Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОПТИМАЛЬНЕ ОЦIНЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ СИСТЕМАМИ З ШВИДКИМИ ВИПАДКОВИМИ ОСЦИЛЯЦIЯМИ

ОПТИМАЛЬНЕ ОЦIНЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ СИСТЕМАМИ З ШВИДКИМИ ВИПАДКОВИМИ ОСЦИЛЯЦIЯМИ

Назва:
ОПТИМАЛЬНЕ ОЦIНЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ СИСТЕМАМИ З ШВИДКИМИ ВИПАДКОВИМИ ОСЦИЛЯЦIЯМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,34 KB
Завантажень:
202
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ
IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА МЕХАНIКИ
ПОЛШКОВ ЮЛIАН МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 519.21
ОПТИМАЛЬНЕ ОЦIНЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ СИСТЕМАМИ
З ШВИДКИМИ ВИПАДКОВИМИ ОСЦИЛЯЦIЯМИ
01.01.05 - теорiя ймовiрностей та математична статистика
Автореферат дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата фiзико-математичних наук
Донецьк - 1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донецькому державному університеті Міністерства
освіти України.
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор,
Бондарєв Борис Володимирович,
Донецький державний університет,
завідувач кафедри алгебри та теорії мовірностей
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор,
Турбін Анатолій Федорович,
Інститут математики НАН України (м. Киів),
завідувач відділу теорії ймовірностей та
математичної статистики
кандидат фізико-математичних наук, професор,
Чані Олександр Семенович,
Інститут прикладної математики та механіки
НАН України,
старший науковий співробітник відділу теорії
ймовірностей та математичної статистики
Провідна установа: Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН
України, відділ математичних методів
дослідження операцій, м. Київ.
Захист відбудеться « 28 » 04 1999 р. о 16 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д11.193.01 Інститут прикладної математики та механіки НАН України, 340114, Донецьк, вул. Рози Люксембург, 74.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту прикладної математики та механіки НАН України, 340114, Донецьк, вул. Рози Люксембург, 74.
Автореферат розісланий « 22 » 03 1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради________________ Ковалeвський О.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть роботи. Граничні теореми теорії ймовірностей грають найважливішу роль як в практичних, так і в теоретичних дослідженнях. Пiсля граничного переходу, як правило, з'являються об'єкти, що краще піддаються кількісному аналізу й більш зручні для обчислень відповідних характеристик. В зв'язку з цим, особливо для розрахунків, націлених на практичне використання, вкрай важливо знайти оцінки швидкості збiжностi до граничного об'єкту. Обраний в дисертації напрямок досліджень спирається на метод одного ймовiрностного простору Скорохода. Ідея Скорохода доказів граничних теорем виявилася надзвичайно плідною і привернула увагу багатьох математиків. Відзначимо роботи Комлоша, Майора і Тушнадi, Бєркєша і Фiлiпа, Саханенка, Утєва, Чiкiна, Бондарєва, Бондарєва і Шурко, Бондарєва і Корольова та ін., присвячені вивченню швидкості збiжностi об'єктів засобами побудови на одному ймовiрностному просторі. Задача швидкостi збiжностi актуальна як з практичної, так i з теоретичної сторін дослідження. Оцінка швидкості збiжностi дозволяє оцінити ймовірності знаходження розв’язку вихідної системи в області, описати ймовiрностнi властивостi вихiдної системи, побудувати відповідне керування, близьке до оптимального, побудувати оцінку невідомого параметру та iн.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Протягом перiоду січень 1992 - грудень 1995 здобувач працював на посадi молодшого наукового спiвробiтника держбюджетної дослiдницької теми “Дослідження еволюційних стохастичних систем” (номер державної реєстрацiї 92-1/31). Результати цiєї дослiдницької роботи частково ввiйшли в дисертацiю.
Мета роботи. Метою дослідження даної дисертації є оцінка швидкості збiжностi розв’язкiв диференціальних рівнянь, обурених “фізичним” білим шумом, до розв’язкiв відповідних рівнянь Iто. На підставі таких оцінок припускається побудувати оцінки невідомих параметрів (й вивчити властивості оцінок) в вихiдних системах, побудувати керування системами, що дадуть ефект, близький до оптимального.
Наукова новизна одержаних результатiв. Знайдено оцінки швидкості збiжностi розв’язкiв стохастичних диференціальних рівнянь з швидкими випадковими осциляцiями до розв’язкiв відповідних рівнянь Iто, побудовано-достатні керування в системах пiд впливом “фізичного” білого шуму, знайдено оцінки квазiмаксимальної правдоподiбностi для невідомого параметру в зносі вихiдного рівняння, вивчено властивості оцінок невідомого параметру, здобутих методом найменших квадратів, встановлено слушнiсть і асимптотичну нормальнiсть таких оцінок, здобуто оцінки близькості розв’язку задачі Кошi для рівняння з частинними похідними першого порядку, обуреного “фізичним” білим шумом, й розв’язку відповідного рівняння Iто, знайдено оптимальне керування розв’язком рівняння Iто з частинними похідними першого порядку, побудовано розклад функцiоналу якості по степеням малого параметру, узагальнено модель Р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: ОПТИМАЛЬНЕ ОЦIНЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ СИСТЕМАМИ З ШВИДКИМИ ВИПАДКОВИМИ ОСЦИЛЯЦIЯМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок