Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Організаційно-економічнІ основи соціально відповідального управління промисловими підприємствами

Організаційно-економічнІ основи соціально відповідального управління промисловими підприємствами

Назва:
Організаційно-економічнІ основи соціально відповідального управління промисловими підприємствами
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,81 KB
Завантажень:
338
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Степанова Олена Вікторівна
УДК 658.17:331.3:316.334.2
Організаційно-економічнІ основи
соціально відповідального управління промисловими підприємствами
Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(виробництво машин та устаткування; хімічне виробництво)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Суми – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Сумському національному аграрному університеті
Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник : | доктор економічних наук, професор
Мішенін Євген Васильович,
Сумський національний аграрний університет
завідувач кафедри теоретичної
та прикладної економіки
Офіційні опоненти : |
доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Мартякова Олена Володимирівна,
Інститут економіки промисловості НАН України, завідувач відділу проблем економічного регулювання соціальних процесів
кандидат економічних наук, доцент
Касьяненко Володимир Олексійович,
Сумський державний університет,
проректор з науково-педагогічної діяльності
Захист відбудеться “14” березня 2008 р. о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55. 051.01 Сумського державного університету за адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус М, ауд. 209.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Сумського державного університету (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2).
Автореферат розісланий “13” лютого 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.В. Сабадаш


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. В умовах створення в Україні соціально-орієнтованої ринкової економіки виникає потреба збільшення соціальної відповідальності підприємств. Проте, в сучасних умовах господарювання багато підприємств перебувають у фінансово-економічній кризі й не мають можливості утримувати створену раніше соціальну сферу, внаслідок чого змінюються соціальні функції підприємств та держави, як регулятора соціально-економічних відносин. За час реформ в Україні так і не сформовано ефективної системи соціальних амортизаторів, як інструментів соціальної політики на різних рівнях господарювання.
За такого стану речей, в Україні має бути створена ефективна ринково орієнтована соціальна інфраструктура, яка б стала гарантом соціальної безпеки суспільства. Промисловість займає значну частку в економіці України, тому формування системи соціальної безпеки держави є неможливим без діяльності соціально відповідальних промислових підприємств та некомерційного сектора економіки, які б взяли на себе обов’язки виконання частини соціальних функцій, стали джерелом соціальних інновацій. Виникає потреба в науковому обґрунтуванні та подальшій розробці теоретико-методичних принципів та механізмів соціально відповідального управління промисловими підприємствами в ринкових умовах господарювання. Це вимагає стимулювання соціальної активності підприємств з боку держави та створення нових форм соціальної відповідальності підприємств на основі технологічного підходу.
Розгляду різних аспектів формування соціальної відповідальності підприємств присвячені роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних
вчених–економістів, зокрема А.В. Базилюка, Т.Ю. Базарова, С.І. Бандура,
Д.П. Богині, Г. Боуена, В.Н. Буркова, О.А. Грішнової, К. Девіса, П. Друкера,
Т.І. Заславської, А.М. Колота, А.Д.Крисилова, Н. Корнеліуса, Ф. Котлера, К. Левіна, Е.М. Лібанової, М.І. Ліборакіної, С.Є. Літовченка, Дж. Макгуіра, О.І. Марченко, З.М. Макашевої, О.В. Мартякової, Л.І. Михайлової, В.М. Новікова, М. Портера,
Дж. Поста, Л. Престона, О.І. Пригожина, С. Сеті, С. Сакса, М. Фрідмена,
А.В. Шевчука, О.О. Якуби.
Аналіз економічних публікацій свідчить, що на сучасному етапі розвитку економіки промисловості залишаються невизначеними цілий ряд питань, пов’язаних з побудовою ефективного механізму соціально відповідального управління промисловими підприємствами; підвищенням їх соціальної активності на основі узгодження економічних та соціальних інтересів усіх зацікавлених сторін; розробкою та застосуванням результативних соціально-економічних технологій, взаємодії та розподілу соціальних функцій між державою, некомерційними організаціями та підприємствами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Організаційно-економічнІ основи соціально відповідального управління промисловими підприємствами

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок