Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕХНОЛОГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО СТАНУ УЧНІВ ЛІЦЕЮ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ

ТЕХНОЛОГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО СТАНУ УЧНІВ ЛІЦЕЮ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ

Назва:
ТЕХНОЛОГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО СТАНУ УЧНІВ ЛІЦЕЮ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,29 KB
Завантажень:
499
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
МИСІВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
УДК 796: 373.5 (043.3)+796.035.7
ТЕХНОЛОГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО СТАНУ УЧНІВ
ЛІЦЕЮ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ
ПІДГОТОВКОЮ
24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
Львів - 2006
наук з фізичного виховання і спорту
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі фізичної підготовки та спорту Військового інже-нерного інституту Подільського державного аграрно-технічного університету Міністерства оборони України.
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент ЄДИНАК Геннадій Анатолійович,
Кам’янець-Подільський державний університет, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання
Офіційні опоненти: доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор КРУЦЕВИЧ Тетяна Юріївна,
Національний університет фізичного виховання і спорту України, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, рекреації і оздоровчої фізичної культури;
кандидат педагогічних наук, доцент
МОЗОЛЄВ Олександр Михайлович,
Національна академія державної прикордонної служби України, начальник кафедри фізичної підготовки і спорту
Провідна установа – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра теоретичних основ і методики фізичного виховання, Міністерство освіти і науки України, м. Тернопіль.
Захист відбудеться 30 червня 2006 р. об 11 годині 30 хвилин під час засідання спеціалізованої вченої ради К 35.829.01 Львівського державного інституту фізич-ної культури за адресою: м. Львів, вул. Костюшка, 11.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівського державного інсти-туту фізичної культури (79000, м. Львів, вул. Костюшка, 11).
Автореферат розіслано 27 травня 2006 року.


Учений секретар спеціалізованої вченої ради
О.М. Вацеба


3
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність. У середині 90-х років минулого сторіччя в України розпочали діяльність загальноосвітні навчальні заклади нового типу – ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Згідно з назвою, провідне місце в їхній діяль-ності посідає фізичне виховання з відповідним методичним забезпеченням та обов’язковим урахуванням специфіки мети, завдань і педагогічних умов діяль-ності навчального закладу.
Фізичне виховання та допризовна підготовка ліцеїстів реалізуються за навчаль-ними програмами загальноосвітньої школи з використанням традиційних мето-дичних підходів і педагогічних умов, що характеризуються низькою ефективні-стю щодо оптимізації фізичного стану (В.В.Зайцева, 1996; Т.Ю. Круцевич, 2000; В.А.Вишневский, 2002; І.Д. Глазирін, 2003) та особистісних характеристик стар-шокласників (В.В.Серебрянников, 1998; А.М. Нагорна, В.В. Беспалько, 2004; Г.О. Слабкий, 2004).
Аналіз зазначеного з позицій прогресивних педагогічних технологій, реаліза-ція яких гарантує досягнення запланованих результатів, свідчить: у частині ціле-утворення відсутня орієнтація фізичного виховання на поглиблену прикладну освіту учнів, що не узгоджується із сутністю ліцею (Положення про ліцеї, 1999); структурно-змістова цілісність педагогічного процесу суперечить логіці, практич-ному досвіду та положенням теорії фізичної культури про його характер у системі професійної освіти 15-17-річних юнаків (Л.А. Вейднер-Дубровин, 1980; Н.А. Бе-лоусов, 1990; О.М. Мозолев, 1998; В.А. Собина, 1998; Т.Ю. Круцевич, 2003); інстру-ментальність, як невід’ємна складова педагогічної технології (В.М. Наскалов, 1991; С.Л. Тамов, 1998; А.Г. Рыбковский, 1998; Г.К. Селевко, 1998; С.О. Сисоєва, 2000), характеризується відсутністю розробок алгоритмів дій учителя, спрямованих на вирішення завдань фізичного виховання.
Зазначене свідчить про потребу розв’язання суперечності між чинними та належними підходами до досягнення мети фізичного виховання в ліцеях з поси-леною військово-фізичною підготовкою. Відсутність розробок ефективних педа-гогічних технологій, спрямованих на оптимізацію фізичного стану ліцеїстів акту-алізує дослідження за темою “Технологія оптимізації фізичного стану учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ТЕХНОЛОГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО СТАНУ УЧНІВ ЛІЦЕЮ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок