Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДОБІР ВИДІВ І СОРТІВ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ ТА ЇХ СУМІШОК ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ СІНОКОСІВ НА ОСУШЕНИХ ДЕРНОВО-КАРБОНАТНИХ ГРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

ДОБІР ВИДІВ І СОРТІВ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ ТА ЇХ СУМІШОК ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ СІНОКОСІВ НА ОСУШЕНИХ ДЕРНОВО-КАРБОНАТНИХ ГРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Назва:
ДОБІР ВИДІВ І СОРТІВ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ ТА ЇХ СУМІШОК ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ СІНОКОСІВ НА ОСУШЕНИХ ДЕРНОВО-КАРБОНАТНИХ ГРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,05 KB
Завантажень:
27
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
САЦИК ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
УДК 633.2:635.651:631.84
ДОБІР ВИДІВ І СОРТІВ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ ТА ЇХ СУМІШОК
ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ СІНОКОСІВ НА ОСУШЕНИХ ДЕРНОВО-КАРБОНАТНИХ ГРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
06.01.12 - кормовиробництво і луківництво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ - 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в лабораторії луківництва Інституту землеробства Української академії аграрних наук протягом 1996-2000 рр.
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор
БОГОВІН АНАТОЛІЙ ВЛАСОВИЧ,
Інститут землеробства УААН,
завідувач лабораторії луківництва
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор
МАКАРЕНКО ПЕТРО САВЕЛІЙОВИЧ
Інститут кормів УААН,
провідний науковий співробітник,
Заслужений працівник сільського господарства;
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
КОВБАСЮК ПАВЛО УЛЬЯНОВИЧ
Національний аграрний університет,
доцент кафедри кормовиробництва і
сільськогосподарської меліорації
Провідна установа: Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН.
Захист відбудеться "31 " жовтня 2001 року о 10 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при Інституті землеробства УААН за адресою: 08162, смт. Чабани Києво - Святошинського району Київської області,
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту землеробства УААН.
Відгуки на автореферат у двох примірниках, завірених печаткою просимо надсилати за адресою: 08162, смт. Чабани Києво - Святошинського району Київської області, вченому секретареві Спеціалізованої вченої ради.
Автореферат розісланий 30.09.2001 р.
Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради,
кандидат сільськогосподарських наук Л.О.Кравченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У зв'язку з вилученням із інтенсивного обробітку орних земель та переведенням їх під лукопасовищні угіддя з метою збільшення у кормових ресурсах частки трав'яних кормів як енергетично менш затратних велике значення набуває розробка технології створення сіяних травостоїв на основі добору багаторічних трав, кращих їх сортів та траво- і сортосумішок.
Актуальність теми. Не зважаючи на те, що в багатьох економiчно розвинутих країнах (Англiя, Швейцарiя, Нiдерланди, Нiмеччина i iн.) дослідження по вивченню сортового складу та сортосумiшок набули досить широкого розвитку i часто такі травостої стали традицiйними в практичному лукiвництвi, в нашiй країнi, як i в країнах СНД, дослiдiв по вивченню впливу сортових особливостей багаторiчних трав i сортосумiшок на формування сiяних ценозiв, їх продуктивностi та якiснi показники рослинної маси проведено надто мало, а у Волинському Полiссі такi дослiдження до останнього часу не проводилися зовсiм. Це і визначило вибір теми дисертації.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослiдження є складовою частиною тематичного плану Iнституту землеробства УААН по виконанню НТП УААН на 1996-2000 рр. "Кормовиробництво" (номер державної реєстрації 0196 U 018401).
Мета та задачі дослiджень. Основна мета – виявити найкращi види, сорти, траво- i сортосумiшки для створення високопродуктивних лучних травостоїв сiнокiсного використання на осушених дерново-карбонатних грунтах захiдного Полiсся України.
У зв'язку з цим передбачалося вирiшити такi задачі:
· встановити продуктивнiсть рiзних видiв i сортiв багаторiчних трав та їх сумiшок на дерново-карбонатних грунтах за сiнокiсного використання;
· визначити роль сортiв у пiдвищеннi продуктивностi сiяних травостоїв та їх стiйкостi до проникнення в них спонтанних видiв рослин;
· виявити вплив видового та сортового складу травостоїв на ботанiчний склад урожаю та якiсть корму;
· визначити розмiри нагромадження симбiотичного азоту бобово-злаковими сортосумiшками та замiни ним на луках азоту мiнеральних добрив;
· встановити оптимальні строки настання збиральної стиглостi рiзних видiв, сортiв їх траво- i сортосумiшок як основи органiзацiї сировинного конвеєра з багаторiчних трав;
· дати бiоенергетичну та економiчну оцiнку сiяним травостоям з рiзним видовим та сортовим складом за сiнокiсного їх використання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ДОБІР ВИДІВ І СОРТІВ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ ТА ЇХ СУМІШОК ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ СІНОКОСІВ НА ОСУШЕНИХ ДЕРНОВО-КАРБОНАТНИХ ГРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок