Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКА ПРЕСА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ

УКРАЇНСЬКА ПРЕСА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ

Назва:
УКРАЇНСЬКА ПРЕСА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,68 KB
Завантажень:
507
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Хімяк Оксана Михайлівна
УДК 94 + 070 (09) + 351.858] (477.83/86) “18-19”
УКРАЇНСЬКА ПРЕСА
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.
ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ
Спеціальність 07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі політології Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник доктор історичних наук, професор
Гетьманчук Микола Петрович,
Національний університет “Львівська політехніка”,
завідувач кафедри політології
Офіційні опонети: доктор історичних наук, професор
Крупський Іван Васильович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
професор кафедри радіомовлення і телебачення
кандидат історичних наук
Шкраб’юк Петро Васильович,
Інститут українознавства
ім. І.Крип’якевича НАН України,
старший науковий співробітник відділу нової історії
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Захист відбудеться 30 січня 2007 р. о 15 год. на засіданні спеціалі-зованої вченої ради К 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд.221.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5
Автореферат розісланий “29” грудня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук, професор О.М. Сухий


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Революційна хвиля, що прокотилася Європою у 1848–1849 рр., не оминула й України. Саме тоді українці-русини Галичини уперше заявили про себе як про частину української нації з своєю неповторною мовою, культурою та історією, і висунули низку політичних вимог, спрямованих на національне самоствердження. Відтак національно-культурне і політичне самоствердження зростало, а після розпаду Австро-Угорської імперії у листопаді 1918 р. українці Галичини проголосили Західно-Українську Народну Республіку.
Важливим чинником суспільно-політичного життя української громад-ськості Галичини у процесі її національного пробудження та боротьби за державну незалежність і соборність України була преса, без якої неможливий національно-культурний поступ будь-якої нації, без її вивчення неможливо відтворити об’єктивну історію нації. Саме ця обставина обумовлює важливість та наукову значимість дослідження ролі преси у національному само-усвідомленні українців Галичини та у зростанні національно-визвольного руху на зламі XIX–XX століть.
Традиційно історики вивчають пресу як джерело, а не як важливий фактор суспільно-політичного життя, елемент культурного розвитку та політичної боротьби. Між тим саме такий підхід до преси дає можливість глибше та повніше збагнути зміст суспільних процесів. У ході національного самоутвердження українців-галичан значення преси підсилювала та обставина, що галичани були частиною народу бездержавного, політично поневоленими і тому часописи ставали визначальним чинником не тільки національного самоусвідомлення, але й самоорганізації, потужним засобом впливу на різні верстви народу. Погляд на пресу як на чинник, а не лише як на дзеркало суспільно-політичного життя, є певним чином новим для вітчизняної істо-ріографії і визначає наукову значимість теми дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертація виконана у відповідності з науково-дослідною темою кафедри політології Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету “Львівська політехніка” “Проблеми розбудови громадянського суспільства в Україні”.
Об’єкт дослідження – українські друковані загальнополітичні, партійні та військові періодичні видання в Галичині 1848–1919 років.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКА ПРЕСА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок