Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІМПЕРАТИВНІСТЬ МОРАЛІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

ІМПЕРАТИВНІСТЬ МОРАЛІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

Назва:
ІМПЕРАТИВНІСТЬ МОРАЛІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,43 KB
Завантажень:
304
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ПАРАСЮК Василь Михайлович
УДК 340.122:343.132:340.61
ІМПЕРАТИВНІСТЬ МОРАЛІ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО:
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР
Спеціальність: 12.00.12 – філософія права
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Львів – 2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі теорії та історії держави і права Львівсь-кого державного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України.
Науковий керівник: | доктор юридичних наук, професор
Сливка Степан Степанович,
Львівський державний університет
внутрішніх справ, професор кафедри
теорії та історії держави і права
Офіційні опоненти: | доктор філософських наук, професор
Титов Володимир Данилович,
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, професор кафедри логіки
доктор юридичних наук, доцент
Фріс Павло Львович,
Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінального права та кримінології
Захист відбудеться «  » травня 2008 р. о « .00 » годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26).
З дисертацією можна ознайомитись у загальній бібліотеці Львівського державного університету внутрішніх справ (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26).
Автореферат розісланий « 4 » квітня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.З. Панкевич
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У сучасній соціокультурній ситуа-ції все біль-шого значення набуває не тільки мораль, а й методологічний характер імперативу моралі, який спрямований на пошуки вищих цінностей для гармонізації су-спільних відносин, оскільки сьогодні все більш відчутним є розпад ціннісних орієнтацій, загострюється криза внутрішньої і зовнішньої політики держави. Етична стурбованість охоплює суспільство, яке все частіше вдається до рене-сансної думки щодо подальшої долі життєдіяльності, руху за права і свободи, національної і світової безпеки.
Протягом усієї історії розвитку людства дослідники зверталися до професійної моралі як винятково важливого критерію, відповідно до якого повинні визначатися напрями діяльності держави. Ці критерії завжди були еталоном оцінки діяльності держави, її політики, а професійна мораль віді-гравала значну роль у суспільному житті будь-якої держави і народу.
Моральна революція свідомості людства вимагає передусім підви-щення ступеня надійності впливу правоохоронних органів на цивіліза-ційний процес, оскільки безвихідне становище політичних дій призводить до судових розглядів. Така ситуація в державі створює підґрунтя для росту злочинності, руйнації закономірного розвитку суспільства.
Дослідження професійної діяльності слідчого полягає не тільки у важливості її характеристики як категорії суспільного життя, а й у створен-ні на цій основі норм права. Позитивне право недостатньо наповнене нор-мами природного права, зокрема моральними імперативами, що не забезпе-чує дієвості правової справедливості, доцільності та стабільності. Взірцем імперативності моралі у праві слугують міжнародні стандарти захисту прав людини та міжнародне право, де наявна певна збалансованість норм пози-тивного права з природним.
Досудове слідство має творчий процес, який тією чи іншою мірою напов-нений змістом, і моральні норми усвідомлюються слідчим. Проте політична й економічна нестабільності, зловживання владними повно-важеннями доволі багатьох посадових осіб мають негативний вплив на професійну діяльність слідчого. Нинішня ситуація диктує потребу сформу-вати у слідчого моральний імунітет, необхідний для реалізації правових норм згідно з Конституцією України.
Таким чином, особливістю дисертаційної роботи є відсутність у науці комплексного дослідження філософсько-правових проблем у професійній діяльності слідчого.
Потреба у дисертаційному дослідженні посилюється тим, що сучасна професійна діяльність слідчого часто зазнає впливу тих ідеологій, які пану-ють в сучасному українському суспільстві, коли розуміння права подекуди зводиться до політичних та бізнесових домовленостей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ІМПЕРАТИВНІСТЬ МОРАЛІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок