Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕТНОСИМВОЛІКА МОВНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ОБРЯДОВОМУ ДИСКУРСІ

ЕТНОСИМВОЛІКА МОВНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ОБРЯДОВОМУ ДИСКУРСІ

Назва:
ЕТНОСИМВОЛІКА МОВНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ОБРЯДОВОМУ ДИСКУРСІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,24 KB
Завантажень:
411
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
\bookfoldsheets0НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІ НАН УКРАЇНИ
ФІЛІПЧУК Марія Володимирівна
УДК 811.161.2’379
ЕТНОСИМВОЛІКА МОВНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ОБРЯДОВОМУ ДИСКУРСІ
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Працю виконано у відділі загальнославістичної проблематики і східнослов’янських мов Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України.
Науковий керівник ? доктор філологічних наук, професор
Жайворонок Віталій Вікторович,
Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні
НАН України, провідний науковий
співробітник відділу загальнославістичної
проблематики і східнослов’янських мов.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Тараненко Олександр Онисимович,
Київський національний лінгвістичний
університет, завідувач кафедри загального
та українського мовознавства;
кандидат філологічних наук
Самойлова Ірина Анатоліївна,
Інститут української мови НАН України,
старший науковий співробітник відділу
лексикології, лексикографії та
національного корпусу української мови.
Захист відбудеться 23 жовтня 2007 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.172.01 Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України (01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розіслано 7 вересня 2007 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук Т.Я. Марченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Мова як прояв національної самобутності народу зберігає і передає наступним поколінням етнічні особливості світосприй-мання, картини соціального та культурного побуту, народні думки та почуття, звичаї та обряди, втілені у відшліфованих словесно-виражальних формах, здебільшого символізованих. Оскільки мова є продуктом певної етноспільноти, вона передусім консолідує націю. Впродовж століть у народній мовній свідомості переосмис-люється світ реалій, у результаті чого формується категоризаційна етнічна модель світу.
Одним із найдавніших і найважливіших складників духовного життя народу, його культури є обряди, які супроводжують людину від часу її появи на світ і протягом усього життя. Народні обрядодії, зокрема їх мовний код, виступають об’єктом посиленої уваги дослідників. У цьому напрямку працювали відомі вчені (Б.Грінченко, М.Грушевський, Д.Зеленін, М.Костомаров, І.Охрімович, О.Потебня, М.Сумцов, П.Чубинський, П.Шейн), які широко використовували етнографічні, історичні, міфологічні та мовні дані для аналізу елементів духовної етнокультури. Активізація дослідження мовних явищ у світлі суміжних галузей знань породили нові наукові напрямки, зокрема й етнолінгвістику. Основу етнолінгвістичних досліджень заклали у своїх працях ще В. фон Гумбольдт, Д.Зеленін, І.Огієнко, О.Потебня, Е.Сепір та інші, які використовували не лише дані мовознавства, а й етнографії, зокрема контексти народної культури. У другій половині ХХ ст. значний внесок у розвиток етнолінгвістики, в тому числі вивчення обрядового мовлення, зробили А.Вежбицька, Є.Верещагін, С.Єрмоленко, В.Жайворонок, В.Костомаров, В.Русанівський, О.Тищенко та ін.
Сучасні дослідження мовних одиниць ґрунтуються здебільшого на широкому залученні позамовних чинників, пов’язаних з багатими культурними надбаннями народу. Як відомо, особливості мови відбивають передусім етносимвольні мовні одиниці. Більше того, у кожній мові можна бачити слова, які відображають культурну специфіку життя народу. Мова як складник і знаряддя культури є важливим джерелом для реконструкції давньої матеріальної й духовної спадщини народу. А тому вивчення мовних одиниць на тлі етнокультури дає можливість зануритись у її витоки, в особливості світосприймання носія мови.
Народні обряди є однією з форм етнокультурного спілкування, людської поведінки. Вони реалізують ту чи іншу модель світу на певному етапі народного світосприймання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЕТНОСИМВОЛІКА МОВНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ОБРЯДОВОМУ ДИСКУРСІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок