Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ МАТЕМАТИЧНО-ПРИРОДНИЧОГО ВІДДІЛУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ МАТЕМАТИЧНО-ПРИРОДНИЧОГО ВІДДІЛУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ МАТЕМАТИЧНО-ПРИРОДНИЧОГО ВІДДІЛУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,98 KB
Завантажень:
49
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Інститут педагогіки і психології професійної освіти
Академії педагогічних наук України
 
НОВАЦКА УРШУЛА
 
УДК 37.014,5:377
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ МАТЕМАТИЧНО-ПРИРОДНИЧОГО ВІДДІЛУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ - 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України.
Науковий консультант: доктор (хабілітований) педагогічних наук, іноземний член АПН України Вільш Іоланта, Вища педагогічна школа, м.Ченстохова (Республіка Польща), професор Вищої педагогічної школи в м. Ченстохові, завідувач кафедри технічної дидактики.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Лозова Валентина Іванівна, Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди,
м. Харків, завідувач кафедри педагогіки;
кандидат педагогічних наук, доцент Ковчина Ірина Михайлівна, Національний педагогіч-ний університет імені М.П.Драгоманова, м.Київ, завідувач навчальної частини.
Провідна установа: Ужгородський державний університет, кафедра педагогіки і психології, Міністерство освіти і науки України, м.Ужгород.
Захист відбудеться 12 червня 2002 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України за адресою: 04060, м.Київ, вул. М.Берлинського, 9, 5-й поверх, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (04060, м.Київ, вул. М.Берлинського, 9).
Автореферат розісланий “8” травня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Цибульська Г.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть та доцiльнiсть дослiдження. Рекомендації, викладені в документах міжнародних організацій (ЮНЕСКО, Римського клубу, Міжнародного товариства вчителів АТЕЕ), а також в iнших розробках з питань реформування освiти, базуються на передумовах, зорiєнтованих на майбутнє, i зумовлюють необхідність врахування у пiдготовці вчителiв таких iдей як вчитися, щоб бути, вчитися для майбутнього, вчитися для розвитку i т.д. Завдання, пов’язанi з вимогами до рiвня професійної пiдготовки вчителiв, мiстяться також в працi Комiтету прогнозiв „Польща в XXI столiттi”. Цi розробки є основою для створення сучасної системи освiти i професiйного розвитку вчителiв, в якiй проблематика майбутнього повинна виступати в усiх проявах кваліфікації вчителiв: у ставленнi до учнiв, у знаннi, в умiннi.
Ефективність сучасного реформування освiти в Польщi визначається якiстю працi вчителiв. Тому змiни сучасноi системи освiти повиннi супроводжуватися суттєвими змiнами в професійній пiдготовцi вчителiв, невід’ємною складовою якої є педагогічна практика.
Проблемам педагогічної практики в системі професійної підготовки майбутніх учителів як у Польщі, так і в Україні, країнах СНД завжди приділялася належна увага. В Україні і країнах СНД при дослідженні проблем професійної підготовки вчителя приділяється увага таким аспектам як: теоретичні і методичні основи підготовки педагога (Ю.К.Бабанський, С.У.Гончаренко, Н.В.Кузьміна, В.О.Крутенький, Ю.М.Кулюткін, В.І.Лозова, Н.Г.Ничкало, Н.Ф.Тализіна, Л.Ф.Спірін, І.П.Радченко. В.О.Онищук, В.О.Сухомлинський та ін.); професійна підготовка вчителя у системі вузівської та післядипломної освіти (В.І.Бондар, О.Г.Мороз, Л.А.Онищук, О.Я.Савченко, Л.О.Хомич, Т.Д.Щербань та ін.); підготовка вчителя до творчої професійної діяльності (Ю.А.Азаров, І.А.Зязюн,Н.В.Кічук, Ю.Л.Львова, В.О.Кан-Калік, Л.М.Лузіна, М.Д.Нікандров, Л.І.Рувинський, С.О.Сисоєва та ін.); розвиток особистості вчителя у процесі професійної підготовки (Г.О.Балл, Д.Б.Богоявленська, І.Д.Бех, В.О.Моляко, О.М.Лук, В.В.Рибалка, В.А.Семиченко та ін.). Вивченню польського досвіду професійної підготовки педагога присвячено дисертаційне дослідження І.М.Ковчиної. Формуванню професійних умінь майбутніх учителів в процесі педагогічної практики приділяли увагу в своїх дослідженнях О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ МАТЕМАТИЧНО-ПРИРОДНИЧОГО ВІДДІЛУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок