Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> “Психологія потенціалу індивідуального буття людини: онтологічно орієнтований підхід”

“Психологія потенціалу індивідуального буття людини: онтологічно орієнтований підхід”

Назва:
“Психологія потенціалу індивідуального буття людини: онтологічно орієнтований підхід”
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
54,11 KB
Завантажень:
181
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
МАНОХА Ірина Петрівна
УДК 159.923
“Психологія потенціалу індивідуального
буття людини:
онтологічно орієнтований підхід”
19.00.01 - загальна психологія, історія психології
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора психологічних наук
Київ - 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка
Наукові консультанти: доктор психологічних наук, професор,
дійсний член АПН України
Роменець Володимир Андрійович
доктор психологічних наук, професор,
член-кореспон-дент АПН України Трофімов Юрій Леонідович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри загальної та інженерної психології
Офіційні опоненти: Носенко Елеонора Львівна, доктор психологічних наук,
професор, член-кореспон-дент АПН України Дніпропетровський
національний університет, завідувач кафедри педагогічної
психології та англійської мови
Белявський Ілля Григорович, доктор психологічних наук, професор,
Одеський національний університет ім. І.І.Мечни-кова, завідувач
кафедри загальної та соціальної психології
Бех Іван Дмитрович, доктор психологічних наук,
професор, дійсний член АПН України,
Інститут проблем виховання АПН України, директор
Провідна установа: Національний педагогічний університет
ім. М.П.Драгоманова
МОН України, кафедра психології, м. Київ
Захист відбудеться “20” березня 2003 р. о 12-00 год. на засіданні
Спеціалізованої Вченої Ради Д. 26.001.26 при Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
01017, м. Київ, вул. Володимирська, 60.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
(01017, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “13” січня 2003 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої Вченої Ради,
кандидат психологічних наук Т.С. Кириленко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Сучасний світ, з властивими йому явищами глобалізації, всезагальної комунікації та цивілізаційності, утво-ренням єдиних інформа-цій-них систем, однак, звертається до проблем, пов’язаних з можливостями та індивідуально-неповторними ознаками буття окремої людини. Серед проблем індивідуально-психологічного характеру, що сьогодні надзвичайно хвилюють людство, – проблема потенціалу індивідуального буття людини. Актуальність цієї проблеми зумовлена причинами декількох типів: по-перше, сучасна людина прагне до найбільш повного виявлення та реалізації своїх можливостей, оскільки прагне “відповідати” сучасному світові у якості “рівноцінного партнера”; по-друге, для сучасної людини проблема реалізації всіх своїх можливостей пов’язана з досить впливовою суспільною тенденцією сьогодення, зумовленою “потребою самоактуалізації”, що набула статусу соціально цінної потреби в сучасному суспільстві; по-третє, проблема потенціалу індивідуального буття постає ключовою у вирішенні питання про “завершення” або “припинення історії”, що досить проблемно дискутується західноєвропейськими та американськими вченими щодо “вичерпаності” культурно-історичного та індивіду-ально-психологічного потенціалу людства на завершення ХХ століття.
Однак розмірковування про сутність людського буття та спроби визначити його рушійні сили з метою побудувати універсальний алгоритм організації та забез-печення “ефективного”, “продуктивного” життєвого шляху людини властиві кожному окремому історичному етапу розвитку філософської та психологічної думки (Сократ, Платон, А.Августин, М.Кузан-ський, Г.Сковорода, С.А.К’єркегор, В.С.Соловйов, М.О.Бердяев, С.Л.Франк, В.В.Ро-за-нов, М.О.Лосський, Г.І.Челпанов, В.В.Зеньковський, Г.Г.Шпет, С.Булгаков, П.Фло-рен-ський, М.М.Рубінштейн, Ш.Бюлер, С.Л.Ру--бінштейн, Г.С.Костюк, Б.Г.Ананьєв, К.О.Абульханова-Славська, В.А.Ро-ме-нець, В.П.Зінченко, І.Г.Белявський та ін.). Одна історична епоха пропонує людині новий міф, що надає змогу по-новому уявити закони, за якими існує та розвивається світ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 Реферат на тему: “Психологія потенціалу індивідуального буття людини: онтологічно орієнтований підхід”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок