форм, методів, деформацій, які накопичувалися десятиліттями. Слід нагадати, що за радянських часів панувало уявлення про державу як головне знаряддя політичної влади у класовому суспільстві. Проте нагромаджений упродовж століть досвід розвинених країн із демократичним характером державного устрою та високим рівнем політичної культури населення переконливо свідчить про поступове перетворення держави з інструмента владного панування певного класу на виразника інтересів різних груп суспільства.
Це повною мірою стосується також проблематики становлення електоральної культури за умов суспільства, що трансформується. Отже, окремі, методологічно важливі для цього дисертаційного дослідження положення, безумовно, не могли не стати предметом вивчення й аналізу.
У процесі підготовки та написання дисертаційної роботи автор спирався на праці й дослідження західних соціологів і політологів, у яких розглянуто найрізноманітніші аспекти електорального процесу, включно із проблематикою політичної (електоральної) участі та політичної (електоральної) культури. Ідеться про роботи Г.Алмонда, С.Барнза, С.Верби, Г.Гознелла, Е.Даунса, Д.Девайна, Дж.Денніса, Д.Істона, Е.Кемпбелла, Б.Клаузена, П.Конверса, П.Лазарсфельда С.Ліпсета, Ч.Мерріама, Е.Ноель-Нойман, П.Ордешука, Л.Пая, У.Розенбаума, М.Хініча.
Особливу групу джерел дисертаційного дослідження становлять монографії й статті сучасних вітчизняних дослідників, написані переважно 1990–2000-ми роками на матеріалах перших демократичних виборів в Україні. Значний внесок в аналіз та узагальнення цих результатів зробили І.Бекешкіна, В.Ворона, О.Вишняк, Є.Головаха, В.Кушерець, С.Макеєв, І.Мартинюк, В.Матусевич, В.Оссовський, В.Паніотто, О.Петров, В.Полторак, А.Ручка, В.Хмелько, В.Чигрин, М.Чурилов, І.Шевель, М.Шульга.
Слід також назвати праці І.Байрака, В.Бебика, С.Белоусова, Д.Видрина, С.Головатого, В.Горбатенка, А.Золотарьова, О.Князєвої, Г.Почепцова, М.Ходаковського, Ю.Шемшученка та інших дослідників цієї проблеми, котрі розглядають її переважно в політологічному та соціально-психологічному планах.
Серед російських дослідників із зазначеної проблеми плідно працювали В.Амелін, Б.Грушин, В.Ільїн, В.Комаровський, Ю.Левада, О.Ледяєва, Е.Малкін, О.Морозова, В.Мшвенієрадзе, А.Ослон, В.Пугачов, А.Соловйов, Є.Сучков та ін.
Окрему групу джерел, використаних у дисертації, становлять соціологічні дослідження, проведені службами “СОЦІС”, КМІС, “Соціальний моніторинг”, “Юкрейніан соціолоджі сервіс”, а також Інститутом соціології НАН України, результати яких були опубліковані в наукових і періодичних виданнях.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ЕЛЕКТОРАЛЬНА КУЛЬТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок