Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ОСНОВІ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ОСНОВІ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Назва:
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ОСНОВІ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,29 KB
Завантажень:
399
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Чорноштан Артур Григорович
УДК 731.134: 796
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ОСНОВІ
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Луганськ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Луганському державному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент
Горащук Валерій Павлович,
завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Подберезський Микола Кіндратович,
проректор зі спортивно-масової роботи, завідувач кафедри козацької педагогіки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди
кандидат педагогічних наук
Компанієць Юрій Анатолійович,
доцент кафедри спеціальної та фізичної підготовки Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України.
Провідна установа: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, м. Київ.
Захист відбудеться “28“ листопада 2002 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.053.01 у Луганському державному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2).
Автореферат розісланий "26" жовтня 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Л.Бутенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. Орієнтація на нову соціально-педагогічну парадигму, поширення інноваційних процесів у практичній педагогіці поглиблює протиріччя між вимогами суспільства до особистості й професійної діяльності педагога і наявним рівнем його підготовки, яка здійснюється за типовою системою. Вирішення означеної проблеми, на думку переважної більшості педагогів-науковців, полягає в суттєвих змінах існуючої системи професійної підготовки (А.М.Алексюк, 1993; В.П.Беспалько, 1989; І.А.Зязюн, 2000; М.В.Кларін, 1998; В.М.Монахов, 1995; Н.Г.Ничкало, 2001; С.О.Сисоєва, 2000; В.О.Сластьонін, 1997 та ін.). По-перше, це стосується перебудови структури вищої освіти (створення системи різнорівневої підготовки майбутніх фахівців), по-друге, забезпечення нових підходів до змісту освіти та процесу фундаментальної й спеціальної підготовки (впровадження нових освітніх технологій).
Особливо значущими для розвитку нових підходів до навчання є зміна соціальної та життєвої ролі знань і пізнавально-творчих можливостей людини. Перебудова характеру навчання здійснюється, перш за все, відносно таких його сутнісних характеристик як цільова орієнтація й характер взаємодії у навчальній діяльності. На виховання нової генерації педагогічних кадрів орієнтують Конституція України, Закон України “Про освіту”, Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття), Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. Дослідження сучасних освітніх проблем свідчать, що пріоритетним напрямком у педагогічній практиці є побудова навчання у контексті неперервної освіти з орієнтацією на активну й ініціативну позицію суб’єкта за умови діалогу.
Ретроспективний аналіз досягнень педагогічної теорії та практики підтверджує, що пошук шляхів ефективного навчання був визначальним для педагогіки. Інноваційні пошуки в напрямку реалізації особистісних потреб в освіті сприяли народженню ідеї модульного навчання, система принципів якого визначилася у прикладних дослідженнях (А.М.Алексюк, І.М.Богданова, К.Я.Вазіна, В.Голдшмід, М.Голдшмід, В.В.Мельник, В.О.Огнев’юк, Дж.Рассел, С.Постлейтвейт, Є.В.Сковін, А.В.Фурман, П.А.Юцявічене). На думку названих учених та їх послідовників – педагогів-практиків, інноваційне навчання на основі модульної технології, оптимізує навчальний процес, забезпечує високий рівень мотивації, пізнавальної активності й самостійності студентів у навчальній діяльності, а також інтеграцію їх професійної та соціокультурної підготовки, що сприяє розвитку особистісних якостей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ОСНОВІ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок