Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей

Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей

Назва:
Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,37 KB
Завантажень:
17
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова
Праворська Наталія Іванівна
УДК 681.3:3701
Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей
13.00.02 - Теорія і методика навчання інформатики
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ 2005
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Вінницькому національному технічному університеті, Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Клочко Віталій Іванович,
Вінницький національний технічний університет, завідувач кафедри
вищої математики;
Офіційні опоненти:
доктор педагогічних наук, професор Морзе Наталія Вікторівна, Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, проректор з наукової роботи;
кандидат педагогічних наук, доцент Спірін Олег Михайлович, Житомирський державний
Університет імені І.Франка, доцент кафедри інформатики.
Провідна установа: Інститут засобів навчання АПН України, відділ інформатизації навчально-виховних закладів; м. Київ.
Захист відбудеться “_26” _квітня 2005р. о _1630 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий “24” _березня_ 2005 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.О. Швець


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. Система освіти в Україні перебуває у стані реформування, що передбачає впровадження інноваційних технологій навчання і вихо-вання. Інформатизація суспільства і освіти, перебудова економічних відношень, зміна педагогічної ситуації у вищій школі обумовлюють перехід від традиційних форм професійного навчання спеціалістів економічного профілю до навчання на інноваційних технологічних принципах.
Нові технології навчання мають враховувати психолого-педагогічні закономірності та принципи дидактичних процесів, здійснювати інтенсивне навчання і одночасно розвивати творчі здібності, активізувати пізнавальну діяльність студента.
Важливим ланцюгом у розв'язування кола питань, пов'язаних з навчанням інформаційно-комунікаційних технологій у вищих навчальних закладах, є орієнтація процесу навчання на інноваційні технології, важливими елементами якої є система задач.
Психологічні та методичні аспекти процесу розв'язування задач досліджували Г.О.Балл, Г.С.Костюк, С.Д.Максименко, Ю.І.Машбиць, Н.О.Менчинська, Н.В.Морзе, Н.А.Побірченко, З.І.Слєпкань, Л.М.Фрідман і інші.
Актуальною є розробка системи за-дач, побудо-ваної на основі принципу диферен-ціації навчання, яка враховувала б психолого-методичні закономірності формування знань з інформатики, особливості навча-льної діяль-ності студентів, різнорівневі вимоги до підготовки користувача інфор-ма-ційно-комунікаційних технологій, зокрема фахівців економічного спрямування.
Сьогодні існує значний досвід навчання інформатики та використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, і у вищій школі зокрема, який висвітлено у працях Н.В. Апатової, Н.Р. Балик, В.П. Беспалька, В.Ю. Бикова, Б.С.Гершунського, Ю.В. Горош-ка, А.П. Єршова, В.С. Єрємєєва, М.І. Жалдака, В.І. Клочка, О.А. Кузнєцова, Ю.І. Машбиця, В.М. Монахова, Н.В. Морзе, А.В.Пенько-ва, В.Г.Разумовського, С.А.Ракова, Ю.С.Рамського, О.М.Спіріна, Ю.В. Триуса, Г.Ю. Цибко, Т.І. Чепрасової, М.І. Шкі-ля та інших науковців.
Концептуальні положення щодо інформатизації освіти розкрито в ро-бо-тах В.Ю. Бикова, А.П. Гуржія, А.П. Єршова, М.І. Жалдака, Ю.О.Жука, В.І. Лугового, О.І. Ляшенка, Ю.І. Машбиця, Н.В. Морзе, Ю.С. Рамського, В.Д. Руденка і ін.
Створення системи задач, їх послідовність, різноманітність, типи і вимоги, методика їх розв’язування є однією з важливих умов підвищення рівня розвитку теорії і практики на-вчання.
Велике значення для систематизації знань має цілеспрямована система задач, яка передбачає осмислення, засвоєння понять, операцій, дій, залежностей у процесі формування відповідних прийомів мислення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок