Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МІФОЛОГЕМИ ОЛЕКСАНДРА БЛОКА У РОСІЙСЬКОМУ ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

МІФОЛОГЕМИ ОЛЕКСАНДРА БЛОКА У РОСІЙСЬКОМУ ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Назва:
МІФОЛОГЕМИ ОЛЕКСАНДРА БЛОКА У РОСІЙСЬКОМУ ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,28 KB
Завантажень:
191
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
У Розділі 1 («Вступ до міфологеми») розглядається проекція етнолінгві
стичних ідей та принципів у координатах, поєднуючих міф,


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ім. О.О.ПОТЕБНІ
ВИШНИЦЬКА ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА
УДК 811.161.1’ 36
МІФОЛОГЕМИ ОЛЕКСАНДРА БЛОКА У РОСІЙСЬКОМУ ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Спеціальність 10.02.02 – російська мова
А В Т О Р Е Ф Е Р АТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Інституті мовознавства імені О.О.Потебні Національної академії наук України, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
Озерова Ніна Григорівна,
Інститут мовознавства імені О.О.Потебні
Національної академії наук України,
завідувач відділу російської мови
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Слухай Наталія Віталіївна,
Київський національний університет
імені Т.Шевченка,
професор кафедри російської мови
Інституту філології;
кандидат філологічних наук, доцент
Слободянюк Таміла Вікторівна,
Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова,
доцент кафедри російської мови
Провідна установа - Черкаський державний університет
імені Богдана Хмельницького,
кафедра загального та російського мовознавства,
Міністерство освіти та науки України, м.Черкаси
Захист відбудеться __ __________2003 року о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.172.01. в Інституті мовознавства імені О.Потебні НАН України, 01001, м.Київ, вул..Грушевського,4
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту мовознавства імені О.Потебні НАН України, м.Київ, вул.Грушевського,4
Автореферат розіслано __ ______2003 року
Учений секретар спеціалізованої вченої ради Озерова Н.Г.
Час перетину сторіч завжди був переломним: усвідомлювалась необхідність від чогось відмовитись і щось зберегти. У цій ситуації вибору увага прогресивно мислячих людей звернена до культури, до духовних цінностей, пов’язаних із загальнолюдським концептом пам’яті. Не випадково велику зацікавленість викликають дослідження мови духовної культури, що допомагають зрозуміти особливості культурного спадку того чи іншого етносу. Питому вагу набирає етнолінгвістика, в межах якої вивчається слово як носій і показник духовної культури народу.
Лінгвістична наука останніх років активізувала напрямок “реконструкції”: реконструкції міфу (особливо - етнічного); реконструкції картини світу, в тому числі наївної; реконструкції значення слова, яке в мові антропоцентричне й етноцентричне, бо є зорієнтованим на даний етнос.
Звернення до культурного мовного надбання відбувається зазвичай через тексти художньої літератури. Національно-культурний аспект при прочитанні художнього тексту дозволяє реконструювати специфіку мовної картини світу, в основі якої лежать значення, закріплені в семантичних полях, що об’єктивуються словами й реченнями в межах поля (Б. Сєребрєнніков).
В іншій площині розглядається художня картина світу. Ю.Д.Апресян, Н.Д.Арутюнова, І.Р.Гальперін, А.Д.Григор’єва, В.Гумбольдт, Ю.М.Лотман, О.О.Потебня, Ю.Стєпанов, М.І.Толстой та інші вчені вважають, що в художній картині світу ключовим є образ. Саме образ перебуває у центрі лінгвокультурологічних, етнолінгвістичних досліджень.
Враховуючи міфопоетичний потенціал причетного до мистецтва письменника, поета, художню картину світу визнають як міфопоетичну. Тому літературний текст, що є відображенням міфопоетичної світової моделі, необхідно розглядати не з енциклопедичних (словникових) позицій, а з рівновалентних йому “точок” структурно-смислового простору. Саме у міфопросторі слід робити пошук компліментарних парадигм образу.
Вивчення художньої картини світу викликає природнє звернення до ідіостилiв різних поетів, письменників, у тому числі – О.Блока. Попри великий доробок різноаспектних досліджень теорії образу та художнього тексту, досліджень мови О.Блока, міфопоетичний компонент картини світу поета представлено незначною кількістю робіт (Ю.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: МІФОЛОГЕМИ ОЛЕКСАНДРА БЛОКА У РОСІЙСЬКОМУ ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок