Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАУКОВI ОСНОВИ СТВОРЕННЯ НЕТРАДИЦIЙНОГО СПОСОБУ ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВIТРЯ I ЗАКЛАДАННЯ ВИРОБЛЕНОГО ПРОСТОРУ ГЛИБОКИХ ШАХТ

НАУКОВI ОСНОВИ СТВОРЕННЯ НЕТРАДИЦIЙНОГО СПОСОБУ ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВIТРЯ I ЗАКЛАДАННЯ ВИРОБЛЕНОГО ПРОСТОРУ ГЛИБОКИХ ШАХТ

Назва:
НАУКОВI ОСНОВИ СТВОРЕННЯ НЕТРАДИЦIЙНОГО СПОСОБУ ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВIТРЯ I ЗАКЛАДАННЯ ВИРОБЛЕНОГО ПРОСТОРУ ГЛИБОКИХ ШАХТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
30,69 KB
Завантажень:
141
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАIНИ
IНСТИТУТ ГЕОТЕХНIЧНОI МЕХАНIКИ
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Валентин Григорович
УДК 622.273.217.5 : 622.413.3
НАУКОВI ОСНОВИ СТВОРЕННЯ НЕТРАДИЦIЙНОГО
СПОСОБУ ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВIТРЯ I ЗАКЛАДАННЯ
ВИРОБЛЕНОГО ПРОСТОРУ ГЛИБОКИХ ШАХТ
05.15.11 - “Фiзичнi процеси гiрничого виробництва”
05.15.02 - “Пiдземна розробка родовищ корисних копалин”
Автореферат
дисертацii на здобуття наукового ступеня
доктора технiчних наук
Днiпропетровськ - 1999
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в iнститутi геотехнiчної механiки Нацiональної
академiї наук України.
Науковий консультант - |
доктор технiчних наук ВОЛОШИН Олексiй
Iванович, IГТМ НАН Украiни, завiдувач вiддiлу
Офiцiйнi опоненти: |
Заслужений дiяч науки i технiки України, доктор
технiчних наук, професор САПИЦЬКИЙ Костянтин Федорович, Гiрничий iнститут Донецького державного технiчного унiверситету,
завідувач кафедри;
Доктор технiчних наук АВЕРIН Генадiй Вiкторович, Макєiвський науково-дослiдний iнститут, завiдувач вiддiлу;
Доктор технiчних наук КУЗЬМЕНКО Олександр Михайлович, Нацiональна гiрнича академiя України, професор кафедри.
Провiдна установа - Комплексний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут з проблем Центрального району Донбасу (ДонНДІ) Мінвуглепрому України, м. Горлівка.
Захист вiдбудеться 23 квітня 1999 р. о 13-00 годинi на засiданнi Спецiалiзованої Вченої ради Д 08.188.01 при iнститутi геотехнiчної механiки НАН України за адресою: 320005, м. Днiпропетровськ, вул. Сiмферопольська, 2-а, факс (0562) 46-24-26.
З дисертацiєю можна ознайомитися в бiблiотецi iнститута геотехнiчної механiки НАН України за адресою: 320005, м. Днiпропетровськ, вул. Сiмферопольська, 2-а.
Автореферат розiсланий 22 березня 1999 р.
 
Вчений секретар Спецiалiзованої Вченої
ради, доктор технiчних наук, професор М.С. Четверик
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Видобуток потребної кількості вугілля при одночасному збереженні навколишнього середовища і створенні необхідних умов праці шахтарів є однією з важливих проблем вугледобувної галузі.
Основнi обсяги вуглевидобутку вiднесено до найбiльш промислово-насиченого району України - Українського Донбасу i повязано з пiдземним способом розробки, який значним чином впливає на стан земної поверхнi у мiсцях розташування шахт. Тут утворюються провали, зсуви, котловани, вiдбувається опускання поверхнi з наступним ії пiдтопленням i формуванням болотних структур. Тому актуальним для гiрничодобувних пiдприємств цього регiону є питання закладки виробленого простору як засобу запобiгання виникненню вказаних явищ. Доцiльнiсть закладки виробленого простору переконливо доведена як з позицiй керування гiрським тиском, так i з економiчної та екологiчної точок зору.
Значний внесок в удосконалення технiки i технологii закладальних робiт внесли такi вченi, як К.А. Ардашев, О.Н. Байконуров, Д.I.Бронников, А.М. Бурцев, М.I. Вєсков, О.I. Волошин, Ф.М. Воскобоєв, В.М.Воробьов, Е.I.Гайко, В.I.Геронтєв, Д.Т.Горбачев, Л.А.Данилов, В.В.Добровольський, М.I.Жизлов, В.С.Жуков, С.I.Запрєєв, О.В.Колоколов, О.М.Кузьменко, В.В.Куликов, С.Д.Махно, В.М.Потураєв, Ю.О.Рижков, К.Ф.Сапицький, В.I.Симонова, О.С.Федянин, З.В.Якобсон та iншi.
Однак за станом на сьогодняшнiй день технологiї видобутку вугiлля з закладкою виробленого простору не мають широкого застосування на шахтах України.
Ще один аспект проблеми полягає в тому, що подальший розвиток видобутку вугiлля в Донецькому басейнi може здiйснюватися головним чи-ном шляхом освоєння великих глибин в умовах пiдвищеної температури вмi-щуючих порiд і, як наслiдок, шахтноi атмосфери. Питанням прогнозу та регу-лювання теплового режиму в гiрських виробках присвяченi роботи Ф.О.Абрамова, Г.В.Аверiна, В.М.Воронiна, П.I.Воронова, О.Ф.Воропаєва, Г.П.Герасименка, С.Г.Гендлера, Ю.П.Добрянського, Г.В.Дуганова, Ю.Д.Дя-дькина, В.Я.Журавленка, Ф.С.Клебанова, Н.Ф.Кременчуцького, О.О.Кремне-ва, В.О.Кузiна, В.С.Маєвського, Б.І.Медведева, В.В.Пака, А.А.Скочинського, К.З.Ушакова, Ю.А.Цейтлiна, В.П.Черняка, Г.А.Шевельова, Ю.В.Шувалова, А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Реферат на тему: НАУКОВI ОСНОВИ СТВОРЕННЯ НЕТРАДИЦIЙНОГО СПОСОБУ ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВIТРЯ I ЗАКЛАДАННЯ ВИРОБЛЕНОГО ПРОСТОРУ ГЛИБОКИХ ШАХТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок