Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Дослiдження молекулярно-генетичного полiморфiзму соняшника за допомогою аналiзу довiльно амплiфiкованої ДНК

Дослiдження молекулярно-генетичного полiморфiзму соняшника за допомогою аналiзу довiльно амплiфiкованої ДНК

Назва:
Дослiдження молекулярно-генетичного полiморфiзму соняшника за допомогою аналiзу довiльно амплiфiкованої ДНК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,15 KB
Завантажень:
60
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Національна академія наук України
Iнститут молекулярної бiологiї та генетики НАНУ
На правах рукопису
Cолоденко Анжела Євгенiвна
УДК 575.11.113:854.78
Дослiдження молекулярно-генетичного полiморфiзму соняшника за допомогою аналiзу довiльно амплiфiкованої ДНК
03.00.26-молекулярна генетика
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеню
кандидата бiологiчних наук
Київ - 1999
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі генної інженерії Селекційно-генетичного інституту УААН (м.Одеса)
Науковий керівник:
доктор біологічних наук, професор,
член-кор. УААН
Сиволап Юрій Михайлович,
Селекційно-генетичний інститут УААН, зав.відділом
генної інженерії
Офіційні опоненти:
доктор біологічних наук, професор
Малюта Станіслав Станіславович
завідувач відділом молекулярної генетики
Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
кандидат біологічних наук
Комарницький Ігор Климентійович
старший науковий співробітник
Інституту клітинної біології і
інженерії НАН України
Провідна установа:
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
Захист дисертації відбудеться 20 квітня 1999 р. о 10 год. На засідінні Спеціалізованої Вченої Ради Д 26.237.01 в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України за адресою: 252143, м.Київ-143, вул. Заболотного, 150
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту Молекулярної біології і генетики НАН України
Автореферат розіслано 19 березня 1999 р.
Вчений секретар Спеціалізованої Вченої Ради
кандидат біологічних наук Л.Л.Лукаш
Актуальнiсть проблеми. Соняшник є однiєю з найбiльш цiнних сiльскогосподарських рослин України, полiпшенню якої надається велика увага. Селекцiя на високий гетерозис, а також необхiднiсть використання дикорослих видiв для полiпшення генофонду культурного соняшника, потребує застосування эфективних методiв оцiнки генетичного потенцiалу цiєї культури.
Вирiшення селекцiйних задач, класифiкацiя та еволюцiйнi дослiдження базуються на вивченнi генетичного полiморфiзму. Використання ДНК-маркерiв пiднесло на новий рiвень методи оцiнки генетичної варi-абельностi i знаходить пряме застосування в селекцiйнiй практицi. Успiхи, досягнутi за останнi 3-5 рокiв в галузi аналiзу генома соняшника на молекулярному рiвнi, суттєво доповнюють результати традицiйного генетичного аналiзу, отриманi за усю попередню iсторiю вивчення культури.
Найбiльшого розповсюдження у генетико-селекцiйних програмах за останнi роки набув аналiз полiморфiзму довжини амплiфiкованих в результатi полiмеразної ланцюгової реакцiї (ПЛР) фрагментiв ДНК. Дослiдження полiморфiзму довiльно амплiфiкованої ДНК (RAPD) дозволяє отримати характеристику генетичного рiзноманiття як основи для фiлогенетичних побудов, вiдбиття зв'язкiв спорiдненостi серед генотипiв селекцiйного матерiалу, пошуку зв'язку мiж молекулярними маркерами та конкретними ознаками, що цiкавлять селекцiонера. Мета i завдання роботи. . Метою дисертацiйної роботи є аналiз полiморфiзму довiльно амплiфiкованої ДНК соняшника на мiж- i внутрiшньовидовому рiвнях для уточнення фiлогенетичних взаємовiдносин в родi Helianthus, класифiкацiї селекцiйних лiнiй згiдно ступеня генетичної спорiдненостi, а також з'ясування можливого зв'язку мiж молекулярно-генетичним рiзноманiттям та агрономiчними показниками гiбридiв.
Безпосереднiми завданнями роботи були:
- дослiдження молекулярно-генетичного полiморфiзму серед 35представникiв роду Helianthus та отримання дендрограми, що вi-дображає фiлогенетичнi взаємовiдносини мiж ними;
- провести RAPD-аналiз та розподiл 30 iнбредних лiнiй со-няшника згiдно ступеню генетичної спорiдненостi;
- вивчити характер успадкування RAPD-фрагментiв;
- проаналiзувати зв'язок мiж молекулярно-генетичними маркерами та агрономiчними показниками 36 гiбридiв F1 вiд схрещування iнбредiв рiзного ступеня генетичної близькостi.
Наукова новизна i практичне значення роботи. . Наукова новизна дисертацiї полягає у уточненнi генетичної спорiдненостi низки диких та культурних форм соняшника. Уточнено фiлогенетичну схему роду Helianthus. Визначено таксономiчне положення деяких видiв Helianthus, не наданих у морфологiчнiй класифiкацiї.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Дослiдження молекулярно-генетичного полiморфiзму соняшника за допомогою аналiзу довiльно амплiфiкованої ДНК

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок