Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Назва:
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,14 KB
Завантажень:
474
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦіональний педагогічний університет
ІМЕНІ М.П.драгоманова
МИХАЛЬЧЕНКО НАТАЛІЯ В’ЯЧЕСЛАВІВНА
удк 159.923:37.035.6
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Одеському національному університеті
імені І.І. Мечникова, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор
Томчук Михайло Іванович,
Національна академія Державної
прикордонної служби України,
професор кафедри теорії та історії держави і права;
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор
Савчин Мирослав Васильович,
Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка,
завідувач кафедри психології;
кандидат психологічних наук, доцент
Співак Любов Миколаївна,
Кам’янець-Подільський державний університет,
доцент кафедри освітніх технологій.
Провідна установа: Інститут психології імені Г.С. Костюка
АПН України, лабораторія психології
особистості імені П.Р. Чамати, м. Київ.
Захист відбудеться “17” січня 2007 р. о 16 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.10 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розіслано “14” грудня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.В. Долинська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Успішне становлення Української держави неможливе без відродження та розвитку національної системи освіти і виховання, без формування у підростаючого покоління високого рівня духовності та патріотизму.
Формування громадянина-патріота можливе не лише на основі створення необхідних зовнішніх, об’єктивних виховних умов, але й з врахуванням індивідуальних, вікових особливостей дітей та молоді, їх здатності до прийняття патріотичних ідей, національних цінностей, прагнень до розбудови держави.
Розвиток національної самосвідомості учнів, виділення серед основних пріоритетів освіти формування у них особистісних якостей громадянина-патріота України становить головну мету гуманізації та гуманітаризації системи освіти, проголошеної Національною програмою „Освіта - Україна XXI століття”, „Концепцією 12-річної середньої загальноосвітньої школи”.
Досягти ефективності в розвитку необхідних патріотичних рис, якостей учнів можна шляхом включення психологічних механізмів рефлексії і, перш за все, патріотичної рефлексії, як здатності особистості до переосмислення свого ставлення до Батьківщини, її історії, державності. Враховуючи те, що рефлексія, на думку психологів Д.Б. Ельконіна, В.В. Давидова, Г.С. Костюка, інших, є одним з найважливіших психологічних новоутворень дітей молодшого шкільного віку, вивчення проблеми її впливу на формування особистості патріота є вельми актуальним науково-практичним завданням.
Формування патріотичної рефлексії особистості пов’язано з осмисленням наукового доробку, який внесли в дослідження загальнотеоретичних і методологічних проблем психології Б.Г.Ананьєв, Р.Бернс, Л.І.Божович, А.Валлон, Д.Б.Ельконін, І.С.Кон, О.М.Леонтьєв, С.Д.Максименко, К.Роджерс та ін., а також з дослідженням проблем національної ідентифікації, духовності особистості у психологічній, філософсько-етичній літературі (М.О.Бердяєв, І.Д.Бех, М.Й. Боришевський, М.С.Грушевський, Ю.Д.Руденко, М.В.Савчин, А.Шопенгауер, В.О.Сухомлинський, К.Д.Ушинський та ін.)
Водночас, аналіз наукових досліджень свідчить про те, що патріотична рефлексія, зокрема в молодшому шкільному віці, не стала предметом спеціального наукового вивчення у психології. Лише в окремих дослідженнях розглядаються деякі питання щодо зазначеної проблеми, зокрема, поняття „національної рефлексії” (М.А.Шугай), моральної саморегуляції (О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок